• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wystawa Początki państwa polskiego w muzeum w Gnieźnie

  12.04.2012. 09:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Najważniejsze wydarzenia z historii i kultury pierwszych wieków kształtowania się państwa polskiego pokazane będą od piątku w Gnieźnie na multimedialnej wystawie ,,Początki państwa polskiego". Ekspozycję uzupełnią materiały filmowe 3D.
  Na wystawę zorganizowaną w gnieźnieńskim Muzeum Początków Państwa Polskiego złoży się ponad 400 eksponatów. Będzie ona podzielona na trzy moduły tematyczne: państwo, źródła i kultura.

  ,,Staraliśmy się pomieścić te wszystkie fakty, które złożyły się na fenomen zaistnienia monarchii piastowskiej, przyjęcie chrztu w Polsce i na akcesję naszego kraju do kultury łacińskiej. Prezentujemy najważniejsze momenty w historii naszego państwa, ale także naszego miasta. Centrum wystawy jest Zjazd Gnieźnieński, spotkanie Bolesława Chrobrego i Ottona III u grobu św. Wojciecha" - powiedział PAP dyrektor placówki Gerard Radecki.

  Wśród prezentowanych eksponatów będą m.in. oryginalne zabytki archeologiczne a także m.in. kopie ksiąg i regaliów.

  ,,W każdej z trzech sal, w których odbywać się będzie wystawa będzie można zapoznać się z tymi samymi wydarzeniami historycznymi widzianymi z trzech różnych perspektyw: przez pryzmat polityki, badań źródeł, które składają się na historię państwowości i z perspektywy przełomu jakim było włączenie się państwa polskiego do kultury Europy Zachodniej" - powiedział Radecki.

  Wstępem do poszczególnych ekspozycji w każdej z sal będzie projekcja materiału filmowego przygotowanego w technologii trójwymiarowej.

  ,,Wybór 3D to nasze wyjście naprzeciw oczekiwaniom współczesnego odbiorcy. Materiały filmowe mają po ok. 10 minut, ukazują m.in. chrzest Polski, kształtowanie się państwa polskiego, Zjazd Gnieźnieński, czy najistotniejsze zabytki kultury, których tak niewiele przetrwało do dzisiejszych czasów" - powiedział.

  W przygotowaniu materiałów filmowych wzięli udział profesjonalni aktorzy a także członkowie grup rekonstrukcyjnych.

  PAP - Nauka w Polsce

  rpo/ ls/  bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – muzeum, którego zbiory są związane z polskim wczesnym średniowieczem oraz z historią Gniezna i okolic. Siedziba znajduje się w budynku wzniesionym w latach 1970-1978. Muzeum powstało w roku 1956 jako Gnieźnieński Oddział Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W 1973 r. zostało przekształcone w samodzielną jednostkę, która od marca 1983 nosi nazwę Muzeum Początków Państwa Polskiego. Gromadzi eksponaty archeologiczne, kultury materialnej od średniowiecza do czasów współczesnych, sztukę, zabytki i archiwalia związane z historią Gniezna. Księgozbiór muzeum liczy ponad 17 tysięcy pozycji. Dziekanka – osiedle w zachodniej części Gniezna (po obu stronach ul. Poznańskiej, dawna wieś włączona w 1951 do miasta). Tereny rekreacyjne i sportowe. W dzielnicy mieszka ok. 500 osób. Przy ulicy Kostrzewskiego mieszczą się: Muzeum Początków Państwa Polskiego, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie i Collegium Europaeum Gnesnense. Od zachodu osiedle graniczy z dzielnicą Skiereszewo, od wschodu z dzielnicą Stare Miasto, od południa z dzielnicą Dalki i od północy z dzielnicą Piekary. Zjazd gnieźnieński – inaczej nazywany też synodem gnieźnieńskim. Była to pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha, a także spotkanie z księciem Polski Bolesławem w ówczesnej stolicy państwa – Gnieźnie.

  Kultura polska dotyczy kultury rozwijającej się na obszarze Polski rozumianym historycznie ze względu a zmienność granic państwa i okres rozbiorów. Odnosi się także do kultury tworzonej na emigracji, Wielkiej i współczesnej. Jest częścią kultury europejskiej. Jej specyficzny charakter to rezultat mieszania się wpływów kultury zachodnioeuropejskiej i wschodniej, w szczególności Bliskiego Wschodu, a także własny rodzaj obyczajowości kształtujący polskie tradycje. Muzeum Nordyckie (szw. Nordiska museet) – muzeum historii kultury znajdujące się w Sztokholmie na wyspie Djurgården. Założone w 1873 w celu udokumentowania historii kultury Szwecji od 1520 do czasów współczesnych. Powstało z inicjatywy Artura Hazeliusa, który założył rownież Skansen. Obecny gmach muzeum, zaprojektowany przez Isaka Gustafa Clasona otwarto w 1907. W zbiorach muzeum jest ponad 1 500 000 eksponatów: ubiorów, biżuterii, przedmiotów codziennego użytku, mebli, zabawek, a także odtworzonych dawnych pomieszczeń mieszkalnych. Muzeum Nordyckie jest największym muzeum historii kultury w Szwecji.

  Tablica 1000-lecia Państwa Polskiego w Przeworsku - tablica pamiątkowa znajdująca się na terenie Zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku wmurowana z okazji obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego. Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

  Wojsko Polskie – ogólna nazwa polskich sił zbrojnych stanowiących: formacje zbrojne państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków na terytorium dawnego państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków niebędących częścią struktury państwa polskiego, działających poza terytorium Polski. Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego została ustanowiona przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu w celu upamiętnienia tysiącletniej tradycji Państwa Polskiego, popularyzacji wartości patriotycznych, historycznych, gospodarczych i społecznych, walk wyzwoleńczych oraz dorobku Polski Ludowej. Odznakę tzw.„sztandarówkę” (większy rozmiar) przyznawano także dla zakładów pracy, szkół, zespołów ludowych, itp.

  Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – polska organizacja państwowa zajmująca się kultywowaniem pamięci walki i męczeństwa narodu polskiego, a także innymi miejscami martyrologii na ziemiach polskich.

  Depesza do szefów mocarstw notyfikująca powstanie Państwa Polskiego - depesza wysłana 16 listopada 1918 roku przez Józefa Piłsudskiego, jako wodza naczelnego polskiej armii do państw Europy Zachodniej. Nota informuje rządy zachodnie o powstaniu państwa polskiego, które jest tworzone "z woli całego narodu" oraz "na porządku i sprawiedliwości".

  Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego, instytucja powołana zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z 3 kwietnia 1949 r. przy ówczesnej Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków. Na jego czele stał Aleksander Gieysztor. Kierownictwo miało koordynować prace badawcze stanowisk archeologicznych z okresu plemiennego i wczesnopiastowskiego. W 1954 r. funkcje Kierownictwa przejął Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.

  Dodano: 12.04.2012. 09:33  


  Najnowsze