• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wystawa fotografii Leon Barszczewskiego w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie

  16.11.2010. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wystawę fotografii "Leon Barszczewski (1849-1910) od Samarkandy do Siedlec" prezentującą obszary Azji Środkowej z lat 1876-1897 można oglądać w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Archiwalne fotografie Leona Barszczewskiego, niestrudzonego podróżnika po górzystych krainach Turkiestanu, badacza Pamiru i odkrywcy starożytnej Samarkandy udostępnione zostały dzięki uprzejmości jego rodziny.

  Leon Barszczewski urodził się w 1849 r. Warszawie. Osierocony w młodym wieku, został wcielony do szkoły kadetów w Kijowie. Po jej ukończeniu służył w armii rosyjskiej. W latach 1876-1897 podróżował do krain Turkiestanu, Chanatów Buchary, Badachszanu i Darwanu oraz do granic Afganistanu. Podczas wypraw opracowywał mapy, badał szlaki komunikacyjne pogranicza z Chinami i Afganistanem, obserwował stosunki społeczne i polityczne. Barszczewski był prekursorem badań archeologicznych w Afrasiabie, starożytnej Samarkandzie.

  Po zakończeniu służby w Azji Środkowej został przeniesiony do Siedlec. W 1904 r. ufundował tu Szkołę Handlową dla dziewcząt - obecne II LO im. Św. Królowej Jadwigi. Barszczewski należał do Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Moskiewskiego Towarzystwa Badaczy Przyrody. Zbierane podczas wypraw okazy przyrodnicze, archeologiczne i etnograficzne trafiły do utworzone przez niego muzeum w Samarkandzie.

  Jak czytamy na stronie internetowej Muzeum Ziemi PAN, w prowadzonych dziennikach podróży znajdują się również zapiski dotyczące obserwacji przyrodniczych: botanicznych, zoologicznych, geograficznych i geologicznych. Wśród największych osiągnięć Barszczewskiego, obok odkryć złóż rud metali i kamieni szlachetnych (w tym złota i diamentów), są także pionierskie badania lodowców w Górach Zerawszańskich i Hisarskich - to dzięki nim zyskał miano wybitnego glacjologa i pierwszego polskiego badacza lodowców Azji.

  Podczas swoich podróży wykonał wiele fotografii. Na paryskiej wystawie fotograficznej w 1895 r. Barszczewski został nagrodzony złotym medalem za zdjęcia lodowców azjatyckich. W 1901 r. w Warszawie otrzymał złoty medal za widoki miejscowości i portrety mieszkańców Azji.

  Wystawę zorganizowano we współpracy z Igorem Strojeckim i Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Ekspozycja czynna jest do 12 grudnia w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie (Al. Na Skarpie 27), od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.

  Więcej informacji na stronie: www.mz-pan.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  esz/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jadwiga Barszczewska-Michałowska (ur. 13 lutego 1884 w Samarkandzie, zm. 20 maja 1966 w Warszawie) – polski pedagog, córka Leona Barszczewskiego - podróżnika i oficera wojskowego. Budynek Muzeum Historii Fotografii w Krakowie – wpisana do rejestru zabytków w 1996 roku niewielka willa przy ul. Józefitów 16, w której mieści się Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, gromadzące eksponaty z dziedziny fotografii, jej historii i techniki oraz sztuki fotograficznej. Muzeum założone zostało 31 grudnia 1986 roku. Leon Barszczewski (ur. 20 lutego 1849 w Warszawie, zm. 22 marca 1910 w Częstochowie) – topograf, geolog, etnograf, archeolog, przyrodnik, glacjolog, badacz kultury Środkowej Azji, pułkownik armii Imperium Rosyjskiego.

  Muzeum Niepodległości w Warszawie – muzeum powstałe 30 stycznia 1990 r. jako Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych, w wyniku przekształcenia Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego. Muzeum ma swoją siedzibę w Warszawie w Pałacu Przebendowskich-Radziwiłłów, mieszczący się przy al. „Solidarności” 62, ale posiada również oddziały: Warszawa oskarża – tytuł pierwszej wystawy w wyzwolonej Warszawie, zorganizowanej przez Biuro Odbudowy Stolicy w Muzeum Narodowym w 1945 roku po zakończeniu II wojny światowej. Wystawa została otwarta 3 maja i trwała do czerwca tego samego roku. Przedstawiała ona zniszczenia kultury polskiej oraz efekty terroru podczas okupacji niemieckiej i powstania warszawskiego.

  Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – muzeum w Przemyślu, założone w 1909 z inicjatywy miejscowych działaczy społecznych jako Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Uroczyste otwarcie pierwszej ekspozycji miało miejsce 10 kwietnia 1910 r. Zalążkiem zbiorów była kolekcja prywatna Kazimierza i Tadeusza Osińskich oraz liczne dary społeczeństwa. Muzeum Fotografii im. Władysława Bogackiego – nieistniejące już muzeum w Krakowie prowadzone przez istniejące od 1902 roku Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne. Muzeum prowadzone było głównie w formie galerii i przekształcone zostało w placówkę o nazwie Galeria Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne "Nafta". Ta placówka muzealno-galeryjna dała również początek obecnie istniejącemu Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

  Muzeum Motoryzacji - muzeum w Warszawie mieszczące się w zabytkowej kamienicy przy ul. Filtrowej 62. Jest filią Muzeum Techniki w Warszawie. Muzeum Ziemi Choszczeńskiej – utworzone zostało w 1995 roku. Początkowo swą siedzibę miało w Szkole Podstawowej w Krzęcinie, a od 1998 r. do dziś znajduje się w Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie. Opiekunem muzeum od 1995 r. jest dr G.J. Brzustowicz. W zbiorach muzeum znajdują się liczne znaleziska archeologiczne od epoki neolitu przez epokę brązu, wczesne średniowiecze, nowożytność po współczesność. Od 2000 r. w ekspozycji znajdują się dwa duże kamienne epitafia z 1796 roku poświęcone Annie Luizie Diliannie von Puttkamer. W 2006roku muzeum otrzymało drugą izbę. Zbiory obejmują kilkaset zabytków ruchomych z okresów od epoki kamiennej do współczesności: broń, ceramika, pieczęci, monety, gotyckie elementy architektury itd. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą (wystawy), naukową (gromadzi i udostępnia do badań eksponaty) i popularyzatorską (organizuje konkursy i sesje popularnonaukowe). Merytorycznym opiekunem muzeum od 1995 r. jest Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Choszczeńskiej.

  Muzeum im. Bodego (niem. Bode-Museum) – muzeum w Berlinie, położone na tzw. Wyspie Muzeów. Neobarokowy budynek został wzniesiony w latach 18971904 na podstawie projektu królewskiego architekta Ernsta von Ihne. Pierwsza nazwa muzeum została nadana na cześć cesarza Fryderyka III – Muzeum Cesarza Fryderyka. W latach 50. XX wieku muzeum nadano imię pierwszego dyrektora muzeów królewskich Wilhelma von Bode.

  Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie – muzeum założone w 1973 roku w Warszawie. Jest jedynym w Polsce posiadającym wyłącznie zbiory poświęcone kulturom krajów Azji, Oceanii oraz Australii.

  Muzeum w Delfach – zbudowane zostało w 1903 r. po zakończeniu głównych prac wykopaliskowych prowadzonych przez Szkołę Francuską w Atenach. Po odrestaurowaniu i powiększeniu w latach 1950-1960 muzeum zostało zreorganizowane przez jego kustoszy w celu uzyskania ekspozycji jednocześnie spójnej i estetycznie zadowalającej. Posiada wyłącznie przedmioty znalezione na obszarze Delf, niemniej jest jednym z najważniejszych - obok ateńskiego i olimpijskiego - muzeów archeologicznych w Grecji. Muzeum Ziemi Miechowskiej w organizacji - placówka muzealna w Miechowie, gromadząca zabytki archeologiczne, historyczne i etnograficzne z terenu powiatu miechowskiego. Siedzibą muzeum jest zespół zabudowań poklasztornych przy bazylice Grobu Bożego, znajdujący się przy ul. Warszawskiej 1, tzw. Zamek Generała.

  Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego – muzeum zajmujące się dokumentowaniem, gromadzeniem i ekspozycją polskich i zagranicznych grafik artystycznych, malarstwa i fotografii o tematyce satyrycznej. Muzeum mieści się w Warszawie przy ul. Koziej 11.

  Dodano: 16.11.2010. 00:25  


  Najnowsze