• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wystawa Muzeum Historii Polski Droga do jedności: 1945-2004 w Brukseli

  20.10.2011. 15:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zdjęcia, teksty i infografiki przybliżające drogę od komunistycznych dyktatur w Europie Środkowo-Wschodniej po wstąpienie Polski, Czech, Słowacji i Węgier do UE będzie można zobaczyć na wystawie "Droga do jedności: 1945-2004 Komunizm.Solidarność.Unia Europejska".

  Ekspozycja będzie czynna od 21 do 28 października w Brukseli.

  "Poprzez tę wystawę chcieliśmy pokazać historię Polski od lat 40. XX w. do wejścia do Unii Europejskiej. Pragniemy również przybliżyć losy całej naszej części Europy. Koncentrujemy się głównie na okresie Solidarności i jej roli w odtworzeniu jedności europejskiej. Solidarność przypomina o tak ważnych ideach jak wolność czy prawa człowieka, które leżały u podstaw Unii. Przy tworzeniu wystawy współpracowali z nami m.in. Marzena Sowa i Sylvain Savuia, autorzy komiksu +Marzi+, popularnego w świecie francuskojęzycznym, którzy zrobili dla nas specjalny krótki komiks o przygodach Marzi z Solidarnością" - opowiadał PAP Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski organizującego wystawę.

  Interaktywna ekspozycja "Droga do jedności: 1945-2004 Komunizm.Solidarność.Unia Europejska" będzie prezentowana w pawilonie w parku Cinquantenaire w Brukseli. Jak zaznaczają organizatorzy, celem wystawy ma być przybliżenie zwiedzającym z krajów Europy Zachodniej, jak Polacy funkcjonowali w kraju rządzonym przez komunistów, w jaki sposób odzyskali niepodległość i w jakich okolicznościach przystąpili do UE, a także ukazanie, że polska Solidarność zapoczątkowała zmiany, które doprowadziły do obalenia komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

  Wystawę, pomyślaną równocześnie jako gra, podzielono na kilka części. Pierwsza pt. "Komunizm w Europie" ukazuje sowietyzację wszystkich dziedzin życia w Europie Wschodniej i społeczne protesty przeciwko władzom m.in. z lat 1956 i 1968. Głównym elementem tej części jest podzielona "żelazną kurtyną" mapa Europy. Znajdzie się tam również plansza interaktywna z cytatami. Zadaniem graczy będzie dopasowanie ich do nazwiska polityka.

  Segment drugi zatytułowany "Gospodarka" pozwoli zwiedzającym prześledzić losy fikcyjnej rodziny przedstawione na drzewie genealogicznym i zapoznać się ze zmianami, jakie nastąpiły w polskiej gospodarce pod rządami komunistów m.in. reglamentacją towarów, kolejkami w sklepach czy rozwojem czarnego rynku. W ramach gry będzie w tym segmencie można ułożyć puzzle z obrazkiem planu idealnego osiedla.

  Część trzecią poświęconą kulturze urządzono w przestrzeni przypominającej komunistyczną bibliotekę, z której można przejść przez "drzwi cenzury" do ukrytej drukarni, gdzie powstają opozycyjne ulotki. Zwiedzający może poznać mechanizm inwigilacji, zapoznać się z krajowymi i emigracyjnymi przedstawicielami kultury oraz wydrukować na powielaczu ulotkę.

  Historię opozycji i zrywów społecznych z lat 1970, 1976, powstania KOR i pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II przybliży czwarty segment. Gracz wchodzi tu w przestrzeń ograniczoną "ścianą partii", czerwonym niebem z sierpem i młotem zamiast słońca i szarą "ścianą społeczeństwa". Znajdzie się tam także multimedialna kabina, gdzie będzie można zagrać w grę polegającą na wyborze drogi życiowej i zawodowej.

  Piąta część, urządzona w jasnym pomieszczeniu, gdzie umieszczono postacie uczestniczące w strajku sierpniowym 1980 roku, przedstawia jego genezę i przebieg oraz powstanie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. Gracze będą tu mogli wypełnić zarys znaku Solidarności za pomocą pieczątek odbijanych na ścianie.

  Stan wojenny, któremu jest poświęcony segment szósty, przybliżają dane o skali internowań, protestów i ofiar tamtego okresu. Towarzyszą im informacje o podziemnej Solidarności i pomocy dla Polski ze strony społeczeństw zachodnich. Można tu ułożyć puzzle przybliżające wydarzenia z lat 1979-89.

