• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wspólne wydarzenie nt. zaawansowanych, multimedialnych systemów satelitarnych oraz warsztaty nt. przetwarzania sygnału w komunikacji kosmicznej, Ca

  25.05.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 13-15 września 2010 r. odbędzie się w Cagliari, Włochy, piąta konferencja nt. zaawansowanych, multimedialnych systemów satelitarnych i 11. warsztaty nt. przetwarzania sygnału w komunikacji kosmicznej.

  Wspólna konferencja, bazująca na ostatnich edycjach tych dwóch wydarzeń, jest okazją dla przedsiębiorców i instytucji naukowych do zapoznania się z najświeższymi danymi oraz do wymiany informacji na temat ostatnich postępów i pojawiających się technologii w obszarze systemów mobilnych, szerokopasmowych i komunikacji za pośrednictwem transmisji satelitarnej.

  Organizatorami wspólnego wydarzenia są Uniwersytet w Cagliari, Uniwersytet Boloński, Europejska Agencja Kosmiczna oraz Platforma Technologiczna Inicjatywy Integral Satcom.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  ExoMars – planowana wspólna Europejskiej Agencji Kosmicznej i Rosyjskiej Agencji Kosmicznej Roskosmos misja badawcza Marsa. Będzie składała się z dwóch misji obejmujących: Double Star – pierwsza wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej, której celem było badanie przy użyciu dwóch chińskich satelitów Tan Ce (pol. badacz) magnetosfery Ziemi (w tym jej ogona magnetycznego) oraz wpływu oddziaływania Słońca na naszą planetę. Zaawansowana infrastruktura pomiarowa (ang. Automated Meter Infrastructure - AMI) - to zintegrowany zbiór elementów: inteligentnych liczników energii elektrycznej, modułów i systemów komunikacyjnych, koncentratorów i rejestratorów, umożliwiających dwukierunkową komunikację, za pośrednictwem różnych mediów i różnych technologii, pomiędzy systemem centralnym,a wybranymi licznikami. Sieć taka umożliwia gromadzenie danych o zużyciu energii określonych odbiorców, wysyłanie sygnałów sterujących do urządzeń oraz zdalne ich konfigurowanie.

  Elevator:2010 - konkurs naukowy z nagrodami pieniężnymi wzorowany na Ansari X Prize, ale w celu opracowania windy kosmicznej i technologii ją wspomagających. Elevator:2010 organizuje coroczne konkursy, w których przyznawane są nagrody za konstrukcję pojazdów wspinających, włókien i systemów zasilania. Konkurs organizowany jest we współpracy Spaceward Foundation oraz NASA Centennial Challenges. System pomiarowo-rozliczeniowy - teleinformatyczny system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych pochodzących z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych, systemów automatycznej rejestracji danych oraz z innych systemów.

  Trolejbusy w Gdyni – jeden z trzech funkcjonujących systemów komunikacji trolejbusowej w Polsce (obok Lublina i Tychów). Gdyńska sieć swoim zasięgiem obejmuje także Sopot. Jedyną firmą świadczącą usługi transportu trolejbusowego na terenie Gdyni i Sopotu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, działające na zlecenie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Gdyńskie trolejbusy stanowią około 30% udziału w całej komunikacji miejskiej świadczonej przez ZKM w Gdyni. Rocznie pokonują ponad 4 miliony km i przewożą około 350 milionów pasażerów. Robert Dilts (ur. 1955) — międzynarodowy trener, coach, konsultant od lat siedemdziesiątych XX wieku. Jest jednym z najbardziej znanych i wciąż tworzących trenerów w zakresie Neurolingwistycznego Programowania (NLP). Zajmuje się modelowaniem zachowań oraz strategii działań, uczenia się i komunikacji. Jest czołowym autorem wdrażającym oraz przenoszącym aplikacje i techniki NLP w obszarach edukacji, technik uczenia się, zdrowia, przywództwa. Jego osobisty wkład w obszarze NLP odnosi się do podstawowych założeń oraz technik NLP a w szczególności Strategii i Systemów Przekonań, został rozwinięty oraz jest znany jako Systemowe NLP.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Kurier Kolejowy - ukazujący się od 2010 tygodnik kolejowy, będący kontynuacją wydawanego od 1945 przez ówczesny Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych PRL Kolejarza Związkowca, od 1950 pod tytułem Sygnały. W 1956 tygodnik został przejęty przez Wydawnictwa Komunikacji, które w 1961 przekształciły się w Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. W latach 1992-2004 był wydawany przez KOW jako tygodnik Nowe Sygnały, w okresie 2005-2010 pod tytułem Kurier PKP.

  Kształtowanie wiązki jest techniką przetwarzania sygnału wykorzystywaną w macierzach sensorowych (np. szykach antenowych) do kierunkowej transmisji oraz odbioru sygnału. Efekt jest uzyskiwany poprzez ułożenie elementów promieniujących w pewien szyk w taki sposób, że sygnały pod pewnymi kątami wzmacniają się a pod innymi wytłumiają. Kształtowanie wiązki może być wykorzystywane zarówno po stronie nadawczej jak i odbiorczej w celu osiągnięcia selektywności przestrzennej. Poprawa w porównaniu z odbiorem/nadawaniem dookólnym jest rozumiana jako zysk (lub strata).

  Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych.

  Trolejbusy w Słupsku to jeden z dziewięciu zlikwidowanych systemów komunikacji trolejbusowej w Polsce. Sieć została oddana do użytku 20 lipca 1985, a zlikwidowana 18 października 1999. Świadczeniem usług transportu trolejbusowego zajmował się Miejski Zakład Komunikacji, obsługujący również linie komunikacji autobusowej. Lockheed Martin Missiles and Fire Control (MFC) – jedną sześciu spółek korporacji Lockheed Martin prowadzących działalność w zakresie systemów elektronicznych i rakietowych. MFC prowadzi programy badawczo-rozwojowe (R&D) i produkcję zaawansowanych systemów bojowych, pocisków rakietowych i rakiet oraz systemów kosmicznych dla klientów wojskowych. Zapewnia im także wsparcie posprzedażne dla US Army, US Navy, USAF, United States Marine Corps, NASA oraz kupców zagranicznych. Przedsiębiorstwo oferuje również produkty oraz usługi na rzecz cywilnego sektora przemysłu związanego z energią nuklearną.

  Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych. S/PDIF (ang. SONY/Philips Digital Interface Format) – standard przesyłania sygnałów dźwiękowych rozwijany przy współpracy firm SONY i Philips. Pozwala na przesyłanie między dwoma urządzeniami dźwięku zapisanego cyfrowo bez potrzeby konwertowania go do postaci analogowej. Dzięki temu nie powstają zniekształcenia dźwięku (powstawały w trakcie przetwarzania sygnału cyfrowego do postaci analogowej, w trakcie przetwarzania sygnału z powrotem do postaci cyfrowej po przesłaniu oraz w trakcie samej transmisji).

  Dodano: 25.05.2010. 17:12  


  Najnowsze