• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wkrótce konferencja o sowieckim systemie obozów i więzień

  01.11.2011. 16:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  O sowieckim systemie obozów i więzień, jako formie represji politycznych dyskutować mają w czwartek i piątek w Łodzi naukowcy z Polski, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Węgier. Pomysłodawcą i organizatorem spotkania jest łódzki oddział IPN.
  Jak poinformował w poniedziałek PAP dr Jerzy Bednarek z IPN, głównym celem konferencji jest "podsumowanie badań dotyczących sowieckiego systemu penitencjarnego z lat 1922-1953 oraz ich zilustrowanie m.in. na przykładach pojedynczych obozów czy więzień".

  W czwartek, w pierwszym dniu jej trwania uczestnicy spotkania dowiedzieć się będą mogli np. o warunkach przetrzymywania więźniów politycznych w ZSRS i jak wyglądał ich dzień powszedni. Zaprezentowane zostaną: charakterystyka sowieckich więzień i obozów w Estonii, a także wyniki badań dotyczących Litwinów więzionych w obozach pracy. Przedstawione mają być typy obozów NKWD dla jeńców polskich z lat 1939-1941 oraz informacje statystyczne o polskim gułagu z lat 1944-1956.

  Dr Bednarek zwraca uwagę, że drugiego dnia konferencji przedstawione mają być m.in. losy Ukraińców więzionych w jednym z największych sowieckich łagrów - obozie sołowieckim, a także losy żołnierzy Wileńskiej Armii Krajowej zesłanych do Miednik, Riazania i Kaługi.

  "Mowa też będzie o Centralnym Więzieniu Rygi - głównym miejscem osadzania represjonowanych politycznie w Łotwie w latach 1940-1953 oraz więzieniu KGB w Wilnie" - dodaje.

  Według Bednarka, łódzkie spotkanie będą okazją do "skonfrontowania wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania sowieckich obozów oraz więzień pomiędzy naukowcami z Europy Środkowo-Wschodniej".

  Międzynarodowa konferencja naukowa "Sowiecki system obozów i więzień. Forma represji politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku" odbędzie się 3 i 4 listopada w jednej z sal konferencyjnych Grand Hotelu w Łodzi.

  Patronat medialny nad konferencją objęła m.in. Polska Agencja Prasowa.

  PAP - Nauka w Polsce

  jaw/ abe/bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Polskie obozy koncentracyjne w okresie II Rzeczypospolitej – termin „polskich obozów koncentracyjnych” używany jest przez media i polityków rosyjskich dla określenia jenieckich obozów dla sowieckich żołnierzy wziętych do niewoli w trakcie wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1920 oraz powojennych obozów tworzonych na terenie Polski po 1945 roku przez NKWD. Józef Jakubowicz (ur. w 1925 roku w Oświęcimiu) - więzień jedenastu różnych obozów pracy przymusowej i obozów koncentracyjnych. „Polskie obozy koncentracyjne” w latach 1945-1948 – termin „polskie obozy koncentracyjne” pada w odniesieniu do komunistycznych obozów pracy i obozów jenieckich powstających w Polsce po II wojnie światowej; . Gromadzono w nich przede wszystkim Niemców (żołnierzy i cywilów), ale także Ślązaków, Ukraińców oraz żołnierzy Armii Krajowej i opozycji niepodległościowej, a także każdego kogo w PRL uznano za wroga ideologii komunistycznej. Wśród powojennych obozów tego typu wymienić można Obóz Zgoda, Obóz NKWD na Majdanku, Obóz NKWD w Rembertowie, Obóz NKWD w Toszku, Łabędzki obóz NKWD, a także dwa obozy przejściowe dla jeńców niemieckich utworzonych przez NKWD po wyzwoleniu KL Auschwitz-Birkenau na terenie obozu. Na terenie Auschwitz Rosjanie utworzyli tzw. Łagier 22 oraz Łagier 78, których komendantem był sowiecki pułkownik Masłobojew. W powojennym Oświęcimiu istniał również tzw. „Gemeinschafslager” obóz Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, który funkcjonariusze UB przejęli od władz sowieckich.

