• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wkrótce w Lądku Zdroju 46. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej

  05.02.2010. 11:32
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Prawie 120 fizyków z całej Europy, a także z Izraela i Singapuru zjedzie do Lądka Zdroju na 46. Zimową Szkołę Fizyki Teoretycznej, która rozpocznie się 8 lutego. Organizatorem imprezy jest Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Głównym tematem tegorocznej Szkoły będą najnowsze rezultaty badań w dziedzinie dynamiki kwantowej mikroukładów i kwantowej informacji. Jednym z głównych gości będzie - typowany przez wielu fizyków do Nagrody Nobla - specjalista w dziedzinie kwantowej teleportacji i kwantowego splątania fotonów, prof. Antoni Zellinger z Uniwersytetu Wiedeńskiego.

  Jak informuje prof. Robert Olkiewicz, dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zimowe szkoły fizyki teoretycznej Instytut organizuje od 1964 roku. Początkowo były to spotkania kameralne i odbywały się w Karpaczu. Stopniowo ich ranga, a z nią liczba uczestników - rosły. Ostatnio szkoły są organizowane w Lądku Zdroju, ale Karpacz, gdzie się zaczęły, pozostał w ich nazwie.

  Tegoroczną 46. Szkołę Uniwersytet przygotował we współpracy z Uniwersytetem Opolskim i Centrum Badawczym Rossendorf w Dreźnie. Spotkanie potrwa tydzień.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. Jerzy Andrzej Przystawa (ur. 29 kwietnia 1939 w Czortkowie, zm. 3 listopada 2012 we Wrocławiu) – polski naukowiec, fizyk, profesor dr hab., specjalista kwantowej teorii ciała stałego, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim (były kierownik Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej i Teorii Wielu Ciał w Instytucie Fizyki Teoretycznej). Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Fizyki i Astronomii UWr.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku. NORDITA – Skandynawski Instytut Fizyki Teoretycznej (ang. Nordic Institute for Theoretical Physics) – organizacja międzynarodowa zajmująca się badaniami w dziedzinie fizyki teoretycznej. Założona w roku 1957 w Kopenhadze przez prof. Nielsa Bohra i szwedzkiego ministra Torstena Gustafsona. Na jesieni 2006 przeniesiona do ośrodka uniwersyteckiego Alba Nova w Sztokholmie.

  Wikipedystka:Myrrh: 1. edycja: 26 sierpnia 2007 r., godz. 18:36 - mało ważna, bo w obszarze mojego osobistego brudnopisu...
  2. edycja: 26 sierpnia 2007 r., godz. 18:38 - pierwsza "poważna" edycja, czyli Nikozja (tłumaczenie części z angielskiego na polski)
  8. edycja: 29 sierpnia 2007 r., godz. 22:21 - pierwszy stworzony samodzielnie od podstaw artykuł Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne: H
  50. edycja: 22 września 2007 r., godz. 18:27 - drobne zmiany redakcyjne w stworzonym wcześniej przeze mnie artykule Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
  100. edycja: 14 października 2007 r., godz. 17:58 - stworzenie nowego artykułu Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
  200. edycja: 25 lipca 2009 r., godz. 22:40 - poprawki w haśle Robert Chase Henryk Cugier (ur. 5 lipca 1951 r. w Świdnicy) - polski astronom specjalizujący się w astrofizyce, nauczyciel akademicki i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, drugi dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii na tejże uczelni w latach 2002-2008.

  Szkoła Języków Antycznych i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczna należąca do struktur Wydziału Filologicznego UWr, wchodząca w skład Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego

  Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych.

  Ośrodek Teatru Otwartego "Kalambur" we Wrocławiu (Teatr Kalambur) – scena teatralna założona w roku 1957 przez absolwenta fizyki teoretycznej, asystenta na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego Bogusława Litwińca jako teatr studencki. Marek Szopa (ur. 1958) – profesor fizyki, pracownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Rady Naukowej kierunku Ekonofizyka.

  Zdzisław Szymański (ur. 2 lutego 1926 w Czarnem k. Włocławka, zm. 5 września 1999 w Krzyżach nad Jeziorem Nidzkim) – polski fizyk-teoretyk, nazywany ojcem polskiej szkoły teoretycznej fizyki jądrowej, badacz wpływu nadprzewodnikowych korelacji par nukleonów na deformacje jąder atomowych, hipotetycznych jąder superciężkich i właściwości jąder w stanach o wysokim momencie pędu; był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej oraz pracownikiem Instytutu Fizyki PAN, Instytutu Badań Jądrowych i Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana. Artur Ekert (ur. 19 września 1961 we Wrocławiu) – fizyk prowadzący badania w zakresie podstaw mechaniki kwantowej oraz kwantowego przetwarzania informacji. Obecnie zajmuje on stanowiska profesora fizyki kwantowej na wydziale Matematyki Uniwersytetu Oksfordzkiego a także profesora honorowego Lee Kong Chian (Lee Kong Chian Centennial Professor) na Narodowym Uniwersytecie Singapuru oraz dyrektora Centrum Technologii Kwantowych działającego w ramach tego uniwersytetu.

  Dodano: 05.02.2010. 11:32  


  Najnowsze