• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydarzenie zamykające i promujące projekt TAUPE, Paryż, Francja

  25.01.2012. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 15 lutego 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się wydarzenie zamykające i promujące projekt TAUPE.

  Finansowany ze środków unijnych projekt TAUPE (Transmisja w samolocie na pojedynczych ścieżkach przewodowych) był poświęcony wyzwaniom, jakie stawia wzrost liczby przewodów (każdy układ elektryczny potrzebuje źródła energii i sieci komunikacyjnej), który wpływa na wagę układów i przydział przestrzeni. Chociaż powiązane technologie są obecnie w pełni ukształtowane, to każda z nich ma swoją własną specyfikę i odrębną architekturę chipsetów/przewodów, która nie jest kompatybilna ze środowiskiem lotniczym.

  Prace nad projektem TAUPE miały na celu zdefiniowanie w pełni zoptymalizowanej architektury elektroniki lotniczej na potrzeby zasilania i transmisji danych przez pojedyncze ścieżki przewodów (łącząc sieci zasilania i komunikacji w samolocie).

  W czasie wydarzenia zaprezentowani zostaną partnerzy projektu i ich dorobek. Celem będzie zapoznanie opinii publicznej z projektem, jego celami, wartością dla przemysłu oraz z wynikami. Pośród uczestników wydarzenia spodziewani są przedstawiciele przedsiębiorstw (głównie aeronautycznych, ale również motoryzacyjnych i kolejowych), uczelni wyższych, ośrodków badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw. Oprzewodowanie (ang. wiring system) - przewód (kabel) lub zespół przewodów (kabli) oraz przewodów szynowych wraz z elementami mocującymi, a także osłonami przewodów (kabli) i przewodów szynowych. qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych.

  Schemat elektryczny wykonawczy - schemat elektryczny opracowywany w celu przedstawienia wszystkich połączeń elektrycznych między elementami obiektu oraz oznaczenia (opisania) przewodów, wiązek przewodów, kabli, wyprowadzeń doprowadzeń, końcówek (zacisków), złącz, przepustów itp. schematy wykonawcze określają sposób układania oraz miejsce (numery zacisków) przyłączenia przewodów i kabli w obiekcie (urządzeniu). Wykorzystywane są przy montażu urządzeń i wykonywaniu połączeń oraz w czasie eksploatacji przy wykonywaniu napraw. Plan elektryczny - schemat elektryczny grupy 4 którego zadaniem jest określanie położenia (lokalizacji) obiektów lub ich części składowych (również w terenie) lub przedstawienie usytuowania sieci instalacji elektrycznych (a w razie potrzeby także trasy połączeń elektrycznych linii, przewodów, kabli itd.). Plany służą do opracowania dokumentów konstrukcyjnych i projektowych lub są wykorzystywane przy produkcji, montażu i eksploatacji (konserwacji) oraz w czasie napraw i po naprawie.

  Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią. Cambridge Python - projekt mający na celu pomoc młodzieży akademickiej w realizacji ich pomysłów na własną firmę. Działa zatem podobnie jak inkubator przedsiębiorczości. Projekt jest on realizowany z wykorzystaniem metod wypracowanych w Cambridge, w szczególności na Uniwersytecie Cambridge. Projekt udziela pomocy w realizowaniu pomysłów związanych z nowymi technologiami, tzw. hi-tech, głównie z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Głównym celem projektu jest angażowanie kapitału prywatnego w najwcześniejszych stadiach procesu inkubacji przedsięwzięć biznesowych.

  Las Vegas Plaza – robocza nazwa superluksusowego, wielofunkcyjnego kompleksu, złożonego z hotelu, prywatnych apartamentów, kasyna, a także przestrzeni handlowej. Projekt, o wartości szacowanej na 5–8 miliardów dolarów, realizowany będzie przy bulwarze Las Vegas Strip przez korporację ElAd Properties. Według pierwotnych planów, prace konstrukcyjne miały rozpocząć się na początku 2008 roku i zostać skompletowane w 2011 roku. Projekt został jednak wstrzymany, a jego wznowienie planowane jest na rok 2012. Zasilanie pasożytnicze - rodzaj zasilania układów elektronicznych niewielkiej mocy polegający na pobieraniu energii zasilania z linii transmisji danych.

  Historia internetu: Projekt globalnej sieci komputerów opisał w 1960 roku J. Licklider. Twórcą koncepcji Internetu jest Paul Baran, który w 1962 roku opublikował 12-tomową pracę, będącą projektem wytrzymałych, rozproszonych (nie gwiaździstych) sieci cyfrowych transmisji danych, zdolnych przetrwać przewidywaną wówczas III wojnę światową, wykonanym na zlecenie Amerykańskich Sił Zbrojnych.

  Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na:

  Układ specjalizowany zasilania awaryjnego – indywidualnie zaprojektowany i wykonany system zasilania awaryjnego w celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania procesu technologicznego w określonym czasie – do momentu ponownego pojawienia się napięcia w sieci, ewentualnie bezpiecznego zakończenia procesu. Umożliwia także kontrolę nad przywróceniem normalnego zasilania. Sage Group plc – notowany na londyńskiej giełdzie, dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

  Dodano: 25.01.2012. 17:49  


  Najnowsze