• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wrocław świętuje 100-lecie Uczelni Technicznych

  11.01.2010. 10:52
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Wystawy poświęcone historii Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląski Festiwal Nauki i 30. Forum Uczelni Technicznych to niektóre elementy obchodzonego w 2010 roku jubileuszu 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu.

  Rocznica będzie okazją do podsumowania dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej - szkoły, która kontynuuje tradycje akademickie przedwojennej Politechniki Lwowskiej i korzysta z bazy materialnej niemieckiej Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej.

  Jednym z patronów medialnych jubileuszu jest serwis Nauka w Polsce - Polskiej Agencji Prasowej.

  "Zorganizowane z tej okazji konferencje, seminaria naukowe i spotkania środowiskowe, a także wydawnictwa i wystawy, będą przedstawiać proces tworzenia i rozwoju środowiska akademickiego naszego miasta" - wyjaśnia rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz Więckowski.

  Uroczysta inauguracja całorocznych obchodów odbędzie się 15 stycznia w Operze Wrocławskiej. Wykład inauguracyjny pt. "Moja współpraca z Politechniką Wrocławską - inspiracja trwałej integracji środowisk naukowych" wygłosi prof. Władysław Włosiński, członek rzeczywisty PAN, doktor honoris causa PWr.

  W kalendarzu jubileuszowych uroczystości znalazła się również m.in. wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu o architekturze i historii Politechniki Wrocławskiej pt. "Wrocławskie uczelnie techniczne 1910-2010". We wrześniu wszystkich miłośników nauki czeka XIII edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W październiku odbędzie się 30. Zjazd Forum Uczelni Technicznych we Wrocławiu.

  Z kolei uroczystości główne, połączone ze świętem uczelni i nauki wrocławskiej zaplanowano na listopad. W tym samym miesiącu odbędzie się również uroczyste posiedzenie Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Technicznych.

  ***

  Politechnika Wrocławska powstała w 1945 roku, głównie dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych nieistniejącej już Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, którzy zagospodarowali zniszczone budynki niemieckiej Wyższej Szkoły Technicznej - Technische Hochschule.

  Twórcami i pierwszymi organizatorami pracy PWr byli uczeni lwowscy, m.in. rektor Politechniki Lwowskiej - prof. Edward Sucharda i prof. Kazimierz Idaszewski oraz inż. Dionizy Smoleński. Pierwszy polski wykład w Politechnice odbył się 15 listopada 1945 roku. Wygłosił go prof. Idaszewski. Dzień ten do dziś obchodzony jest jako święto uczelni i nauki wrocławskiej.

  Obecnie pod kierunkiem blisko dwóch tysięcy nauczycieli akademickich, na dwunastu wydziałach studiuje około trzydziestu tysięcy studentów. PWr na 24 kierunkach kształci specjalistów dla wszystkich branż nowoczesnej gospodarki.

  Szczegółowe informacje na temat 100-lecia Uczelni Technicznych i historia PWr są dostępne na stronie: www.100lecie.pwr.wroc.pl

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Żak (Miesięcznik Studentów Politechniki Wrocławskiej "Żak") - Pismo studenckie. Ukazuje się od października 1999 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej i sporadycznie innych wrocławskich uczelni. Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej - akademicki zespół śpiewaczy działający przy Politechnice Wrocławskiej, powołany do istnienia przez studentów i profesorów Politechniki Lwowskiej, w 1946 roku we Wrocławiu. W ciągłości istnienia chóru, w latach: 1951-1958, nastąpiła przerwa. Zespół jest agendą studencką Politechniki Wrocławskiej. Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.

  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu (ZOD PWr w Wałbrzychu) - jeden z 4 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Wałbrzychu, powstały w 2004 roku z przekształcenia dotychczasowej filii tej uczelni, działającej od 1968 roku. Kształci studentów na czterch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk technicznych, na studiach stacjonarnych. Wydział Elektroniki (W-4) Politechniki Wrocławskiej – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, powstała 28 września 1968 roku. Wcześniej istniał jako Wydział Łączności, który to w 1952 roku został wydzielony z Wydziału Elektrycznego. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".
  Wydział zatrudnia 198 osób ze stopniami i tytułami naukowymi, w tym:

  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze (ZOD PWr w Jeleniej Górze) – jeden z 4 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Jeleniej Górze-Cieplicach, powstały w 2004 roku z przekształcenia dotychczasowej filii tej uczelni, działającej od 1975 roku. Kształci studentów na pięciu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk technicznych i jednym zaliczanym do nauk ekonomicznych, na studiach stacjonarnych. Ewa Pilatowa, z domu Neyman (ur. 5 lipca 1909 we Lwowie, zm. 22 listopada 1945 we Wrocławiu) – polska chemik, wykładowca Politechniki Lwowskiej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Wrocławskiej.

  Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (W-12) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 2002 roku. Wydział został powołany w wyniku wydzielenia Instytutu Techniki Mikrosystemów (dawniej: Instytut Technologii Elektronowej) z Wydziału Elektroniki.
  Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A+". Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC) - (biblioteka cyfrowa) powstała w roku 2004 jako Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej. W roku 2005 przekształciła się w Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Celem powstania DBC jest nie tylko promowanie nauki, ale również kultury , poprzez zapewnienie powszechnego i swobodnego dostępu do wybranego dziedzictwa kulturowego. DBC udostępnia literaturę naukową, podręczniki, skrypty, czasopisma, muzykalia, stare druki i rękopisy zgromadzone w instytucjach przynależących do projektu. Uczestnikami projektu są biblioteki uczelni Wrocławia, Jeleniej Góry i Opola oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Umowę inicjującą oficjalne otwarcie projektu podpisano w Politechnice Wrocławskiej 20 grudnia 2006 roku.

  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Bielawie (ZOD PWr w Bielawie) - jeden z 4 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Bielawie, powstał 2006 roku, będący najmłodszą tego typu placówką tej wrocławskiej uczelni. Powstał on z inicjatywy władz politechniki we współpracy z miejscowymi władzami samorządowymi: powiatu dzierżoniowskiego oraz gminy miejskiej Bielawa. Kształci studentów na jednym podstawowym kierunku: energetyka o specjalnościach: energetyka cieplna i jądrowa oraz energetyka komunalna energetyka komunalna na studiach niestacjonarnych. Zajęcia prowadzone są przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, a absolwentom studiów inżynierskich (3,5-letnich), przysługuje prawo do uzupełnienia wykształcenia na studiach magisterskich uzupełniających.

  Akademicki Klub Turystyczny Wrocław powstał w 1957 r z inicjatywy członków Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Wrocławskiego i Klubu Trampów Politechniki Wrocławskiej. Początkowo AKT Wrocław składał się z dwóch części: Sekcji Górskiej i Koła Przewodników AKT (po zmianie nazwy Studenckie Koło Przewodników Sudeckich Wrocław). W miarę rozwijania działalności Sekcja Górska uległa podziałowi na koła uczelniane działając na większości wrocławskich uczelni.

  Władysław Tumkiewicz (ur. 1922 w Wilnie, zm. 1977 we Wrocławiu) – polski rzeźbiarz, absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, wykładowca rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Krakersy – grupa muzyczna powstała na początku lat 80. XX wieku we Wrocławiu. Utworzyli ją studenci i absolwenci Wydziału Elektrycznego, Elektroniki, Mechanicznego i Architektury Politechniki Wrocławskiej.

  Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej - jeden z trzech instytutów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. Wydział Chemiczny (W-3) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w sierpniu 1945 roku jako Wydział Chemii Technicznej. W 1947 roku wydział stał się Oddziałem Chemii Technicznej na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii (wspólnym Uniwersytetu i Politechniki). W 1957 roku oddział został ponownie przekształcony w wydział. Przyjął on nazwę, którą nosi do dziś. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".

  Jan Kosendiak (ur. 1953 we Wrocławiu) – inżynier informatyk (absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej), doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, autor ponad 50 prac naukowych i metodyczno-naukowych opublikowanych w sześciu krajach. Daniel Józef Bem (ur. 28 sierpnia 1933 w Skierniewicach) – naukowiec, inżynier telekomunikacji specjalizujący się w zakresie radiokomunikacji, sieci komputerowych i systemów telekomunikacyjnych, profesor, nauczyciel akademicki w Politechnice Wrocławskiej, były prorektor tej uczelni i dziekan Wydziału Elektroniki, dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes oddziału wrocławskiego PAN.

  Edward Włodzimierz Mielcarzewicz (ur. 22 października 1924 w Starym Sączu, zm. 8 października 2013 we Wrocławiu) – polski specjalista w zakresie inżynierii usuwania ścieków, prof. zw. dr hab. inż., wykładowca Politechniki Wrocławskiej, publicysta. Wydział Mechaniczny (W-10) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 1949 roku. Działalność naukowo-dydaktyczna w dziedzinie mechaniki została zapoczątkowana już w 1945 roku jako Oddział Mechaniczny w ramach Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".
  Wydział zatrudnia 210 nauczycieli akademickich, w tym:

  Dodano: 11.01.2010. 10:52  


  Najnowsze