• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wkrótce polskie obchody Światowego Tygodnia Mózgu

  03.03.2010. 16:17
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Na czym polega świadomość widzenia, jak leczyć schorzenia mózgu i opóźniać proces jego starzenia, jakie tajemnice skrywa ludzka psychika tego m.in. będzie się można dowiedzieć podczas tegorocznych obchodów "Tygodnia mózgu" - między 15 a 19 marca. Szczególnie ciekawe spotkania przygotowały instytucje naukowe z Warszawy, Krakowa i Poznania.

  W Warszawie "Tydzień mózgu" już po raz 11. organizuje Instytut Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Komitet Neurobiologii PAN i Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA.

  Uczestnicy warszawskich spotkań dowiedzą się, czym jest percepcja wzrokowa, jaka część informacji wzrokowej jest uświadamiana i na ile odwzorowuje ona rzeczywisty obraz świata. Prof. Małgorzata Kossut z Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego powie w jaki sposób można leczyć uszkodzony mózg, a doc. Leonora Bużańska przedstawi możliwości leczenia mózgu i rdzenia kręgowego za pomocą komórek macierzystych.

  Wykłady będą się odbywały codziennie od 15 marca o godz. 17.00 w siedzibie redakcji tygodnika "Polityka". Szczegółowy program jest dostępny na stronie: www.ptbun.org.pl/tm2010/program.html.

  Po raz 9. "Tydzień mózgu" organizują również krakowskie instytucje naukowe. Wykłady rozpoczną się już w niedzielę, 14 marca. Uczestnicy spotkań będą mogli dowiedzieć się czy chirurgia umysłu jest tylko naukową fantazją czy rzeczywistością. Prof. Leszek Kaczmarek opowie o współczesnych trendach w badaniu pamięci, a prof. Jolanta Zawilska przedstawi wpływ tzw. dopalaczy na mózg.

  Organizatorami krakowskich spotkań są: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Zakład Cytologii i Histologii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego. Wykłady będą się odbywały codziennie do 20 marca o godz. 17.00 w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33.

  Szczegółowe informacje o wykładach są dostępne na stronie: http://www.if-pan.krakow.pl/ptp/tydzmozgu10.html.

  2. "Tydzień mózgu" w Poznaniu rozpocznie się wykładem prof. Jerzego Vetulaniego z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie na temat perspektyw psychiatrii widzianych oczami biologa. Każdemu z kolejnych dni będzie towarzyszył konkretny blok tematyczny.

  We wtorek, 16 marca, w bloku "Tajemnice ludzkiej psychiki" uczestnicy poznają przyczyny anoreksji i dowiedzą się, na czym polega specyfika naszej pamięci. Czym różni się umysł ludzki od zwierzęcego i jak możemy zadbać o "szare komórki", to niektóre z tematów podejmowanych w ramach tematyki "Biologia a psychologia umysłu". "Działanie mózgu, a działanie umysłu" to tematyka czwartkowych spotkań, podczas których dr Mikołaj Pawlak przedstawi nowoczesne metody obrazowania pracy mózgu. W ostatnim dniu zostaną przedstawione metody diagnozowania i leczenia schorzeń mózgu oraz procesy jego starzenia.

  Poznańskie spotkania będą odbywały się między godz. 17.00 a 19.00, w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Wieniawskiego 17/19. Szczegółowy program wykładów jest dostępny na stronie: http://www.pan.poznan.pl/tydzien_mozgu/documents/program.pdf.

  Obchodzony w Polsce "Tydzień mózgu" jest częścią "Światowego Tygodnia Mózgu" (Brain Awareness Week), który odbywa się m.in. w Australii, Chinach, Niemczech, Indiach, Iranie, Rosji, RPA, Szwecji, Ugandzie i Wielkiej Brytanii. Polskie instytucje naukowe włączyły się w organizację imprezy już po raz 13.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Światowy Tydzień Mózgu, Tydzień Mózgu (ang. Brain Awareness Week) – święto mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu. Obchodzone 12-16 marca od 1996 pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych (zapoczątkowane przez Dana Alliance for Brain Initiatives), a w Polsce od 1999 roku. Obchody są organizowane z inicjatywy Instytutu Nenckiego oraz wspierane przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Komitet Neurobiologii PAN i Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu DANA. Akcje edukacyjne odbywają się m.in. w Warszawie i Krakowie. Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation - DBS) – chirurgiczna metoda leczenia, polegająca na implantacji urządzenia zwanego rozrusznikiem mózgu, które wysyła impulsy elektryczne do określonej części mózgu. Śmierć mózgu – definicja śmierci utożsamiająca śmierć człowieka jako całości z nieodwracalnym ustaniem funkcji mózgu. Obecnie przyjęta w Polsce definicja śmierci jako śmierci całego mózgu obowiązuje od 2007 roku. Rozpoznanie śmierci mózgu pozwala na zaprzestanie dalszego, niecelowego leczenia oraz na pobranie ze zwłok narządów do celów transplantacyjnych.

