• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wszystko o biotechnologii - Warsztaty - DNA Encyklopedia Życia

  22.02.2009. 19:27
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Ruszyła już nowa strona internetowa tegorocznej edycji Warsztatów Naukowych
  "DNA " Encyklopedia Życia" " http://dna.sggw.pl. Znajdziecie na niej informacje dotyczące programu i aktualności ze wszystkich miast biorących udział w imprezie, a jest ich w tym roku aż sześć. Impreza odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia br. równolegle w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Lublinie i Łodzi.

  W Warszawie wydarzenie odbędzie się w sprawdzonej już dwa lata temu formule " będą otwarte wykłady popularyzatorskie czołowych naukowców oraz mnóstwo zajęć praktycznych w udostępnionych na tę okazję nowoczesnych laboratoriach SGGW. Wśród nowości w tym roku będą między innymi doświadczenia z enzymami " będziecie mogli sami przekonać się jak powstają soki owocowe albo jak działają enzymy trawienne. Będzie również specjalna ekspozycja pokazująca praktyczne wykorzystanie GFP (fluoryzującego na zielono białka), czyli "bohatera" ostatniej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Ponownie będzie można również wykonać naszyjnik z własnym DNA oraz zapoznać się z podstawowymi technikami wykorzystywanymi przez biotechnologów, jak elektroforeza DNA i białek czy PCR. Liczne atrakcje przewidujemy również dla najmłodszych. Budowanie modeli DNA z klocków, składanie "genetycznego origami" czy układanie puzzli DNA to tylko niektóre z zajęć, które z pewnością wciągną ciekawych świata kilkulatków.

  Wykłady w Warszawie mają w tym roku wspólny temat przewodni "Historia biotechnologii " od starożytności do XXI wieku". 11 wystąpień zaproszonych specjalistów będzie dotyczyć kolejnych najistotniejszych odkryć w genetyce i biologii molekularnej. Wykład inauguracyjny 3. kwietnia w SGGW wygłosi prof. Magdalena Fikus " współtwórczyni warszawskiego Festiwalu Nauki. Wśród zaproszonych gości są również między innymi znani genetycy prof. Ewa Bartnik i prof. Piotr Stępień oraz dyrektor do spraw rozwoju firmy Bioton S.A. " dr Piotr Górecki.

  Równie ciekawie Warsztaty zapowiadają się w innych miastach. Lublin w dniach 3. i 4. kwietnia przygotowuje między innymi debatę dotyczącą metody zapłodnienia in vitro, liczne wykłady i pokazy. Tam w organizację Warsztatów zaangażowały się aż cztery lubelskie uczelnie. Z kolei we Wrocławiu organizatorzy urządzają w sobotę 4. kwietnia biotechnologiczny piknik naukowy na Wrocławskim Rynku. Będzie tam można zwiedzić stanowiska prezentujące różne oblicza biotechnologii oraz wysłuchać krótkich prelekcji. Koordynatorzy Warsztatów w Poznaniu zapraszają natomiast do Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk na prezentacje zastosowań biotechnologii oraz na zwiedzanie Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

  Szczegółów dotyczących programu w każdym mieście ciągle przybywa, zatem zachęcamy do częstego odwiedzania strony Warsztatów, żeby być na bieżąco z najnowszymi informacjami.

  Organizatorami imprezy są Polska Federacja Biotechnologii, Koło Naukowe Biotechnologów "KNBiotech" z SGGW, Szkoła Festiwalu Nauki, Fundacja BioEdukacji oraz Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii.

  Patronat Honorowy nad Warsztatami sprawują Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz Prezes Polskiej Federacji Biotechnologii prof. Tomasz Twardowski.


  Joanna Szlichcińska

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Anna Jadwiga Podhajska (z domu Wiśniewska, ur. 17 kwietnia 1938 w Gdyni, zm. 5 lutego 2006 w Gdańsku) - lekarz, profesor biotechnologii, specjalistka w dziedzinie mikrobiologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie biotechnologii i animatorka życia naukowego Pomorza. Współzałożycielka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku (MWB UG-AMG) oraz założycielka Centrum Transferu Technologii w ramach Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni. Andrzej Stanisław Borys (ur. 1948, zm. 4 września 2013) – polski biotechnolog, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, wieloletni dyrektor Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego oraz prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów.

  Jerzy Marian Kita (ur. 19 kwietnia 1931 w Rączkach) – polski lekarz weterynarii, emerytowany profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalista chorób zakaźnych zwierząt, wykładowca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu, były dziekan warszawskiego wydziału oraz oraz kierownik Zakładu Chorób Zakaźnych na tymże wydziale, były członek zarządu i prezes Zarządu Głownego(1998-2000)Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, kierownik podyplomowych studiów specjalizacyjnych Epizootiologia i Administracja Weterynaryjna na wrocławskim wydziale. Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych – powstał w wyniku reorganizacji Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni.

