• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wykłady Powtórka przed maturą na Wydziale Biologii UAM

  31.01.2010. 13:28
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  4 lutego odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu wykładów otwartych "Powtórka przed maturą", organizowanego przez Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Prof. dr hab. W. Jarnuszkiewicz opowie o tym, "Jak to robią białka, czyli o istocie procesów życiowych".

  18 lutego prof. dr hab. J. Wesoły opowie o "Sekwencji genomu człowieka w praktyce - najnowsze trendy i osiągnięcia". Dwa wykłady odbędą się w marcu: 4 marca - "Czy chromosomowa teoria dziedziczności nadal obowiązuje" i 18 marca - "W sieci - różnorodność i specyfika interakcji międzygatunkowych".

  Cykl bezpłatnych zajęć dla uczniów i nauczycieli jest realizowany od trzech lat.

  "Na każde spotkanie rezerwujemy trzy sale wykładowe, to jest ok. 400 miejsc - powiedział PAP dr Zbigniew Adamski z Wydziału Biologii. - Jednak liczba zgłoszeń przekracza z reguły nasze możliwości i musimy niestety odmawiać niektórym szkołom".

  Sporo grup przyjeżdża ze szkół własnymi autobusami spoza Poznania np. z Leszna, Piły, Gorzowa Wlkp., Gniezna, Gostynia. Organizatorzy dopuszczają więc niewielki nadkomplet, ok. 430 zgłoszeń.

  "Pracownicy wydziału wygłaszają wykłady na zasadzie wolontariatu - podkreśla dr Adamski. - Wykład trwa 1,5 godziny. Później często są organizowane dodatkowe prelekcje i prezentacje, przygotowywane przez pracowników Wydziału oraz studentów z Koła Naukowego Przyrodników UAM, a także zwiedzanie wybranych zakładów i laboratoriów. Wykładom towarzyszą również wystawy zdjęć przyrodniczych".

  Transmisja ze spotkania przekazywana jest do Audytorium i dwóch innych sal wykładowych.

  "Staramy się poruszać tematy zawarte w programie nauczania biologii, w tym te, które sprawiają uczniom największe problemy. Ważny jest dla nas głos nauczycieli, z którymi staramy się konsultować tematykę. W tym roku najwięcej miejsca poświęcamy genetyce i biochemii, ale chcemy, aby tematyka różniła się każdego roku - poprzednio więcej miejsca poświęciliśmy zoologii i botanice" - podkreśla dr Adamski.

  Wykładom towarzyszy konkurs "Biologiczna Ekstra Klasa" dla klas szkół ponad gimnazjalnych. "Kolejne tury konkursu odbywają się bezpośrednio po wykładach i dotyczą tematyki związanej z poprzednim wykładem" - wyjaśnia dr Zbigniew Adamski. Jak dodaje, w konkursie uczestniczą reprezentacje szkół. Pięć najlepszych reprezentacji bierze udział w Wielkim Finale, który odbywa się podczas Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

  Wykładami Otwartymi zajmują się bezpośrednio trzy osoby: dr Daria Bajerlein, dr Aneta Piechalak i dr Zbigniew Adamski. Zgłoszenia na wykłady przyjmowane są pocztą e-mail. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  "Wyjątek robimy tylko dla klas pod patronatem Wydziału Biologii UAM, które mają pierwszeństwo w przyjęciu na wszelkie organizowane przez nas imprezy (Wykłady Otwarte, Festiwal Nauki)" - zaznacza Adamski.

  Na ten rok akademicki rejestracja zakończyła się w październiku 2009 roku. Warto pomyśleć jednak o przyszłym roku - zachęca przedstawiciel UAM.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie. Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy wykładnia i interpretacja są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) to pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu: Skrypt naukowy – to tymczasowa naukowa synteza z prowadzonego wykładu lub uzupełnienia danych wykładów (ćwiczeń), na bieżąco każdego roku akademickiego aktualizowane zgodnie z wiedzą empiryczną w danym przedmiocie od wydanych podręczników. Stopniowo mogą przekształcić się w podręczniki akademickie gdy zostanie zrecenzowany i zatwierdzony przez radę wydziału uczelni wyższej.

  Średnia wykładnicza (ang. exponential moving average) – średnia krocząca, w której kolejne wartości są wykładniczo o coraz mniejszej wadze. Średnia wykładnicza nazywana jest również średnią wygładzaną wykładniczo. Wykładnia prounijna (dawniej, tj. przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, zwana prowspólnotową, inne dalej aktualne nazwy to: wykładnia zgodna, wykładnia na korzyść prawa unijnego, wykładnia przychylna prawu unijnemu oraz wykładnia w zgodzie z prawem unijnym lub wykładnia prawa krajowego w świetle (w "duchu") prawa Unii Europejskiej) - interpretowanie przepisów i innych "składników" prawa krajowego w taki sposób by maksymalnie jak to możliwe dały się one pogodzić z zawartością prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności wykładni postanowień ustaw uchwalonych celem implementacji poszczególnych dyrektyw unijnych. Wówczas wykładnia ta może być również zwana wykładnią prawa krajowego w zgodzie z dyrektywami.

  Wykładnia prawnie wiążąca – dzieli się ją według liczby osób i organów państwa nią związanych. Według tego kryterium można wyróżnić wykładnię: Veniam legendii (z łac.) - prawo do prowadzenia wykładów przez niesamodzielnych pracowników naukowych ze stopniem doktora lub ewentualnie z tytułem zawodowym magistra. Nadawane jest na podstawie decyzji Rady Wydziału (ewentualnie innej jednostki organizacyjnej), z reguły na czas określony. Samodzielni pracownicy nauki z mocy ustawy posiadają prawo wykładania, a dodatkowo obowiązek kształcenia kadry naukowej (czyli doktorantów).

  Wykładnik krytyczny to stała liczba występująca w wykładniku zależności jakiejś wielkości fizycznej od temperatury posiadającej rozbieżność potęgową wokół temperatury krytycznej (temperatury ciągłego przejścia fazowego). Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

  Growing Up in the Universe – seria wykładów Richarda Dawkinsa będąca częścią wykładów bożonarodzeniowych Royal Institution, w których omawia ewolucję życia we wszechświecie.

  Instruktor-wykładowca ratownictwa WOPR – najwyższy stopień w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Instruktor-wykładowca uprawniony jest do pracy w ratownictwie wodnym oraz prowadzenia kursów szkoleniowych wszystkich stopni.

  Dodano: 31.01.2010. 13:28  


  Najnowsze