• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wystawa Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Być dzieckiem...

  01.06.2011. 12:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Blisko 100 fotografii dzieci, od portretów i zdjęć grupowych po wojenne ujęcia najmłodszych, pochodzących z okresu od połowy XIX w. przez pierwsze dekady w. XX po okres II wojny znalazło się na wystawie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy "Być dzieckiem...".


  Przygotowana z okazji Dnia Dziecka wystawa jest prezentowana w formie elektronicznej pod adresem www.warszawa.ap.gov.pl/bycdzieckiem.html. Do 6 czerwca można ją także oglądać w siedzibie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy na stołecznej Starówce, na telebimie umieszczonym w witrynie kamienicy u zbiegu ul. Krzywe Koło i Nowomiejskiej.

  Na ekspozycji znalazło się 98 fotografii z zasobu Archiwum pokazujących dzieci w różnym wieku, w różnym czasie i sytuacjach. Znaczna część prezentowanych zdjęć jest pokazywana po raz pierwszy. W większości są autorstwa fotografów warszawskich. Wystawa składa się z trzech części, z których każda obejmuje ponad 30 zdjęć wykonanych w innym okresie historycznym. Pierwsza poświęcona jest dzieciom z drugiej połowy XIX w. zarówno tym najmłodszym, jak i nastolatkom. Część druga pokazuje ich rówieśników w pierwszych dekadach XX w., w mieście i na wsi. Ostatnia zaś jest poświęcona dzieciom czasów II wojny światowej.

  "Celem wystawy jest zwrócenie uwagi na fotografię jako źródło wiedzy historycznej oraz pokazanie, jak zmieniał się przez lata obraz dziecka. Na zdjęciach z XIX w. na pierwszy rzut oka wydaje się, iż w większości znajdują się dziewczynki. W rzeczywistości są to jednak chłopcy, którzy zgodnie z ówczesnym obyczajem do siódmego roku życia byli ubierani w stroje przypominające dziewczęce i nosili długie włosy. Zdjęcia z tego okresu to głównie fotografie portretowe, wykonane w sepii, w pracowni fotografa. Możemy na nich zobaczyć chłopców na bicyklu, w stroju ogrodnika czy w szkolnych mundurkach" - opowiadała PAP Violetta Urbaniak z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, która dokonała wyboru zdjęć na wystawę.

  Obraz dziecka na fotografii zmienia się w pierwszych dekadach XX w. kiedy coraz częściej pojawiają się zdjęcia plenerowe, pokazujące już nie tylko pojedyncze dzieci, ale całe grupy najmłodszych. Często są one uwieczniane w trakcie zajęć szkolnych, bawiące się czy wypoczywające np. podczas obozów harcerskich. Wiele ze zdjęć ukazuje życie dzieci wiejskich, pozujących np. w strojach ludowych lub podczas zajęć gospodarskich.

  "Fotografia z okresu II wojny ma już zupełnie inny charakter. Możemy na niej zobaczyć również dzieci bawiące się, jednak także pracujące jako np. gazeciarze. Na wystawie pokazujemy również jak w pewnym sensie zmieniała się rola dziecka, które stopniowo jakby wchodziło w rolę dorosłego, a nawet walczyło, co widzimy w ostatnim fragmencie wystawy poświęconym Powstaniu Warszawskiemu i dzieciom na jego barykadach czy np. w kuchni powstańczej. W XIX w. dziecko jest ściśle związane z rodziną, w początkach XX już jest bardziej samodzielne, pojawia się w grupie rówieśniczej, natomiast II wojna jest takim przełomem, kiedy dziecko staje się niemal młodym dorosłym" - podkreśliła Urbaniak.

  Archiwum apeluje również do warszawiaków, którzy mają w swoich rodzinnych zbiorach fotografie podobne do prezentowanych na wystawie, wykonane w Warszawie i na terenie Mazowsza w XIX oraz w pierwszej połowie XX w. , aby zechcieli je przekazać do zbiorów placówki. Jak zaznaczają przedstawiciele Archiwum, otrzymane zdjęcia mogłyby stworzyć wirtualny zbiór fotografii dziecięcej, udostępniony na stronie internetowej placówki wraz z informacją o ofiarodawcach.

  Fotografie można przekazywać w formie oryginalnej, czasowo do skopiowania lub też na stałe do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy w celu naukowego opracowania i udostępniania. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Archiwum Państwowym m.st. Warszawy, ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa, tel. (22) 635 92 42 wew. 117, email [email protected]

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kronika Warszawy – magazyn wydawany przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Obecnie ukazuje się co pół roku. Zajmuje się tematyką warszawską – kulturą, historią, zabytkami stolicy, archiwaliami. Odnotowuje ważniejsze wydarzenia, imprezy kulturalne, wystawy (dział Kronika wydarzeń), wymienia opublikowane wydawnictwa o Warszawie (dział Biblioteka warsawianów), zamieszcza recenzje, informuje o śmierci osób zasłużonych dla miasta. Archiwum Akt Nowych, AAN – archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie. Jest jednym z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym obok Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Głównego Akt Dawnych. Archiwum Skarbowe w Warszawie – archiwum państwowe w Warszawie założone 2 lipca 1871 r. jako Archiwum Akt Dawnych byłego Zarządu Finansowego Królestwa Polskiego (później utrwaliła się nazwa „Archiwum Skarbowe”). Archiwum powstało w celu przechowywania akt po zlikwidowanej w 1867 r. Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego, która już wcześniej przechowywała akta skarbowe z okresu Księstwa Warszawskiego oraz z okresu staropolskiego.