  Część siódma pt. "Zjednoczenie Europy" przedstawia okres od wyborów 1989 roku po przystąpienie Polski, Czech, Słowacji i Węgier do Unii Europejskiej. Elementem dominującym będzie tu mapa zjednoczonej Europy w formie świecącego neonu połączona z instalacją interaktywną umożliwiającą graczom zagłosowanie w wolnych wyborach.

  W namiocie ekspozycyjnym znajdzie się także przestrzeń dla dzieci, gdzie będą mogły oglądać polskie filmy animowane takie jak "Reksio" oraz "Bolek i Lolek".

  Wystawa pod honorowym patronatem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka jest częścią programu kulturalnego polskiej prezydencji. Udział w jej czwartkowym otwarciu zapowiedział minister kultury Bogdan Zdrojewski. Partnerem medialnym wydarzenia jest Polska Agencja Prasowa. 

  PAP - Nauka w Polsce

  akn/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum Dialogu „Przełomy” – multimedialne muzeum historyczne wojennego i powojennego Szczecina i Pomorza Zachodniego, dział Muzeum Narodowego w Szczecinie. Pomysłodawczynią i kierownikiem Centrum jest Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. Otwarcie ekspozycji stałej jest przewidziane na sierpień 2014 r. Budowa pawilonu wystawowego na placu Solidarności w Szczecinie rozpoczęła się w 2012 r.
  Celem ekspozycji jest pokazanie przełomowych momentów historii miasta oraz ziem zachodnich od roku 1939 (okres niemiecki), przez 1945 (przejęcie władzy przez stronę polską), po rok 1989 na tle wydarzeń ogólnopolskich i europejskich. Obok zagadnień politycznych będzie pokazany proces tworzenia się po 1945 r. nowego, polskiego społeczeństwa, życia codziennego oraz wydarzeń przełomowych – budujących drogę do wolności.
  Ważną część działalności Centrum Dialogu „Przełomy” stanowią przedsięwzięcia edukacyjne. Misją placówki jest przywracanie pamięci, pomoc w budowie tożsamości regionalnej, propagowanie idei wolności i solidarności, budowanie sprzeciwu wobec totalitaryzmów i nacjonalizmów.
  Dom Historii Europejskiej to inicjatywa Parlamentu Europejskiego. Celem powstania Domu Historii Europejskiej jako instytucji kulturalnej i muzeum jest wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi służących promowaniu lepszego zrozumienia historii Europy i integracji europejskiej przez ekspozycję stałą oraz ekspozycje czasowe i objazdowe, kolekcję obiektów i dokumentów, programy edukacyjne, imprezy kulturalne i publikacje, jak również szeroki zasób treści dostępnych online. Dom Historii Europejskiej będzie znajdował się w Brukseli, w sąsiedztwie instytucji europejskich. Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS) powstała w 2005 roku z inicjatywy ministrów kultury Niemiec, Polski, Słowacji oraz Węgier. Jej zadaniem jest badanie, dokumentowanie oraz upowszechnienie wiedzy na temat historii Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia.

  Solidarność organiczna - termin wprowadzony przez É. Durkheima w dziele "O podziale pracy społecznej". Solidarność organiczna, w odróżnieniu od solidarności mechanicznej, oparta jest na różnicach między ludźmi. Różnice te pozwalają jednostkom uzupełniać się, aby lepiej osiągać swoje własne cele. Podział społeczny, który jest źródłem solidarności organicznej, umożliwia jednostkom niesamowystarczalnym wykonywanie swojego własnego zawodu. E. Durkheim formułuje zasadę podziału pracy, którą powinny się kierować jednostki w społeczeństwie. Brzmi ona: "Bądź w stanie pełnić użytecznie daną funkcję". Solidarność społeczna charakteryzuje społeczeństwa industrialne, w którym występuje wysoki stopień podziału pracy i jej wyspecjalizowania. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" jest częścią zawodową centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Zrzesza pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP, lub wywodzących się z niej. Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli.

  Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru. Robotniczy Ruch Narodowy − niepodległościowe ugrupowanie polityczne stanowiące autonomiczną część Konfederacji Polski Niepodległej. Został założony 6 sierpnia 1981 r. w Warszawie przez pracowników warszawskiego MZK: Waldemara Dziumaka (wiceprzewodniczącego "Solidarności" w MZK), Mariana Parchowskiego, Aleksandra Kowalskiego, Ryszarda Zarembę i Andrzeja Budziaka. Proklamowali: "Zadania przyszłości obok umocnienia niezależnych związków zawodowych wymagają również politycznego zorganizowania polskiej klasy robotniczej. Odpowiedzią na potrzebę jest utworzenie Robotniczego Ruchu Narodowego". W platformie wstępnego programu odwołano się do tradycji walk o wolność, niepodległość i demokrację z okresu rewolucji 1905 r., I i II wojny światowej, a także Czerwca 1956, Grudnia 1976 i Sierpnia 1980; chrześcijańskiej moralności i robotniczego dążenia do sprawiedliwości społecznej. W odezwie "Do robotników polskich" RRN domagał się między innymi wolnych wyborów do Sejmu i rad narodowych. Pismem Ruchu był "Robotnik Polski".

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" 80 - polski związek zawodowy założony w 1989 przez działaczy Solidarności, nieakceptujących porozumienia Okrągłego Stołu i kwestionujących działania Lecha Wałęsy. Solidarność mechaniczna - wedle koncepcji Durkheima jest to więź występująca w społecznościach prymitywnych, gdzie świadomość jednostkowa nie indywiduuje się od świadomości kolektywnej. Wiąże się to z brakiem podziału pracy, więc również brakiem konieczności dywersyfikacji predyspozycji poszczególnych osobników. Cechą prawa społeczeństw solidarnych mechanicznie była represyjność, tj. nastawienie na zadośćuczynienie i uspokojenie sumienia kolektywnego.

  Polski hydraulik (fr. plombier polonais) – wyrażenie, które stało się w 2005 symbolem sprzeciwu niektórych państw Europy Zachodniej wobec napływu taniej siły roboczej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, nowych członków Unii Europejskiej od 1 maja 2004.

  Stosunki Serbii z Unią Europejską – Serbia oficjalnie przystąpiła do unijnego procesu stabilizacji i stowarzyszenia Bałkanów Zachodnich 23 grudnia 2009 roku, kiedy to serbski prezydent Boris Tadić złożył w Sztokholmie oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Integracja tego kraju z UE zacieśniła się, kiedy do władzy doszedł po wyborach prezydenckich w 2004 roku proeuropejski prezydent Tadić. Największymi przeszkodami w przystąpieniu Serbii do UE są: sprawa niepodległości Kosowa oraz rozliczenie przed Trybunałem w Hadze osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne popełnione w czasie wojny w byłej Jugosławii. Premier Polski Donald Tusk zapowiedział, że polska prezydencja będzie wspierała dążenie Serbii do UE.

  Krajowy Sekretariat Kolejarzy NSZZ "Solidarność 80" jest częścią zawodową Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność 80". Zrzesza pracowników grupy spółek PKP, Warszawa. Stefan Jerzy Adamski (ur. 1954) – publicysta, eseista, poeta. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1976 roku – po sygnowaniu protestu przeciwko nowelizacji ówczesnej konstytucji PRL – w opozycji demokratycznej. W roku 1980 współredagował pierwszy historyczny biuletyn MKS NSZZ Solidarność, ukazujący się od strajku sierpniowego, przekształcony następnie w pismo regionu gdańskiego, którego redaktorem naczelnym był Mariusz Wilk. Latem 1981 roku przeszedł do Tygodnika Solidarność. W stanie wojennym i później publikował w prasie podziemnej – np. w wydawanym wówczas nielegalnie, wspomnianym powyżej piśmie Zarządu Regionu NSZZ Solidarność, a także w pismach "Skorpion" i "Poza Układem", które redagowała Joanna Duda-Gwiazda.

  Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Solidarność Polsko-Czeska, Solidarność Polsko-Czechosłowacka, także Solidarność Międzynarodowa (czes. Polsko-česko-slovenská Solidarita, także Polsko-československá Solidarita, słow. Poľsko-česko-slovenská Solidarita, także Poľsko-československá Solidarita, ang. Polish-Czech-Slovak Solidarity) (SPCzS) – międzynarodowy ruch społeczny opozycji demokratycznej powstały na początku lat 80. XX wieku. Od 1991 r. stowarzyszenie. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA, ang. European Network and Information Security Agency), agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna za zapewnienie wysokiego i efektywnego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych w Unii Europejskiej. Formalnie powołana do życia 15 marca 2004 roku na mocy Rozporządzenia (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady służyć ma jako centrum doradztwa państwom członkowskim Unii Europejskiej w kwestiach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w Internecie oraz przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ma swoją siedzibę w mieście Iraklion w Grecji.

  Dodano: 20.10.2011. 15:04  


  Najnowsze