• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wydarzenie zamykające PROsumer.NET - prezentacja najważniejszych innowacji w europejskich dobrach konsumpcyjnych, Bruksela, Belgia

  02.05.2013. 11:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27-28 maja 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Wydarzenie zamykające PROsumer.NET - prezentacja najważniejszych innowacji w europejskich dobrach konsumpcyjnych" (PROsumer.NET Final Event - Major European Consumer Goods Innovation Showcase).

  Po dwóch latach sieciowania ekspertów, prowadzenia sondaży i opracowywania mapy drogowej, projekt PROsumer.NET - wspomagający unijną inicjatywę badań nad dobrami konsumpcyjnymi - zaprezentuje wyniki końcowe.

  W czasie wydarzenia zostaną zaprezentowane i omówione publiczne strategie wsparcia i programy na rzecz sektorów dobór konsumpcyjnych oraz dalsze działania. Prezentacja obejmie rzeczywiste przykłady destruktywnych innowacji biznesowych z sektorów dóbr konsumpcyjnych. Spodziewany jest udział około 200 profesjonalistów ze sfer kreatywnych, technicznych i politycznych z całej Europy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polityka innowacji: "Polityka innowacji" - rodzaj polityki gospodarczej. Pojęcie to obejmuje szeroki zakres tematów i trudno jest je jednoznacznie zdefiniować. Spowodowane jest to tym, że cele polityki innowacji ulegają ciągłym ewolucjom oraz że polityka innowacji zależy od kontekstu w jakim została użyta. Regionalny System Innowacji (RSI) - zbiór różnorodnych instytucji (podmiotów), interakcji i zdarzeń wpływających na procesy innowacyjne w regionie. W wyniku powiązań sieciowych i efektów synergii, prowadzą one do zwiększenia zdolności absorpcji i dyfuzji innowacji w regionie.

  Bezpośrednią inspiracją do rozważań nad RSI była koncepcja Narodowego Systemu Innowacji (NSI) Prosument (ang. prosumer – professional/producer + consumer) – kalka językowa i kontaminacja słów – profesjonalista/producent i konsument – konsument zaangażowany w współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług.

  Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”. Źródło innowacji jest pojęciem, które w literaturze ma wiele różnych ujęć. Źródło innowacji „obejmuje zarówno impulsy, przyczyny, jak i miejsca (instytucje, grupy osób), tworzenia nowej wiedzy technicznej oraz czynniki warunkujące ten proces”. K.B. Matusiak wskazuje, że źródłem innowacji jest wiele aspektów, które warunkują powstanie nowej wiedzy technicznej.

  Narodowy System Innowacji (NSI) – zbiór instytucji, które wspólnie bądź indywidualnie działają dla rozwoju i rozprzestrzeniania się nowych technologii oraz tworzą pewną strukturę. Dzięki licznym sprzężeniom zwrotnym, które między nimi występują możliwe jest sprawne tworzenie, selekcjonowanie, absorpcja i dystrybucja innowacji. NSI jest narzędziem służącym do analizy krajowej specyfiki innowacji w procesach globalizacyjnych. Stabilność cen – termin stworzony przez radę zarządzającą Europejskiego Banku Centralnego na określenie sytuacji, kiedy w średnim okresie przeciętny roczny wzrost cen wyrażony w postaci zharmonizowanego indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych kształtuje się poniżej 2%.

  CPI (Consumer Price Index) – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Najpopularniejsza na świecie miara inflacji. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Innowacyjne Regiony Europy (ang. Innovating Regions in Europe - IRE) to sieć zainicjowana przez Komisję Europejską w 1996 roku, mająca na celu wsparcie regionów w realizacji polityki innowacji, wymiany doświadczeń pomiędzy regionami, w tym szczególnie w zakresie budowania regionalnych strategii innowacji.

  Reckitt Benckiser plc – to międzynarodowa firma zajmująca się produkcją oraz promocją dóbr konsumpcyjnych, m.in. artykułów gospodarstwa domowego, leków, jak również środków higieny osobistej. Jej główna siedziba znajduje się w mieście Slough, niedaleko Londynu, stolicy Wielkiej Brytanii; działalność firmy sięga jednak o wiele dalej, obejmując 41 zakłady produkcyjne oraz sprzedaż prowadzoną w blisko 200 krajach. W 2008 roku RB uplasował się na 6 miejscu w European Business Week 50, rankingu firm wchodzących w skład europejskiego indeksu S&P 350, publikowanego corocznie przez magazyn „Bloomberg Businessweek”.

  Dom Historii Europejskiej to inicjatywa Parlamentu Europejskiego. Celem powstania Domu Historii Europejskiej jako instytucji kulturalnej i muzeum jest wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi służących promowaniu lepszego zrozumienia historii Europy i integracji europejskiej przez ekspozycję stałą oraz ekspozycje czasowe i objazdowe, kolekcję obiektów i dokumentów, programy edukacyjne, imprezy kulturalne i publikacje, jak również szeroki zasób treści dostępnych online. Dom Historii Europejskiej będzie znajdował się w Brukseli, w sąsiedztwie instytucji europejskich. Koszyk inflacyjny - system wag wykorzystywany do obliczeń wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W Polsce na jego podstawie Główny Urząd Statystyczny wydaje informacje o wysokości inflacji w ujęciu miesięcznym i rocznym. W latach 2006 - 2011 koszyk inflacyjny wyglądał następująco:

  Dodano: 02.05.2013. 11:37  


  Najnowsze