  PACI (ang. partial anterior circulation infarct) – częściowy zawał mózgu obejmujący zakres unaczynienia tętnicy przedniej lub środkowej mózgu. Jest to rodzaj zawału mózgu związany z częściową niedrożnością jednej z tętnic krążenia przedniego mózgu (obejmującego tętnicę środkową i tętnicę przednią). Wstrząśnienie mózgu – zaburzenie czynności pnia mózgu, będące wynikiem urazu lub zniesienia czynności komórek zwojowych mózgu bez znaczących zmian anatomicznych.

  Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne – to półrocznik wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Grzegorz Opala. Encefalomalacja, rozmiękanie mózgu (łac. encephalomalatio) – martwica rozpływna komórek tkanki nerwowej w danej części mózgu, spowodowana np. udarem mózgu.

  Ciało modzelowate, spoidło wielkie mózgu (łac. corpus callosum) – część mózgowia, najsilniej rozwinięte spoidło mózgu. Jest to pasmo istoty białej łączące dwie półkule mózgu. Położone jest na dnie szczeliny podłużnej mózgu. Niedokrwienie mózgu (ang. cerebral ischaemia, łac. ischaemia cerebri) – zaburzenie krążenia krwi w mózgu, spowodowane zakrzepem, skurczem lub uszkodzeniem ściany w określonej tętnicy doprowadzającej krew do mózgu, zatorem takiej tętnicy (najczęstsze są zatory sercowopochodne - materiał zatorowy np. skrzeplina pochodzi z jam serca lub tętniczo-tętnicze - materiałem zatorowym jest skrzeplina przyścienna w tętnicy). Niedokrwienie mózgu może dawać objawy przemijające i jeśli wycofują się one w ciągu 24 godzin, to określamy je jako przejściowe niedokrwienie mózgu czyli TIA, może też spowodować uszkodzenie trwałe i wtedy jest ono określane jako udar mózgu niedokrwienny.

  Tętnica przednia mózgu (łac. arteria cerebri anterior) – jedna z dwóch gałęzi końcowych tętnicy szyjnej wewnętrznej. Biegnie nad nerwem wzrokowym, a następnie w szczelinie podłużnej mózgu równolegle do tętnicy przedniej mózgu strony przeciwnej. W dalszym przebiegu obie tętnice przednie mózgu: prawa i lewa przewijają się wokół ciała modzelowatego i biegną ku tyłowi wzdłuż jego górnej powierzchni. Od tętnicy przedniej mózgu odchodzą:

  Nancy Etcoff (ur. 1955) – psycholog, ukończyła Harvard University, doktorat z psychologii otrzymała na Boston University, a pracę naukową kontynuowała później na MIT, robiąc specjalizację z nauk o mózgu i kognitywistyki. Wykłada i prowadzi badania na wydziale Harvard Medical School oraz przy projekcie umysł/mózg/zachowanie Uniwersytetu Harvarda. Kieruje programem dotyczącym estetyki i zachowania zdrowia na Wydziale Psychiatrii Głównego Szpitala w Massachusetts. Przez ponad 15 lat prowadziła badania dotyczące percepcji urody, emocji i mózgu.

  TACI (ang. total anterior circulation infarct) – zawał mózgu w obszarze całego przedniego unaczynienia tzn. tętnicy środkowej i tętnicy przedniej mózgu. Neurostymulator (ang. neurostimulator) – jest zasilanym przez baterię urządzeniem zaprojektowanym w celu elektrycznej stymulacji mózgu. Neurostymulatory są integralną częścią chirurgicznie wszczepianych układów takich jak urządzenie do głębokiej stymulacji mózgu (DBS) czy urządzenie do stymulacji nerwu błędnego (VNS), wykorzystywanych w leczeniu chorób układu nerwowego.

  Zawał mózgu (ang. cerebral infarction) – niedokrwienny udar mózgu. Od udaru mózgu spowodowanego zawałem mózgu należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy. Transfer umysłu, kopiowanie umysłu, emulacja mózgu – hipotetyczny proces skopiowania lub przeniesienia świadomości człowieka do komputera, poprzez precyzyjne zmapowanie wszystkich połączeń neuronalnych w mózgu i wierne odtworzenie ich działania w symulacji komputerowej. Symulacja taka mogłaby być częścią wirtualnej rzeczywistości, dostarczającej umysłowi bodźców i reagującej na jego zachowanie, bądź wchodzić w interakcję z rzeczywistym światem za pomocą zdalnie sterowanego robota lub biologicznego ciała.

  Dodano: 03.03.2010. 16:17  


  Najnowsze