• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wystawa poświęcona prezydentowi otwarta na SGH

  14.04.2010. 18:48
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  W Auli Spadochronowej Szkoły Głównej Handlowej można oglądać wystawę fotografii dokumentujących wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego na tej uczelni. W środę wystawę otworzył rektor SGH prof. Adam Budnikowski, podczas krótkiej uroczystości upamiętniającej ofiary tragedii pod Smoleńskiem.

  Jak informuje rzecznik uczelni Tomasz Rusek, na zdjęciach można zobaczyć prezydenta m.in. podczas wspólnego spotkania na uczelni z prezydentem Czech Vaclavem Klausem oraz podczas wręczania nominacji profesorskich. Uroczystość zastąpiła zaplanowane na środę doroczne Święto SGH, w którym miał wziąć udział prezydent.

  "W tej właśnie chwili słuchalibyśmy przemówienia prezydenta Kaczyńskiego, którego kalendarz na tę właśnie godzinę przewidywał udział w Święcie SGH" - powiedział prof. Budnikowski, otwierając wystawę. "Rzeczywiście, jeszcze w ubiegłym tygodniu Kancelaria Prezydenta potwierdzała udział głowy państwa w uroczystościach na uczelni" - informuje Rusek.

  W ramach wystawy udostępniona została księga kondolencyjna oraz listy z kondolencjami, które napłynęły do pracowników i studentów SGH z partnerskich uczelni i innych instytucji za granicą. Część z nich SGH opublikuje na swoich stronach internetowych. Wystawa będzie otwarta do najbliższej niedzieli.

  Planowane na 14 kwietnia uroczystości nadania tytułu doktora honoriscausa prof. Stanisławowi Sołtysińskiemu oraz wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych odbędą się w innym terminie.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya. Świętokrzyskie Milenium - cykl imprez upamiętniających tysiąclecie życia monastycznego na Świętym Krzyżu. Udział w uroczystości wzięło kilka tysięcy wiernych z całej Polski oraz pielgrzymi z Węgier, na czele z prymasem Peterem Erdö. Wystawa Światowa w Nowym Jorku w 1939 roku (nazywana The World of Tomorrow, czyli Świat Jutra) – jedna z największych wystaw światowych. Została otwarta przez prezydenta USA Franklina Roosvelta oraz Alberta Einsteina 30 kwietnia 1939 roku w 150. rocznicę złożenia przysięgi przez pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych – Jerzego Waszyngtona.

  Senat uczelni – kolegialny organ uczelni, działający w oparciu o przepisy prawa i statut danej uczelni. Uczelnie w ramach swojej autonomii określają samodzielnie skład senatu, tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy tego organu. W przypadku uczelni publicznej kadencja senatu trwa cztery lata. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie: Ważną rolę w funkcjonowaniu Uczelni spełnia Senat, którego członkowie wybierani są z grona pracowników Uczelni: profesorów, doktorów i pozostałych pracowników. W Senacie swoich przedstawicieli ma również założyciel uczelni. Zgodnie ze Statutem Uczelni przewodniczącym Senatu jest rektor, którego powołuje i odwołuje Założyciel, po zasięgnięciu opinii Senatu.

  Katastrofa polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku (również katastrofa smoleńska) – katastrofa lotnicza, do której doszło w Smoleńsku w sobotę, 10 kwietnia 2010 roku o godz. 8:41:06 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST) (10:41:06 ówczesnego czasu moskiewskiego letniego). Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu. Jej/Jego Magnificencja – tytuł przysługujący rektorom wyższych uczelni. Pochodzi z łacińskiego z magnificentia (wspaniałość). Używany w sytuacjach oficjalnych (uroczystości, dokumenty). W zwyczajnej rozmowie, należy mówić „pani rektor/panie rektorze”. W wywiadach prasowych zwykle korzysta się z tytułu.

  Wybory prezydenckie w Polsce wyłoniły piątego prezydenta w III Rzeczypospolitej, następcę zmarłego w trakcie kadencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pierwsza tura wyborów odbyła się 20 czerwca 2010, a druga tura dwa tygodnie później – 4 lipca. Na prezydenta wybrany został Bronisław Komorowski. Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepublicznych (w skrócie MONSSUN) – polskie stowarzyszenie powstałe w 1994 i reprezentujce studentów uczelni niepublicznych oraz działające na rzecz zrównania praw studentów uczelni niepublicznych z prawami studentów uczelni publicznych i umacniania pozycji szkół niepublicznych w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

  Adiós al Séptimo de Línea (hiszp. Pożegnanie z siódmym liniowym) – jest chilijskim marszem wojskowym skomponowanym przez José Golesa, Gomercindo Ipinzę i Luisa Mancillę w hołdzie żołnierzom 7 regimentu liniowego Esmeralda biorącym udział w wojnie o saletrę. Obecnie jest wykonywany głównie podczas uroczystości upamiętniających wojnę o Pacyfik i innych ceremonii z udziałem wojska ale też np. podczas uroczystości szkolnych. Często bywa uważany za nieoficjalny hymn Sił Zbrojnych Chile.

  Dodano: 14.04.2010. 18:48  


  Najnowsze