• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wystawa medali upamiętniających gen. Józefa Bema

  24.03.2012. 06:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad dwadzieścia medali, plakiet i monet upamiętniających bohatera Polski i Węgier gen. Józefa Bema zaprezentowano na wystawie w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Wystawę otwarto uroczyście w piątek, w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. 

  "Generał Józef Bem zasłużył się dla Polski, ale jeszcze więcej zrobił dla Węgier. (...) Po stronie Węgrów walczył z Habsburgami, swoich żołnierzy traktował jak swoją rodzinę, a wszystkie bitwy, w których dowodził, były zwycięskie. (...) Pokazał, że nie ma sytuacji beznadziejnych, że można upadać, ale potem się wstaje i dalej się walczy" - powiedział podczas otwarcia wystawy dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, Janos Tischler.

  Na wystawie pokazano m.in. medal pamiątkowy przedstawiający wodzów powstania węgierskiego Lajosa Kossutha i Józefa Bema wybity w 1849 r. w Niemczech, medal pamiątkowy z okazji 50-lecia bitwy pod Sybinem przedstawiający Józefa Bema i Sandora Petoefiego z 1899 r. oraz medal odlany w 1928 r. z okazji sprowadzenia prochów gen. Bema do rodzinnego Tarnowa.

  Zobaczyć można zabytki pochodzące z badań archeologicznych z terenów Reduty Ordona na warszawskiej Ochocie, gdzie toczyły się walki w obronie Warszawy w powstaniu listopadowym, takie jak odłamki granatu, kulki muszkietowe, guzik i szklany medalik z Matką Boską Częstochowską. Dowódcą pierwszej linii obrony Warszawy był właśnie Józef Bem. To on powierzył Juliuszowi Ordonowi dowództwo artylerii reduty nr 54. Obronę tej reduty rozsławił Adam Mickiewicz w wierszu "Reduta Ordona".

  Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą m.in. ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Muzeum Wojskowości w Budapeszcie.

  Generał Józef Zachariasz Bem, herbu Bem (1794-1850) był dowódcą artylerii Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego, feldmarszałkiem armii tureckiej, naczelnym wodzem powstania węgierskiego 1848-1849 oraz zastępcą wodza drugiej rewolucji wiedeńskiej.

  W powstaniu listopadowym dał się poznać jako odważny dowódca, umiejący wykorzystać artylerię konną na polu walki. Walczył m.in. pod Iganiami, Ostrołęką i w obronie Warszawy. Odznaczony został Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Po upadku powstania udał się na emigrację. Przebywał m.in. w Niemczech, Francji i Portugalii.

  W okresie Wiosny Ludów kierował obroną rewolucyjnego Wiednia w październiku 1848 r. Po kapitulacji miasta udał się na Węgry. W powstaniu węgierskim dowodził w Siedmiogrodzie i Banacie wojskami węgierskimi. W jego oddziałach walczył m.in. czołowy poeta węgierskiego romantyzmu Sandor Petoefi.

  W Państwowym Muzeum Archeologicznym otwarto w piątek także wystawę zdjęć dokumentujących odkrycia dokonane podczas archeologicznych badań ratunkowych, prowadzonych w ostatnich 10 latach na Węgrzech w związku z dużymi inwestycjami takimi jak budowa autostrady czy hipermarketu. Na zdjęciach zobaczyć można m.in. relikty cmentarzyska z X wieku odkryte w Dobas, osady hodowców z późnej epoki miedzi w Escer, gliniane naczynia z tego samego okresu znalezione w Vac i Dunakeszi.

  Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej ustanowiły w 2007 roku Sejm i parlament węgierski.

  PAP - Nauka w Polsce

  dsr/ hes/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Józef Zachariasz Bem, vel Murad Paşa, herbu Bem (ur. 14 marca 1794 w Tarnowie, zm. 10 grudnia 1850 w Aleppo) – artylerzysta, polski generał, dowódca artylerii czynnej Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego, feldmarszałek armii tureckiej, naczelny wódz powstania węgierskiego 1848-1849 i zastępca wodza drugiej rewolucji wiedeńskiej. Bitwa pod Segesvárem (dziś: Sighişoara) – starcie zbrojne, które miało miejsce 31 lipca 1849 w czasie powstania węgierskiego pomiędzy siłami węgierskimi pod dowództwem gen. Józefa Bema a rosyjskim V Korpusem pod wodzą gen. Aleksandra Lüdersa. Bitwa zakończyła się klęską armii węgierskiej, spośród której 1 200 żołnierzy zostało zabitych, a 500 wziętych do niewoli. Powstańcy stracili 8 armat. W bitwie tej najprawdopodobniej zginął adiutant Bema, węgierski poeta Sándor Petőfi. Panorama siedmiogrodzka, inne nazwy Bem i Petöfi, Bem w Siedmiogrodzie, Bitwa pod Sybinem – obraz-panorama z 1897 roku, przedstawiający zdobycie Sybinu przez powstańców węgierskich pod dowództwem gen. Józefa Bema 15 marca 1849, w czasie powstania węgierskiego.

