• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Współczesne koncepcje marketingowe

  04.11.2009. 15:07
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają w dniach 5 " 6 listopada do Pałacu Rektorskiego SGGW na konferencję naukową "Współczesne koncepcje marketingowe".

  Uczestnicy konferencji będą dyskutować m.in. na temat identyfikacji współczesnych koncepcji marketingowych, ich specyfiki i treści, socjoekonomicznych, socjopsychologicznych osobliwościach współczesnych koncepcji marketingowych, ich antynomiach i dylematach, efektywność i skuteczności współczesnych koncepcji marketingowych oraz etyce w marketingu.

  Więcej dowiesz się tutaj

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) – wydział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, utworzony w 1953 roku. Obecny Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (b. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa, b. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy) odnajduje swoje korzenie w początkach XIX wieku, a więc okresie uruchamiania wyższego szkolnictwa rolniczego w Warszawie. Obecnie na Wydziale pracuje blisko 140 osób oraz studiuje około 5500 studentów. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – wydział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstały w 1977 roku. Ambient marketing to wszelkie formy marketingu niestandardowego. W zależności od współczesnych rozumień tego pojęcia, są to takie formy jak: marketing partyzancki, wirusowy, trendsetting, a także takie formy marketingu internetowego jak buzz marketing, e-mail marketing, gry marketingowe, także reklama na środkach komunikacji miejskiej (taxi, autobusy, tramwaje, metro), na przystankach, cały outdoor oraz indoor (np. reklama w lokalach, reklama w klubach fitness, szkołach).

  Jolanta Mazur – profesor zw. doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalności: marketing, marketing międzynarodowy, marketing usług, zarządzanie marketingiem. Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Kierownik Zakładu Marketingu Usług w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu SGH, Kierownik Katedry Marketingu Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej powstał 1 października 1977 roku. Decyzją Rektora SGGW, dnia 1.01.2000 roku została zmieniona nazwa i utworzono nowe Katedry. Powstał Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  Automatyzacja marketingu (ang. marketing automation) – prowadzenie działań marketingowych z zastosowaniem specjalnego oprogramowania oraz narzędzi służących do usprawnienia procesów sprzedażowych. Automatyzacja działań marketingowych ma na celu zwiększenie efektywności prowadzonych kampanii poprzez automatyczne gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących potencjalnych konsumentów (tzw. leadów sprzedażowych), eliminując w ten sposób czasochłonne zadania związane z ręcznym wprowadzaniem i analizą powyższych danych. Na podstawie pozyskanych danych dotyczących zainteresowań konsumenta, czynników demograficznych czy czynności podejmowanych na danej stronie internetowej, oprogramowanie do automatyzacji marketingu identyfikuje potencjalnych klientów, a następnie kieruje do nich odpowiedni, spersonalizowany przekaz marketingowy. Program automatycznie przygotowuje oferty i treści reklamowe oraz wysyła je do określonej grupy klientów najczęściej za pomocą e-maili, w oparciu o utworzoną wcześniej bazę danych kontaktowych. Oprogramowanie do automatyzacji marketingu z reguły jest zintegrowane z innymi systemami np.: systemami zarzadzania relacjami z klientami tzw. CRM (ang. Customer Relationship Management), narzędziami do email marketingu czy systemami klasy ERP. Jack Trout (ur. 1936) – amerykański teoretyk i praktyk marketingu, autor i współautor kilkunastu książek na temat strategii marketingowych, pozycjonowania i budowania świadomości marki (brandingu).

  Wydział Rolnictwa i Biologii – wydział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstały w 2004 z przekształcenia Wydziału Rolniczego, Wydział Rolniczy – jeden z dwóch pierwszych wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (obok Wydziału Leśnego).

  Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - jeden z wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstały 1 września 1951 roku w wyniku usamodzielnienia Oddziału Technologii Drewna prowadzonego przy Wydziale Leśnym SGGW od 1946 roku. Jest to najstarszy w Europie (poza ZSRR) wydział akademicki zajmujący się zagadnieniami drzewnictwa.

  Wydział Leśny – jeden z dwóch pierwszych wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (obok Wydziału Rolniczego).

  Wydział Nauk Społecznych (WNS) – wydział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, utworzony w 2006 roku. Jego poprzedniczką była Katedra Socjologii, funkcjonująca do 2006 roku w ramach Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego. Do 31 grudnia 2012 nosił nazwę Wydział Nauk Humanistycznych.

  Dodano: 04.11.2009. 15:07  


  Najnowsze