• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wystawa o formowaniu Armii Andersa w ZSRR

  04.10.2010. 09:20
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Fotografie, grafiki, mapy i teksty wspomnieniowe będzie można obejrzeć na wystawie "Szlakiem Generała Andersa - Orenburg 1941/1942", której wernisaż odbędzie się 4 października w stołecznym Muzeum Niepodległości.

  "Okres formowania Armii Andersa w ZSRR należy do nieco mniej znanych i przedstawianych epizodów z polskiej historii, dlatego zdecydowaliśmy się go przybliżyć. Na wystawie prezentujemy wiele niepublikowanych wcześniej materiałów, w większości pochodzących z prywatnych zbiorów kombatantów" - opowiadał PAP realizator ekspozycji Leszek Więckowski, dyrektor Wydawnictwa Wersus. Wystawę współtworzyła również Centralna Biblioteka Wojskowa, w której siedzibie ekspozycja była już pokazywana na początku września.

  Na wystawie będzie można na przykład zobaczyć fotografie pierwszych rekrutów przybywających do punktów werbunkowych z terenu całego Związku Radzieckiego oraz grafiki ilustrujące strukturę armii Andersa. Zaprezentowane zostaną także zdjęcia, sylwetki i krótkie biogramy dowódców poszczególnych oddziałów, których portrety często - jak podkreśla Więckowski - były specjalnie rysowane dla potrzeb wystawy.

  Część ekspozycji stanowić będą również teksty przybliżające ówczesną sytuację polityczną, wspomnienia osób mieszkających podczas wojny na terenach, gdzie formowała się Armia Andersa, a także mapy sytuacyjne pokazujące, gdzie poszczególne jednostki były formowane i jak przebiegała ich ewakuacja na Bliski Wschód. Elementem wystawy będą również fotografie ilustrujące przebieg na terenie Rosji obchodów Roku Andersa, którym Senat ustanowił rok 2007.

  Poniedziałkowemu wernisażowi ekspozycji będzie towarzyszyć projekcja filmu dokumentalnego "Afryka mojego dzieciństwa" zawierającego wspomnienia dorosłych już dzieci, które wraz z rodzinami zostały wywiezione z polskich Kresów Wschodnich w głąb Rosji, a potem wraz z Armią Andersa trafiły na Bliski Wschód i do Afryki.

  Ekspozycja "Szlakiem Generała Andersa - Orenburg 1941/1942" będzie dostępna dla zwiedzających w Muzeum Niepodległości do 9 października. AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ jbr/bsz

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, inaczej Armia Polska w ZSRR lub Armia Berlinga – nazwy przyjęte na określenie polskich jednostek wojskowych formowanych w ZSRR, pod kierownictwem polskich komunistów. Tworzono je po wyjściu z ZSRR Polskich Sił Zbrojnych pod dowództwem gen. Andersa, podporządkowanych legalnemu rządowi RP (tzw. Armii Andersa). Polski Cmentarz w Teheranie - znajduje się we wschodniej części miasta. Są na nim pochowani uczestnicy przemarszu wojsk gen. Władysława Andersa z Armii Polskiej w ZSRR z Rosji przez Iran na Bliski Wschód, a następnie do Europy. Na cmentarzu tym pochowano 1937 osób, w tym 409 wojskowych. Jerzy Klimkowski, ur. 1909, zm. 1991. Rotmistrz, oficer Nowogródzkiej Brygady Kawalerii gen. Władysława Andersa. We wrześniu 1939 roku w grupie Operacyjnej gen. Andersa. Więziony do 1941 roku w ZSRR. Był adiutantem gen. Andersa, dowódcy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, Armii Polskiej na Wschodzie, dowódca 12 Pułku Ułanów Podolskich 2 Korpusu Polskiego. Podjął próbę zbuntowania Armii Polskiej na Wschodzie przeciw gen. Władysławowi Sikorskiemu, który jak twierdził sprzedaje Polskę Rosji i Anglosasom przez swoją bierność i powolność. Rozeszła się pogłoska, że rtm. Klimkowski przygotowuje zamach na Naczelnego Wodza czy też pucz polityczny. Gen. Anders zwolnił rtm. Klimeckiego ze służby w 12. Pułku Ułanów i oddał pod sąd polowy.