  Legiony Polskie na Węgrzech – oddziały polskie uformowane przez gen. Józefa Wysockiego na Węgrzech w latach 18481849, w okresie powstania węgierskiego będącego częścią Wiosny Ludów. Kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika – mieści się w Warszawie w dzielnicy Wola przy ul. Bema 73/75. Obecny budynek kościoła został wybudowany w latach 1859-1861, w czasie gdy obszar ten nie należał jeszcze administracyjnie do Warszawy, ówczesne nazwy ulic Kasprzaka i Bema, na których skrzyżowaniu stoi budowla, to Dworska i Kościelna. Pierwszym proboszczem został ks. Leopold Rzeczycki. W kościele znajduje się kaplica Matki Bożej Elekcyjnej – miejsce kultu wizerunku maryjnego towarzyszącego elekcjom królów na polach Woli. Obecnie znajduje tu się kopia obrazu, a oryginał został w roku 2000 przekazany na ręce Marszałka Senatu dla polskiego parlamentu.

  Bitwa pod Temeszwarem (węg. Temesvár, rum. Timișoara) – starcie zbrojne, które mało miejsce 9 sierpnia 1849 w czasie powstania węgierskiego pomiędzy siłami węgierskimi pod dowództwem gen. Józefa Bema a austriackimi dowodzonymi przez Juliusa Jacoba von Haynaua. Zakończyła się klęską wojsk powstańczych. Bitwa pod Temeszwarem (węg. Temesvár, rum. Timișoara) – starcie zbrojne, które mało miejsce 9 sierpnia 1849 w czasie powstania węgierskiego pomiędzy siłami węgierskimi pod dowództwem gen. Józefa Bema a austriackimi dowodzonymi przez Juliusa Jacoba von Haynaua. Zakończyła się klęską wojsk powstańczych.

  Muzeum Artylerii w Toruniumuzeum wojskowe przy Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. Józefa Bema w Toruniu, zlokalizowane przy ul. Jana Sobieskiego 36. Józef Wincenty Puzyna herbu Oginiec (Brama) (ur. w 1793, zm. w 1862) – książę, oficer artylerii. W wieku 16 lat wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego. Jako porucznik artylerii konnej wziął udział w wyprawie moskiewskiej w 1812 roku. Do wybuchu powstania listopadowego mieszkał w Galicji. Na początku 1831 roku zgłosił się do wojska polskiego. Spotkawszy przypadkiem Józefa Dwernickiego, przyjął propozycję objęcia dowództwa tworzonej baterii artylerii konnej, z którą dołączył do korpusu 11 lutego. Dowodził artylerią we wszystkich walkach korpusu i wraz z nią przekroczył granicę Galicji. Uciekłszy z internowania, zameldował się w sierpniu w Warszawie. Do końca powstania pełnił służbę w Modlinie. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari i awansowany do stopnia kapitana. W 1833 roku wrócił do Galicji.

  Sighișoara (węg. Segesvár, niem. Schäßburg, łac. Castrum Sex, pol. Segieszów) – miasto w środkowej Rumunii, nad rzeką Wielką Tyrnawą (rum. Târnava Mare) w Siedmiogrodzie, jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych zespołów miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej. W 1849 miała tu miejsce jedna z bitew w powstaniu węgierskim, w której najprawdopodobniej poległ adiutant Józefa Bema, węgierski poeta Sándor Petőfi.

  Muzeum Katyńskie – placówka upamiętniająca zbrodnię katyńską otwarta 29 czerwca 1993 roku w Warszawie staraniem środowisk związanych z Rodzinami Katyńskimi oraz dzięki inicjatywie Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum Katyńskie jest Oddziałem Muzeum WP, biuro budowy nowej siedziby znajduje się w warszawskiej dzielnicy Żoliborz na terenie Cytadeli Warszawskiej.

  Dodano: 24.03.2012. 06:47  


  Najnowsze