  Gustaw Herling-Grudziński (ur. 20 maja 1919 w Kielcach, zm. 4 lipca 2000 w Neapolu) – polski pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, żołnierz, więzień łagrów i obozów NKWD. Aresztowany w 1940 przez sowietów po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski. Jako zwolennik przedwojennej Polskiej Partii Socjalistycznej po wojnie dał się poznać jako krytyk dyktatury komunistycznej w Polsce i całej Europie Środkowo-wschodniej. Przez cały okres komunizmu w Polsce pozostał na wygnaniu jako polski emigrant polityczny. Kawaler Orderu Orła Białego. Masakry więzienne NKWD 1941 – masowe zbrodnie komunistyczne dokonane przez funkcjonariuszy NKWD na więźniach politycznych w więzieniach na okupowanych przez ZSRR terenach Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, a także na terenach ZSRR przed 1939 (Mińsk, Orzeł, Winnica) i na szlakach ewakuacji więzień po agresji III Rzeszy na ZSRR 22 czerwca 1941 roku.

  Arno Lustiger (ur. 7 maja 1924 r. w Będzinie, zm. 15 maja 2012 we Frankfurcie nad Menem) - historyk i pisarz niemiecki, pochodzący z polskich Żydów z Będzina, więzień obozów koncentracyjnych. Jest jednym z najbardziej znanych świadków i historyków Zagłady w Niemczech, znanym aktywistą organizacji żydowskich w Niemczech i autorem cenionych publikacji o udziale Żydów w ruchu oporu podczas hiszpańskiej wojny domowej i II wojny światowej. Jan Brewiński (ur. 26 maja 1911 w Ujeździe k. Tomaszowa Mazowieckiego, zm. 2007 w Sławnie) – polski żołnierz, więzień obozów koncentracyjnych, działacz spółdzielczy, społeczny i samorządowy.

  Ks. Franciszek Styra (ur. 28 listopada 1882 w Biedrzychowicach, zm. 10 października 1941 w Auschwitz) – polski ksiądz katolicki. Więzień KL Auschwitz nr 18176. Robert Wohlfeil (ur. 8 stycznia 1889 w Kuczwałach w Powiecie Susz, zm. 13 czerwca 1940) - polski ksiądz rzymskokatolicki, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych.

  Niemieckie obozy jenieckie: W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30 krajów. Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź w specjalnych obozach jenieckich.

  De Munitionibus Castrorum (z łac.: O wytyczaniu obozów wojskowych) - autor dzieła nieznany, wcześniej dziełko przypisywano Hyginusowi Gromaticusowi, współcześnie nauka określa autorstwo mianem Pseudo-Hyginus. Traktat O wytyczaniu obozów wojskowych datuje się różnie, a rozpiętość czasowa proponowana przez uczonych sięga od I wieku n.e. aż do przełomu III i IV wieku n.e.

  Józef Szajna (ur. 13 marca 1922 w Rzeszowie, zm. 24 czerwca 2008 w Warszawie) – malarz, scenograf, reżyser, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W czasie II wojny światowej więzień niemieckich obozów KL Auschwitz i Buchenwaldu. Uwaga! Poniższa lista jest zestawieniem niemieckich obozów skonstruowanym na podstawie danych Niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Badacze poszczególnych obozów i ich podobozów oraz komand zewnętrznych doszli miejscami do odmiennych konkluzji. Dzieje kilkunastu tysięcy obozów hitlerowskich są wciąż badane i ich historia jest daleka do pełnego odkrycia. Stąd też różnice mogące się pojawiać w tego typu spisach są naturalnym wyrazem postępu badań historycznych bądź ścieraniem się tez badawczych. W porównaniu do oryginału poprawiono tu kilka ewidentnych błędów oraz zamieniono nazwy lokalizacji na zgodne z rzeczywistością historyczną, np. tam gdzie w dokumentach niemieckich widniała "Polska" podano zgodnie z historią "Generalne Gubernatorstwo" bądź analogicznie na miejsce "Czech" wpisano "Protektorat Czech i Moraw" i "Okręg Rzeszy Kraj Sudetów".

  Wincenty Galica (ur. 29 października 1916 w Zakopanem, zm. 21 maja 2010 tamże) – uczestnik kampanii wrześniowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, lekarz medycyny, działacz społeczny.

  Dodano: 01.11.2011. 16:33  


  Najnowsze