• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wystawa ,,Ptaki morskie i krain lodowych

  10.04.2012. 06:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Ponad 300 okazów spreparowanych ptaków z całego świata będzie można oglądać od wtorku na wystawie w Galerii Warsztat w Stalowej Woli (Podkarpackie). Eksponaty wypożyczy Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.
  Organizatorem wystawy ,,Ptaki morskie i krain lodowych" jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, do którego należy też nowo powstała Galeria Warsztat.

  Jak poinformowała PAP koordynator wystawy Beata Surdaj na ekspozycji, która potrwa do 17 czerwca, zostaną pokazane zarówno pospolite, charakterystyczne i najczęściej spotykane nad polskim Bałtykiem ptaki, jak i te rzadkie z Antarktydy czy tundry.

  Będzie można zobaczyć m.in. pingwiny, alki, emu, jastrzębie, sowy śnieżne, mewy, rybitwy. Ptaki zostaną pokazane w aranżacji przypominającej ich naturalne środowisko.

  W nowej galerii, znajdującej się w hali poprzemysłowej, odtworzona zostanie tundra, Antarktyda, Arktyka, wybrzeża morskie różnych kontynentów.

  Surdaj dodała, że wystawa będzie unikatowa ze względu na pokazanie rzadkich okazów, które często są na wyginięciu lub nie występują już w naturze. Przykładem może być np. pingwin cesarski czy alka olbrzymia.

  Ponadto zwiedzający będą mogli zobaczyć także eksponaty prezentujące układ nerwowy, trawienny czy rozrodczy ptaków, szkielety gołębia i łabędzia. Na specjalnych planszach przedstawione zostaną także prehistoryczne, gigantyczne ptaki.

  Ciekawostką wystawy będą okazy trzech ssaków zamieszkujących tundrę: wilka, rosomaka i gronostaja.

  Dopełnieniem wystawy będzie oferta edukacyjna, na którą złożą się lekcje muzealne oraz warsztaty przyrodnicze i artystyczne. Program edukacyjny wzbogacony zostanie ponadto o książeczki zawierające fotografie ptaków z opisami, a także film przyrodniczy o życiu pingwinów i slajdy zdjęć z Antarktydy.

  PAP - Nauka w Polsce

  api/ abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pingwin cesarski (Aptenodytes forsteri) — gatunek dużego ptaka z rodziny pingwinów, endemiczny dla Antarktydy. Jest największym żyjącym przedstawicielem rodziny pingwinów. Rozmieszczenie geograficzne ptaków – rozmieszczenie ptaków w różnych regionach geograficznych. Pod względem rozmieszczenia geograficznego zwierząt świat dzielony jest na kilka rejonów zwanych krainami zoogeograficznymi. Zostały one wyznaczone po stwierdzeniu bardzo dużych różnic w morfologii zwierząt oraz na podstawie występowania odrębnych linii ewolucyjnych w poszczególnych rejonach. Każdy z tych obszarów ma jakieś charakterystyczne rodziny lub gatunki. Ze względu na mobilność gatunków granice krain nie są ściśle ustalone, z wyjątkiem bardzo wyraźnych barier, a w strefach przejściowych współwystępują gatunki typowe dla obu sąsiednich regionów. Różne systemy wydzielania krain zoogeograficznych nieco różnią się w szczegółach. Ponieważ ptaki łatwiej pokonują bariery niż ssaki czy płazy, przy wydzielaniu krain ze względu na ich występowanie nie wyróżnia się niektórych krain (np. madagaskarskiej). Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds (w skrócie HANZAB) - opracowanie naukowe, które zawiera informacja na temat ptaków zamieszkujących region Australii, Nowej Zelandii, Antarktydy oraz Oceanu Południowego. W opracowaniu zostało opisanych 957 gatunków ptaków.

