• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wykład o społeczności końca epoki lodowcowej w zachodniej Polsce w Poznaniu

  20.03.2012. 11:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki najnowszych badań osadnictwa społeczności późnoglacjalnych i wczesnoholoceńskich przedstawi 22 marca w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu dr Iwona Sobkowiak-Tabaka.

  Wykład "Późnoglacjalne i wczesnoholoceńskie społeczności Pojezierza Lubuskiego w świetle najnowszych badań" odbędzie w ramach spotkań Komisji Archeologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Rezultaty analiz, które zostaną przytoczone w czasie wystąpienia, w istotny sposób zmieniły obraz najstarszego osadnictwa w tej części zachodniej Polski.

  Dr Sobkowiak-Tabaka kieruje Zespołem ds. Ratownictwa Archeologicznego w poznańskim oddziale Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

  W trakcie wykładu archeolog przedstawi wyniki najnowszych badań prowadzonych, głównie przez Instytut Archeologii Etnologii PAN, w ciągu ostatnich 5 lat na obszarze Ziemi Lubuskiej. W ostatnich latach odkryto i zbadano tam wykopaliskowo kilka późnopaleolitycznych i mezolitycznych stanowisk archeologicznych.

  Zdaniem dr Sobkowiak-Tabaki Pojezierze Lubuskie ze względu na swe położenie geograficzne oraz charakter ukształtowania powierzchni jest kluczowym regionem dla poznania rytmu przemian osadniczych w późnym glacjale w zachodniej Polsce.

  Jego krajobraz został ostatecznie ukształtowany w fazie poznańskiej ostatniego zlodowacenia. Dlatego obfituje w licznie występujące moreny czołowe, porozcinane rynnami glacjalnymi, w których powstały jeziora rynnowe, a później równiny akumulacji biogenicznej. Ze względu na swój charakter obszar ten był atrakcyjny z punktu widzenia lokalizacji obozowisk oraz dogodnych rewirów łowieckich społeczności późnoglacjalnych.

  Badaczka podkreśla, że obszar Pojezierza Lubuskiego należy do najsłabiej rozpoznanych regionów zachodniej Polski, zarówno pod względem osadnictwa paleolitycznego, jak i rekonstrukcji ówcześnie panujących warunków środowiska przyrodniczego.

  Badania nad schyłkowym paleolitem w Polsce dr Iwona Sobkowiak-Tabaka podsumowała w Serwisie Nauka w Polsce PAP w 2009 roku tutaj.

  Początek wykładu o godz. 11.00.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela. Badania terenowe (ang. field work) to termin odnoszący się do wszelkiego rodzaju badań z zakresu nauk społecznych, w których badacz "rusza zza biurka" i przeprowadza swój projekt w analizowanej społeczności. Etnobotanika – dziedzina nauki z pogranicza botaniki i etnologii. Przedmiotem badań i poznania są związki między roślinami i kulturą społeczeństw ludzkich. Etnobotanicy zajmują się poznaniem sposobów, mechanizmów i kulturowego kontekstu używania roślin w społecznościach ludzkich, w szczególności w celach i zastosowaniach spożywczych, medycznych, kosmetycznych, magicznych, tekstylnych, budowlanych, religijnych.

  Amerykański folklor – tradycyjne zwyczaje, przesądy, opowieści, tańce i pieśni przekazywane głównie przez powtarzanie raczej drogą przekazów ustnych niż dzięki środkom masowego przekazu i konserwowane w ramach danej społeczności; także wytwory materialne takich społeczności. W Stanach Zjednoczonych, kraju masowej imigracji, daje to pole do szczególnie szerokich badań, zwłaszcza komparatywnych. Eugeniusz Szydłowski – polski lekarz i działacz społeczności żydowskiej, od 2000 przewodniczący poznańskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

  Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą: MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych, przygotowanych przez grupę prasową Media Regionalne. Strony mają charakter miejskich serwisów informacyjno-społecznościowych oraz są platformą lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego.

  Rodzinny ogród działkowy (ROD) – w myśl polskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, obszar stanowiący w rozumieniu innych ustaw miejską przestrzeń zieloną, której funkcja polega w szczególności na przywracaniu społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, ochronie środowiska przyrodniczego, kształtowaniu otoczenia człowieka, pozytywnym wpływie na warunki ekologiczne w miastach, ochronie składników przyrody oraz poprawie warunków bytowych społeczności miejskich, jednak obszar ten musi znajdować się jednocześnie we władaniu Polskiego Związku Działkowców. Zgodnie z ustawą jest on urządzeniem użyteczności publicznej, służącym zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych. Rodzinne ogrody działkowe powstały wprost z przekształcenia Pracowniczych Ogrodów Działkowych z mocy wspomnianej ustawy. Pierwsze w Polsce ogródki działkowe ("ROD Kąpiele Słoneczne") założone zostały w Grudziądzu przez doktora Jana Jalkowskiego w 1897 roku. Rodzinny ogród działkowy (ROD) – w myśl polskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, obszar stanowiący w rozumieniu innych ustaw miejską przestrzeń zieloną, której funkcja polega w szczególności na przywracaniu społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, ochronie środowiska przyrodniczego, kształtowaniu otoczenia człowieka, pozytywnym wpływie na warunki ekologiczne w miastach, ochronie składników przyrody oraz poprawie warunków bytowych społeczności miejskich, jednak obszar ten musi znajdować się jednocześnie we władaniu Polskiego Związku Działkowców. Zgodnie z ustawą jest on urządzeniem użyteczności publicznej, służącym zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych. Rodzinne ogrody działkowe powstały wprost z przekształcenia pracowniczych ogrodów działkowych z mocy wspomnianej ustawy. Pierwsze w Polsce ogródki działkowe ("ROD Kąpiele Słoneczne") założone zostały w Grudziądzu przez doktora Jana Jalkowskiego w 1897 roku.

  KDE e.V. — stowarzyszenie zarejestrowane reprezentujące społeczność skupioną wokół KDE w sprawach prawnych i finansowych. Wspiera finansowo, przez przekazywanie sprzętu i inne darowizny, a następnie dysponuje nimi, aby wspierać rozwój KDE, a nie wpływać na niego. Występujące „e.V.” w nazwie jest skrótem od eingetragener Verein (stowarzyszenie zarejestrowane). Trzy flagi w logo KDE e.V. symbolizują: wsparcie społeczności, reprezentowanie społeczności i zarządzanie społecznością.

  Historia kultury materialnej - dziedzina badań historycznych zajmująca się dziejami przedmiotów codziennego użytku i narzędzi ich produkcji. Bliskie związki łączą ją z archeologią, etnografią, historią techniki oraz historią gospodarczą i społeczną. W Polsce uprawiana szczególnie intensywnie w okresie PRL, gdy była traktowana jako jedna z polskich specjalności badawczych. W roku 1953 powstał Instytut Historii Kultury Materialnej (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN) i rozpoczęto wydawanie Kwartalnika Historii Kultury Materialnej.

  Dodano: 20.03.2012. 11:47  


  Najnowsze