• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydajność materiałowa - dostarczanie usług materiałowych przy mniejszej produkcji materiałów, Londyn, Wlk. Brytania

  17.11.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 30 - 31 stycznia 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania. odbędzie się wydarzenie pt. "Wydajność materiałowa - dostarczanie usług materiałowych przy mniejszej produkcji materiałów".

  Jedna trzecia energii na świecie jest wykorzystywana do produkowania i kształtowania materiałów. Rozwój gospodarczy koreluje ze zużyciem materiałów, niemniej w przyszłości, przy ograniczeniach związanych z klimatem i zasobami, taki model zużycia może być trudny do utrzymania. Czynniki takie jak niepewność dostaw, niedostatek zasobów, konflikty międzynarodowe i niestabilne ceny surowców również stanowią wyzwanie. Dziedzina wydajności materiałowej pomaga rozwiązywać te problemy poprzez zapewnianie usług materiałowych przy mniejszej produkcji materiałów.

  Konferencja zgromadzi naukowców i interesariuszy aktywnie działających w tej branży.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Właściwości materiałowe – cecha każdego materiału zdefiniowanego jako kompozycja chemiczna w określonych warunkach fizycznych. Zależnie od warunków fizycznych, wartości właściwości materiałowych dla pojedynczego materiału mogą być różne. Nie są to więc właściwości materiału takie, jak np. skład chemiczny. Materiały funkcjonalne – materiały zmieniające kształt i właściwości fizyczne pod działaniem pól zewnętrznych: Materiałoznawstwo maszynowe – dziedzina materiałoznawstwa zajmująca się materiałami używanymi do budowy konstrukcji, urządzeń, maszyn i instalacji mechanicznych, energetycznych i elektrycznych.

  Materiałochłonność to wielkość nakładów materiałowych poniesionych przy wytworzeniu określonych dóbr użytkowych. Alcantara – materiał używany w produkcji tapicerki meblowej, jachtowej, samolotowej oraz samochodowej. Wykonana z ultramikrowłókien. Charakteryzuje się miękkością, wytrzymałością i łatwością czyszczenia.

  SSC - grupa materiałów wybuchowych inicjujących/miotających, dzieląca się na: SSC, SSCR, SACSR, SASR, SAR - gdzie każda pojedyncza litera oznacza jeden składnik materiału. Gospodarka materiałowa (ang. Materials management) – całokształt zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Do gospodarki materiałowej zalicza się procesy pozyskania, zapotrzebowania i wykorzystania materiałów we wszystkich fazach procesu gospodarczego oraz ich przemieszczania (dostawy).

  Materiałoznawstwo – dziedzina wiedzy technicznej (inżynierskiej), zajmująca się opisem materiałów konstrukcyjnych. Normatyw Materiałowy - dokument określający ilość i rodzaj materiału (elementu, części, zespołu itp.), przydzielanego dla konkretnych działów zakładu produkcyjnego.

  Służba materiałów pędnych i smarów - logistyczna (dawniej: kwatermistrzowska) służba zaopatrzeniowa powołana do realizacji całokształtu przedsięwzięć związanych z wojskową gospodarką materiałami pędnymi, olejami i smarami oraz rakietowymi materiałami napędowymi.

  Ładunek materiału wybuchowego - określona ilość materiału wybuchowego przygotowanego do wysadzenia. W zależności od kształtu rozróżnia się ładunki:

  Obróbka erozyjna - rodzaj obróbki danego materiału, która polega na usunięciu określonej części materiału, przy jednoczesnym wykorzystaniu w tym procesie wszelkich zjawisk erozyjnych. Obróbka erozyjna jest stosowana do kształtowania materiałów bardzo trudno skrawalnych oraz nieskrawalnych. Ten proces jest wykonywany na drążarkach. Lak – materiał mający właściwość mięknięcia w podwyższonej temperaturze aż do postaci półpłynnej oraz zastygania w temperaturze pokojowej. Po zastygnięciu trwale zachowuje kształt, który miał w trakcie obniżania temperatury i ma dobrą przyczepność do papieru i materiałów tekstylnych (płótna, także nici itp.), przy czym jest stosunkowo kruchy.

  Dodano: 17.11.2011. 16:49  


  Najnowsze