  Archiwum Oświecenia w Warszawie – archiwum państwowe w Warszawie powstałe w 1915 r. do opieki nad pozostawionym archiwum rosyjskiego Okręgu Naukowego Warszawskiego. Po I wojnie światowej archiwum weszło do polskiej sieci archiwalnej pod nazwą Archiwum Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, od 1936 r. Archiwum Oświecenia Publicznego. Dyskusja Wikipedysty:Radomil: Archiwum 1 |Archiwum 2 |Archiwum 3 |Archiwum 4 |Archiwum 5 |Archiwum 6 |Archiwum 7 |Archiwum 8 |Archiwum 9 |Archiwum 10 |Archiwum 11 |Archiwum 12 |Archiwum 13 |Archiwum 14 |Archiwum 15 |Archiwum 16 |Archiwum 17 |Archiwum 18 |Archiwum 19 |Archiwum 20

  Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC – centralne archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie, powstałe 8 marca 2008 wskutek przekształcenia istniejącego od 1955 roku Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Siedzibą Narodowego Archiwum jest kompleks budynków przy ulicy Hankiewicza 1, współdzielony z Archiwum Akt Nowych. Archiwum Państwowe w Poznaniu – pierwsze archiwum w Poznaniu powstało w 1869 r. (Staatsarchiv Posen) jako placówka pruskiej sieci archiwów prowincjonalnych. Gromadziło księgi sądów grodzkich i ziemskich z okresu staropolskiego, akta i dokumenty ze skasowanych klasztorów oraz akta po zlikwidowanych urzędach pruskich.

  Materiały archiwalne (archiwalia) – są to, zgodnie z polskim prawem archiwalnym, dokumenty przechowywane wieczyście, oznaczane symbolem kategorii archiwalnej "A"; materiały archiwalne powstają m.in. w jednostkach organizacyjnych wytypowanych i znajdujących się pod nadzorem właściwego archiwum państwowego. Zgodnie z Ustawą archiwa państwowe mają prawo objąć nadzorem jedynie państwowe jednostki organizacyjne. Przy obejmowaniu nadzorem archiwalnym jednostek organizacyjnych uwzględniany jest m.in.: rodzaj jednostki organizacyjnej, przedmiot i charakter jej działalności, znaczenie dla regionu lub kraju. W momencie objęcia nadzorem archiwum państwowego jednostka taka staje się wytwórcą materiałów archiwalnych. Józef Kazimierski (ur. 14 grudnia 1925 w Łomnej, zm. 25 marca 2008 w Warszawie) − doktor habilitowany historii, regionalista, varsavianista, wieloletni dyrektor Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, profesor Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

  Archiwum 1 Archiwum 2 Archiwum 3 Archiwum 4 (23 VI-13IX 2007) Archiwum 5 (14 IX - 30 X 2007) Archiwum 6 (31 X 2007 - 16 XII 2007) Archiwum 7 (16 XII 2007 - 12 II 2008) Archiwum 8 (13 II - 20 V 2008) Archiwum 9 (20 V - 30 IX 2008) Archiwum 10 (30 IX 2008 - 31 I 2009) Archiwum 11 (1 II 2009 - IV 2009) Archiwum 12 (V 2009 - VII 2010) Archiwum 13 (VII 2010 - X 2011) Archiwum 14 (X 2011 — I 2012) Archiwum 15 (I 2012 — IX 2012) Archiwum 16 (IX 2012 - 19 I 2013) Archiwum 17 (I - X 2013)

  Archiwum z komiksami jest typem archiwum przeznaczonym do uporządkowanego wyświetlania obrazów, w szczególności komiksów. Idea ta została upowszechniona dzięki programowi CDisplay.

  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD) – archiwum państwowe w Warszawie założone 2 września 1808 jako Archiwum Ogólne Krajowe (następnie Archiwum Główne Królestwa Polskiego w latach 1816-1889, później, do 1918 r. Warszawskie Archiwum Główne Akt Dawnych Królestwa Polskiego i od 1918 r. Archiwum Główne Akt Dawnych). Aktualną siedzibą AGAD jest Pałac Raczyńskich mieszczący się na ul. Długiej 7 w Warszawie. Archiwista, archiwariusz (łac. archi(v)um - archiwum, gr. archeíon - gmach rządowy, l.mn. archeía - archiwa, archē - przyczyna) - pracownik, kustosz archiwum, znawca zbiorów archiwalnych. Jest to zawód wiążący się z działaniami mającymi na celu przechowywanie dokumentów dla ich późniejszego udostępniania. Archiwistę zatrudniają m.in. urzędy państwowe, instytucje, zakłady pracy.

  Archiwum Fotograficzne Hoffmanna (niem. Fotoarchiv Hoffmann) – skatalogowany zbiór około 58.000 opisanych fotografii i stereogramów wykonanych w latach trzydziestych i czterdziestych XX. wieku przez zakład fotograficzny Heinricha Hoffmanna uważanego za "nadwornego fotografa Hitlera", stanowiący swoistą kronikę III Rzeszy. Spośród zdjęć Hoffmana wybierano te, które można było następnie publikować w prasie. Część wybranych zdjęć, przeznaczona do gazetek ściennych reprodukowana była od razu z "oficjalnym" komentarzem.

  Dodano: 01.06.2011. 12:47  


  Najnowsze