• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wokół Zagłady - nowe perspektywy badawcze - konferencja na UMCS

  02.11.2010. 14:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W rocznicę akcji Erntefest, w dniach 3-4 listopada, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się konferencja naukowa "Wokół Zagłady - nowe perspektywy badawcze".

  Spotkanie organizują: Stowarzyszenie "Studnia Pamięci", Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS, Koło Naukowe Studentów Judaistyki UMCS i Państwowe Muzeum na Majdanku.

  Uczestnicy konferencji będą mówić m.in. na temat najnowszych badań nad obozem zagłady w Bełżcu, eksterminacja Romów na okupowanych ziemiach polskich podczas II wojny światowej i obozu pracy przymusowej dla Żydów w Poniatowej (1942-1943).

  Poprzedzi ją złożenie wieńców i zapalenie zniczy - o godz. 10.00 - na znajdującym się na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku obelisku, upamiętniającym pomordowanych 3 listopada 1943 roku.

  Konferencja rozpocznie się o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A).

  Więcej informacji na stronie: www.zaglada.umcs.lublin.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  esz/ agt/

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – wydział UMCS w Lublinie, powołany do życia 12 sierpnia 1952 roku. Na podstawową strukturę Wydziału Humanistycznego składa się dziewięć instytutów, jeden samodzielny zakład oraz Centrum Studiów Kanadyjskich. Dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz - profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest specjalistą w zakresie językoznawstwa romańskiego, zwłaszcza w zakresie języka portugalskiego. Jest kierownikiem Zakładu Języka i Kultury Portugalskiej w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS, dyrektorem Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camoesa przy UMCS, Prodziekanem Wydziału Humanistycznego (UMCS) ds. współpracy z zagranicą, Honorowym Konsulem Federacyjnej Republiki Brazylii w Lublinie. Res Historica - recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czasopiśmie jest notowane na liście The European Reference Index for the Humanities (10 pkt). Aktualnie redaktorem naczelnym jest dr hab. Dariusz Słapek, dyrektor IH UMCS. Czasopismo ukazuje się od roku 1997.

  Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS – drugie najstarsze prawnicze koło naukowe w Polsce i najstarsze koło naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Marek Wiesław Mądzik (ur. 1946) - profesor nadzwyczajny UMCS w Lublinie, specjalność - historia nowożytna, jednostka - Zakład Historii Krajów Europy Wschodniej. W latach 2005-2012 prodziekan ds. ogólnych Wydziału Humanistycznego UMCS.

  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Został powstały 15 lutego 1965 jako piąty wydział w strukturze organizacyjnej UMCS. Na wydziale pracuje 134 nauczycieli akademickich, w tym: 21 profesorów (8 z tytułem naukowym), 70 doktorów, 43 magistrów. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Henryk Kardela (ur. 9 marca 1951 w Kopernikach w woj. opolskim) - profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Angielskiej przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyrektor Instytutu Anglistyki UMCS.

  Adam Kopciowski (ur. 1974) - polski historyk specjalizujący się w historii Żydów polskich w XX wieku. Pracownik naukowy (adiunkt), zatrudniony w Zakładzie Kultury i Historii Żydów przy Instytucie Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. Stypendysta United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie (2005). członek Komisji Kontrolującej Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich oraz Rady Państwowego Muzeum na Majdanku. Jest członkiem lubelskiej filii Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Instytut Anglistyki UMCS - jest jednostką organizacyjną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią języka angielskiego, historią literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, studiami conradoznawczymi oraz dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego.

  Jan Matysik (ur. 1973 w Lublinie) – absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Studium Podyplomowego Public Relations Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Mieczysław Sirko (ur. 2 stycznia 1943 w Zwierzyńcu, zm. 3 maja 2014 w Lublinie) – polski kartograf, prof. dr. hab. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  Biblioteka Główna UMCS – Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została utworzona w 1944 wkrótce po jego powołaniu (23 października 1944). Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 1 550 tys. woluminów (stan na koniec 2008 roku) i ma charakter interdyscyplinarny. Wraz z 20 specjalistycznymi bibliotekami wydziałowymi i Centrum Dokumentacji Europejskiej tworzy centrum informacyjno-biblioteczne uczelni. Oprócz udostępniania własnych zasobów, umożliwia czytelnikom dostęp z kilkudziesięciu komputerów do bibliotek, katalogów i serwisów informacyjnych całego świata. Od 1968 roku jej główna siedziba mieści się w gmachu przy ul. Radziszewskiego. Na początku wieku został on rozbudowany o nowe skrzydło. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - (WCh UMCS) jeden z 11. wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział ten istnieje od 1 lutego 1989 r., kiedy to został wyodrębniony z dawnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

  Ławeczka Henryka Raabego, pierwszego rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, znajduje się w Lublinie na placu noszącym imię patronki Uniwersytetu, na terenie miasteczka akademickiego UMCS. Autorem rzeźby pomnikowej jest rzeźbiarz Benedykt Popek z Mazur w województwie podkarpackim. Wydawnictwo UMCS - uczelniana oficyna wydawnicza powstała jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tematyka publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna - odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników Uczelni. Wśród tytułów przeważają monografie publikowane jako wydawnictwa zwarte lub w licznych seriach o wieloletniej ciągłości. Oficyna wydaje też prace zbiorowe, informatory, materiały pokonferencyjne oraz podręczniki. Część publikacji to książki wydawane we współpracy z instytucjami spoza UMCS, zwykle odbiegające charakterem od wydawnictw naukowych. Wydawnictwo wydaje około 160 tytułów rocznie.

  Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jednostka organizacyjna Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Instytut funkcjonuje od 1970 roku. Obecnie dyrektorem jest dr hab. Dariusz Słapek, kierownik Zakładu Historii Starożytnej. Arkadiusz Bereza (ur. 4 listopada 1968 w Nisku) – doktor habilitowany nauk prawnych, historyk prawa. W latach 1987–1992 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji, w latach 1989–1993 studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1996 złożył egzamin radcowski. W 2014 został wybrany na Prorektora ds. Ogólnych UMCS.

  Andrzej Dąbrowski (ur. 15 maja 1947 r. w Stalowej Woli) – polski chemik, profesor nauk chemicznych, wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Monika Adamczyk-Garbowska – ur. 1956 w Lublinie. Profesor literatury amerykańskiej i porównawczej, kierownik Zakładu Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS; tłumaczka literatury angielskiej i jidysz. Redaktor „Akcentu”. Członek redakcji rocznika „Polin: Studies in Polish Jewry” wydawanego przez Brandeis University w USA. Opublikowała m.in.

  Dodano: 02.11.2010. 14:33  


  Najnowsze