  Gołębie (Columbinae) – podrodzina ptaków z rodziny gołębiowatych (Columbidae). Obejmuje gatunki występujące na całym świecie oprócz Antarktydy. Thalasseus – rodzaj ptaków z rodziny mew (Laridae), obejmujący gatunki występujące na całym świecie oprócz Antarktydy.

  Sterna – rodzaj ptaków z rodziny mew (Laridae), obejmujący gatunki występujące na całym świecie oprócz Antarktydy. Sternula – rodzaj ptaków z rodziny mew (Laridae), obejmujący gatunki występujące na całym świecie oprócz Antarktydy.

  Alki (Alcidae) – rodzina ptaków z rzędu siewkowych (Chardriiformes). Obejmuje gatunki morskie zamieszkujące skaliste wybrzeża w strefie klimatów chłodnych (chociaż niektóre gatunki zapuszczają się nawet do zatoki Kalifornijskiej). Sowy (Surninae) – podrodzina ptaków z rodziny puszczykowatych (Strigidae). Obejmuje gatunki występujące na całym świecie (oprócz Australii i Antarktydy).

  Plama lęgowa (area incubationis) – nieopierzone miejsce na brzuchu ptaków lęgowych, pojawiające się na czas sezonu lęgowego, które jest bardzo dobrze ukrwione i służy do wylęgu jaj. Umożliwia przeniesienie ciepła wylęgującego ptaka bezpośrednio na skorupę, unikając izolującego działania piór. Niektóre gatunki mają jedną plamę (np. jastrzębie, gołębiowate, wiele śpiewających), inne dwie (np. siewkowce, alki, wydrzyki) lub trzy (np. mewy). Specyficzną plamę lęgową mają pingwiny niegniazdujące, tj. pingwin cesarski i królewski, u których jest ona przykryta fałdem skóry. Z kolei niektóre ptaki jej nie mają w ogóle, ogrzewając jaja stopami (wielu przedstawicieli pełnopłetwych, z rodzin takich jak pelikanowate, głuptakowate czy kormoranowate) lub nie ogrzewając ich samodzielnie (np. pasożyty lęgowe).

  Wypluwka (zrzutka) – zlepek niestrawionych części pokarmu, np. kości, sierść, pancerzyki owadów, wydalany ruchami wymiotnymi przez otwór gębowy, przez wiele gatunków ptaków, takich jak sowy, ptaki szponiaste czy mewy. Powstaje w żołądku mięśniowym ptaka. Na ich podstawie można określić skład pokarmu ptaka. Wypluwki sów mogą służyć jako materiał badawczy do jakościowej i ilościowej oceny występowania drobnych gatunków ssaków.

  Szponiaste, jastrzębiowe, drapieżne, dzienne ptaki drapieżne (Acciptriformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki drapieżne prowadzące dzienny tryb życia, zamieszkujące cały świat. Wiele gatunków jest kosmopolitycznych. Szponiaste nie są spokrewnione z sowami, lecz tworzą wyraźnie odrębną grupę drapieżników i najbliżej spokrewnione są z blaszkodziobymi i grzebiącymi. Na świecie żyje ok. 290 gatunków ptaków szponiastych, z czego większość (ok. 220) występuje w tropikach. W Europie obserwuje się 38 gatunków lęgowych. Do ptaków szponiastych nie zalicza się sów, mimo że pazury sów (zwłaszcza dużych) są nazywane szponami. Ptaki koczujące – ptaki, które poza okresem lęgowym nie odbywają regularnych wędrówek, ale poruszają się w okolicy. Charakterystyczne jest to dla ptaków zamieszkujących pustynie, tajgę i tereny trawiaste.

  Pingwin białooki, pingwin Adeli (Pygoscelis adeliae) – gatunek dużego, nielotnego ptaka wodnego z rodziny pingwinów, zamieszkujący wody wokół Antarktydy. Gnieździ się na Antarktydzie oraz Orkadach Południowych i Szetlandach Południowych.

  Dodano: 10.04.2012. 06:19  


  Najnowsze