  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – najmłodszy z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał w roku 2002 na bazie Instytutu Biologii Molekularnej wchodzącego w owym czasie w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Siedziba WBBiB mieści się przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie na terenie III Kampusu UJ. Wydział dysponuje nowoczesnymi laboratoriami oraz bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi.
  Prace naukowe prowadzone na WBBiB mają zróżnicowany charakter. Wśród nich można wyróżnić m.in.
  Jacek Józef Otlewski (ur. 1956 r.) – polski biolog, specjalizujący się w chemii biofizycznej i enzymologii, nauczyciel akademicki, pierwszy dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2006-2012.

  Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) - społeczna organizacja, jednocząca naukowców - obywateli Litwy – stworzona do zaspokajania wspólnych potrzeb i celów, rozwoju nauki i sztuki, podnoszenia poziomu wykształcenia młodzieży. Stowarzyszenie zostało założone 14 kwietnia 1989 roku. Obecnie do Stowarzyszenia należy 62 członków, wśród nich 8 doktorów habilitowanych oraz 54 doktorów z różnych dziedzin nauki. W okresie 1989-1998 funkcje prezesa SNPL sprawował prof. dr hab. Romuald Brazis, w latach 1998-2011 – dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB, w 2011 prezesem został wybrany prof. dr hab. Bogusław Grużewski. Stowarzyszenie organizuje konferencje naukowe, odczyty oraz dyskusje na różne aktualne dla społeczeństwa tematy, wydaje swój Rocznik. SNPL zachęca swoich członków do zgłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji naukowych, uczestniczenia w konferencjach, pisania prac habilitacyjnych. Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (WB UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 2006 roku w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych na trzy mniejsze jednostki organizacyjne i poprzez przekształcenie Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk biologicznych na studiach stacjonarnych.

  Edward Nehring (ur. 14 marca 1892 w Warszawie, zm. 1951 w Hamburgu) – z wykształcenia inżynier leśny (SGGW), dyplomowany ogrodnik (SGGW), prawnik (UW). Zajmował się ogrodnictwem, uprawą oraz handlem owocami, wioślarstwem, łyżwiarstwem szybkim oraz narciarstwem. Rekordzista Polski, trener i działacz sportowy. Autor podręczników dotyczących łyżwiarstwa szybkiego oraz jazdy rekreacyjnej na lodzie. Autor licznych opracowań dotyczących botaniki, sadownictwa i rolnictwa. Pionier polskiego kaktusiarstwa.

  Tadeusz Kaleta (ur. 1953) - polski zoolog, specjalista w zakresie behawioru zwierząt - w szczególności w warunkach sztucznych - oraz zooantropologii, prof. dr hab. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczna na SGGW AR Warszawa. Prowadził i recenzował wiele prac magisterskich i doktorskich.

  Marcin Ziemowit Łukaszewicz (ur. 1966 r. w Wrocławiu) - polski biolog, specjalizujący się w biologii molekularnej, biotechnologii; nauczyciel akademicki, związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku – niepubliczna szkoła wyższa, założona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie w 1996, posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia zawodowego licencjata i magistra. Do szkoły należy między innymi zabytkowy, pochodzący z XIX wieku pałac Rüdigerów (później Lubomirskich), położony w dzielnicy Dojlidy. Pierwszym rektorem uczelni do 2007 r. była Barbara Kudrycka, obecnie piastująca urząd ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rządzie Donalda Tuska.

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu – nieistniejąca już uczelnia, która została założona w 1995 roku jako pierwsza niepubliczna szkoła wyższa na Dolnym Śląsku. Kształciła studentów na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Politologia oraz Filologia Angielska w trybie dziennym lub zaocznym. Studia kończyły się uzyskaniem tytułu licencjata. Wcześniej również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, zawieszone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia dysponowała trzema budynkami: przy ul. Łąkowej, Sieradzkiej i Pabianickiej (siedziba uczelni). W dniu 1 października 2012 roku została wcielona do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, która przejęła majątek Szkoły oraz kształcenie studentów. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

  Sezon NHL 2013/2014 będzie 96. sezonem gry National Hockey League, a 97. jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbędą się 1 października 2013 roku. W tym dniu odbędzie się trzy spotkania. Drugi sezon z rzędu nie odbędą się spotkania w Europie, również NHL All-Star Game nie odbędzie się w zamian zawodnicy ligi NHL będą uczestniczyć w turnieju olimpijskim w Soczi. Hokeiści wrócą na tafle w Ameryce 26 lutego. 1 stycznia odbędzie się NHL Winter Classic, który został przełożony z powodu lokautu. Dodatkowo obędzie się jeszcze pięć innych spotkań na otwartych stadionach w ramach NHL Stadium Series oraz Heritage Classic. Sezon zasadniczy zakończy się 13 kwietnia 2013 roku.

  Dodano: 22.02.2009. 19:27  


  Najnowsze