• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wkrótce Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej

  29.10.2010. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jak założyć własną firmę, korzystając z wiedzy zdobytej na uczelni? Odpowiedź na to pytanie kieleccy pracownicy naukowi, studenci i absolwenci będą mogli poznać podczas Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej (KDPA), które odbędą się w dniach 9-10 listopada.

  "Ubiegłoroczne wydarzenie o takiej samej nazwie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie, mimo że badania przeprowadzone na wszystkich kieleckich uczelniach wykazały, iż jedynie 3 proc. absolwentów planuje uruchomić działalność gospodarczą" - Poinformował PAP Szymon Mazurkiewicz, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego, organizującego KDPA.

  Ze szczególnym zaciekawieniem spotkała się Giełda Kooperacyjna oraz szkolenia z budowania biznesplanów i finansowania działalności gospodarczej.

  "W tym roku chcemy pokazać tendencje i doświadczenia światowe w budowaniu przedsiębiorczości akademickiej - zapowiada dyr. Mazurkiewicz. - Upowszechnić dobre praktyki prowadzenia biznesu na przykładzie przedsiębiorstw kieleckich i łódzkiego. Zaprezentujemy także wsparcie, jakie proponuje Kielecki Park Technologiczny."

  Imprezę zainauguruje konferencja poświęcona tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości w środowisku akademickim i prezentacji firm założonych przez studentów.

  Drugi dzień KDPA wypełnią warsztaty i szkolenia. W tym roku organizatorzy zaproponowali 6 tematów: myślenie kreatywne w biznesie; komercjalizacja wiedzy, czyli ocena potencjału rynkowego przedsięwzięcia; ochrona własnego pomysłu na biznes; psychologia inwestowania; tworzenie biznesplanów; pierwszy krok do kariery.

  Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić formularz, dostępny na stronie internetowej imprezy (http://www.technopark.kielce.pl/pl/projekty/kreator_innowacyjnosci/kdpa ) i dostarczyć do siedziby Kieleckiego Parku Technologicznego e-mailem lub osobiście.

  Podobnie jak w minionym roku spotkaniu będzie towarzyszyła Giełda Kooperacyjna, gdzie zwiedzający zapoznają się z ofertą regionalnych firm i uczelni, które być może zainspirują ich do stworzenia własnego biznesu lub staną się przyszłym miejscem pracy.

  Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej są współfinansowane przez ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Spin off - przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej, którego celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. Jest to element przedsiębiorczości akademickiej. Dynamiczny rozwój tego typu przedsięwzięć nastąpił w 2 połowie XX w. w USA. Jerzy Cieślik - doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania nad przedsiębiorczością, szczególnie firmami rodzinnymi oraz przedsiębiorczością technologiczną. Autor książek i publikacji z zakresu zarządzania wiedzą, przedsiębiorczości i in. Koordynator doradczo-szkoleniowej części projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, twórca i koordynator Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA). Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości.

  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.

  ERENET Profile - naukowy periodyk z zakresu przedsiębiorczości, wydawany kwartalnie od stycznia 2006 roku przez Środkowoeuropejską Sieć Edukacji Przedsiębiorczości i Badań nad Przedsiębiorczością z siedzibą w Budapeszcie. Cambridge Python - projekt mający na celu pomoc młodzieży akademickiej w realizacji ich pomysłów na własną firmę. Działa zatem podobnie jak inkubator przedsiębiorczości. Projekt jest on realizowany z wykorzystaniem metod wypracowanych w Cambridge, w szczególności na Uniwersytecie Cambridge. Projekt udziela pomocy w realizowaniu pomysłów związanych z nowymi technologiami, tzw. hi-tech, głównie z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Głównym celem projektu jest angażowanie kapitału prywatnego w najwcześniejszych stadiach procesu inkubacji przedsięwzięć biznesowych.

  Dyrektorzy Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości – lista osób pełniących funkcję dyrektorów szkół wchodzących obecnie w skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. Festiwal Przedsiębiorczości BOSS – wydarzenie studenckie odbywające się w Polsce od 2004 roku. Podczas VI Edycji w 2009 roku, studenci z 21 miast organizują szkolenia z umiejętności menedżerskich, spotkania z przedsiębiorcami, ludźmi biznesu, politykami i dziennikarzami. Dodatkowo w ramach festiwalu można zobaczyć i usłyszeć twórczość studencką podczas organizowanych imprez w klubach studenckich oraz w centrach handlowych. Organizatorem wydarzenia jest fundacja Studenckie Forum Business Centre Club.

  ERENET (ang. Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities) - Środkowoeuropejska Uniwersytecka Sieć Badań nad Przedsiębiorczością i Edukacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Budapeszcie. Stowarzyszenie ma otwarty charakter, a jego celem jest prowadzenie badań na temat przedsiębiorczości i jej rozowju, współtworzenie i dystrybuowanie programów nauczania oraz materiałów dydaktycznych między środkowo-i wschodnioeuropejskimi uczleniami. Sieć oparta jest na partnerstwie swoich członków.

  Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki.

  Minister przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (irl. Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta), minister w rządzie Republiki Irlandzkiej stojący na czele Departamentu przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (ga. An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta). Jego kompetencje obejmują sprawy przedsiębiorczości, zatrudnienia, nowych technologii, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Departament ma również za zadanie dbać o gospodarcze interesy Irlandii na forum różnych organizacji międzynarodowych. Przedsiębiorczość – rozwój – praca – strategia rozwoju gospodarczego stworzona w styczniu 2002 roku przez koalicję SLD-UP-PSL.

  Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów.

  Dodano: 29.10.2010. 00:25  


  Najnowsze