  Piotr Puskarz (ur. 19 maja 1899 w Lubzinie- Sepnicy, zm. 5 listopada 1956 tamże) – Kombatant II wojny światowej, uczestnik kampanii wrześniowej, spędził dwa lata w sowieckim łagrze w okręgu peczorskim, zwolniony po układzie Sikorski-Majski, skrajnie wycieńczony zaciągnął się do Armii Andersa. Razem z Armią Andersa dotarł na Bliski Wschód, a następnie walczył o Tobruk i w bitwie o Monte Cassino. Polskie Siły Zbrojne w ZSRR – potoczna nazwa: Armia Andersa (utworzona od nazwiska dowódcy – generała Władysława Andersa) – oddziały Wojska Polskiego podporządkowane legalnemu rządowi RP na emigracji, utworzone po wybuchu wojny III Rzeszy z ZSRR, zawarciu układu Sikorski-Majski i tzw. amnestii dla obywateli polskich z Rzeczypospolitej: zesłanych, uwięzionych w więzieniach śledczych NKWD i deportowanych do obozów koncentracyjnych Gułagu.

  Tadeusz Franciszek Kulikowski (ur. 3 maja 1924 w Brzeżanach, zg. 22 maja 1944 pod Piedimonte) – żołnierz armii generała Andersa. Karaczi Country Club: W Karaczi (obecnie Pakistan), w latach 1942-1945 zostały zorganizowane dwa obozy dla Polaków, wygnańców ze wschodnich ziem RP zagarniętych przez ZSRR w 1939 r. Obozy zostały zorganizowane przez delegata Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Rządu Emigracyjnego RP w Londynie i władze brytyjskie dla polskich uchodźcow, którzy udało wydostać się z ZSRR wraz Armią Andersa.

  Pomnik Żołnierza 1 Armii Wojska Polskiego, nazywany także Pomnikiem Żołnierzy 1 Armii WP lub Pomnikiem Żołnierza – pomnik w Warszawie przy ul. gen. Andersa na Muranowie w dzielnicy Śródmieście. Stanisław Bronisław Skowroński pseud.: Widelec, Tulipan (ur. 13 listopada 1919 w Horodence) – żołnierz Armii Czerwonej, Armii Andersa i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oficer Armii Krajowej, porucznik łączności, cichociemny.

  Stefan Przybylik vel Stefan Przygodzki pseud.: Gruch, Fonja (ur. 2 września 1918 w Kidowie, zm. 5 grudnia 2007 w Zakopanem) – żołnierz Armii Andersa i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oficer Armii Krajowej, kapitan łączności, cichociemny.

  Marian Skowron pseud.: „Olcha 2” (ur. 8 marca 1915 w Chodkowie) – podoficer Wojska Polskiego II RP, Armii Andersa i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oficer Armii Krajowej, porucznik piechoty, cichociemny.

  Henryk Ostrowiński vel Henryk Salamski vel Zbigniew Opaliński vel Andrzej Łapiński pseud.: „Smyk”, „Szlemik”, „Jaśmin” (ur. 18 września 1924 w Warszawie, zm. w 2000) – żołnierz Wojska Polskiego II RP, Armii Andersa i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oficer Armii Krajowej, podporucznik łączności czasu wojny, cichociemny. Kazimierz Śliwa vel Kazimierz Greczyk vel Kazimierz Bystrzycki pseud.: „Strażak 2”, „Łom 2”, „Ziuk” (ur. 22 listopada 1925 w Katowicach) – żołnierz Armii Andersa, podoficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, major łączności rezerwy, najmłodszy cichociemny, honorowy prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

  Stanisław Mazur pseud. Limba (ur. 8 października 1919 w Zawoi, zm. 27 sierpnia 1990 w Szkocji) – żołnierz Wojska Polskiego, Armii Andersa, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oficer Armii Krajowej, podporucznik łączności, cichociemny. Jan Szatsznajder (ur. 1921 w Warszawie, zm. 19 sierpnia 1997 we Wrocławiu) – dziennikarz, pisarz; podczas II wojny światowej żołnierz Armii Andersa.

  Stanisław Depowski ps. "Cyran" (ur. 1 maja 1914 w Ropczycach-Chechłach, dziś dzielnica miasta, zginął 17 maja 1944 w Bitwie o Monte Cassino) – podporucznik, uczestnik kampanii wrześniowej, razem z Armią Andersa dotarł na Bliski Wschód, a następnie walczył o Tobruk i w bitwie o Monte Cassino. Witold Edward Uklański vel Witold Sawicki pseud. „Herold” (ur. 13 marca 1893 w Gołonogu, zm. 3 maja 1954 we Wronkach) – żołnierz armii Imperium Rosyjskiego, oficer Wojska Polskiego, Armii Andersa, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, major kawalerii, cichociemny.

  Dodano: 04.10.2010. 09:20  


  Najnowsze