• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wystawa szwedzkich zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN

  17.06.2010. 08:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk otwarto 15 czerwca wystawę prezentującą część jej zbiorów dotyczących Szwecji. Na ekspozycji zobaczyć można książki, mapy oraz dzieła plastyczne.   Jak poinformowała Grażyna Pobłocka-Hofman z konsulatu szwedzkiego w Gdańsku, na wystawie zatytułowanej "Miscellanea (rozmaitości - PAP) szwedzkie", zgromadzono m.in. dzieła literatury szwedzkiej, głównie z XIX wieku oraz przełomu XIX i XX wieku, w wydaniach oryginalnych i przekładach na inne języki.

  Wystawa prezentuje także malownicze widoki z końca XIX w. zamku Skokloster i Uppsali autorstwa Karla Johana Billmarka, szwedzkiego litografa działającego w Sztokholmie i Paryżu. Zwiedzający zobaczą również litografie ukazujące zabudowę Sztokholmu z 1842 roku.

  Na wystawie znalazła się też "Alegoria Królestwa Szwecji pośród personifikacji cnót", miedzioryt Georga Christopha Eimmarta z 1674 roku według obrazu Davida Klockera Ehranstrahla.

  Cenne eksponaty na wystawie to także mapy Szwecji, w tym pierwszy szwedzki atlas Morza Bałtyckiego wykonany przez szwedzkiego geodetę Petera Gedda z 1695 roku. Egzemplarz, będący w posiadaniu Biblioteki Gdańskiej PAN zawiera odręczną dedykację autora dla miasta.

  Wystawa w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk potrwa do 2 lipca. ROP

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ jra/ bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Katalog wystawowy – wydawany przed każdą Wystawą Psów Rasowych w formie książki spis wystawców oraz psów biorących udział w wystawie psów. W katalogu zapisany jest również program sędziowania a także układ ringów. W katalogu podane jest imię każdego psa, jego przydomek hodowlany, data urodzenia, maść, numer rejestracyjny i rodowodu, informacja o rodzicach, nazwisko hodowcy a także dane właściciela psa. Na wystawie każdy pies ma swój numer katalogowy, który również jest uwzględniony w katalogu. Galeria Blik – galeria sztuki współczesnej, prowadzona przez Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki przy ul. Korzennej 1D w Gdańsku. Galeria rozpoczęła działalność wystawą zbiorową "Osobowości" w dniu 3 marca 2012 roku. W wystawie wzięli udział artyści: Marcin Bildziuk, Łukasz Rogiński, Andrzej Śramkiewicz, Andrzej Taranek, Piotr Tołysz, Zbigniew Wąsiel. „Błękitna róża” (Голубая роза) – stowarzyszenie artystyczne działające w Moskwie w latach 1907–1910. Wystawa „Błękitna róża” została otwarta w Moskwie 18 marca 1907 w domu właściciela fabryki porcelany M. Kuzniecowa przy ulicy Miasnickiej. Wystawę sfinansowano z dotacji wydawcy miesięcznika „Złote runo”, artysty-amatora N. Riabuszyńskiego. Większość eksponatów była wystawiona wcześniej na wystawie „Jasnoczerwona róża” w Saratowie w roku 1904. Liczba zwiedzających wystawę przekroczyła 5.000.

  Mikołaj Schwichtenberg - (ur. 1435, zm. 1518) gdańskim i pomorskim oficjał, bibliotekarz w Gdańsku i bibliofil. Opiekun gdańskiej biblioteki kościoła N.P. Maryi, wikariusz przy kaplicy WW. Świętych w tymże kościele, ponadto właściciel największej z dotychczas znanych w Gdańsku z tego okresu bibliotek prywatnych. Większą część swej prywatnej biblioteki ofiarował kościołowi św. Jana, gdzie był proboszczem. Jednak 10 dzieł przekazał bibliotece kościoła NP Maryi, której przez długie lata był pierwszym oficjalnym bibliotekarzem. Strefa Historyczna Wolnego Miasta Gdańska – placówka edukacyjno-muzealna o charakterze historycznym, prezentująca eksponaty z okresu Wolnego Miasta Gdańska; oddział Towarzystwa Przyjaciół Gdańska. Ekspozycję wzbogacają akcenty multimedialne – stare filmy dokumentalne pokazujące Gdańsk; odtwarzany jest także oryginalny hymn Wolnego Miasta Gdańska z lat 30. "Für Danzig" autorstwa Paula Enderlinga.

  Expo 2005 – wystawa światowa, zorganizowana w japońskiej prefekturze Aichi, była otwarta dla zwiedzających od 25 marca do 25 września 2005 przez 185 dni. Tematem przewodnim tej wystawy było hasło Mądrość natury. W wystawie brało udział 121 krajów, które przygotowały swoje pawilony narodowe. Panienka z okienka – fikcyjna postać gdańskiej mieszczanki odwołująca się do popularnej powieści historycznej Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy). W ostatnich latach postać "Panienki z okienka" jest wykorzystywana w charakterze oficjalnej promocji miasta Gdańska. W castingu na "Panienkę z Okienka" (organizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska) mogą brać udział wszystkie gdańszczanki od 18 do 23 roku życia. Zwyciężczyni castingu reprezentuje w stylowym ubiorze z XVII wieku miasto Gdańsk na najważniejszych uroczystościach miejskich. W letnim sezonie turystycznym w Gdańsku można ją spotkać na ulicy Długiej, przy Długim Targu i przede wszystkim w Sieni Gdańskiej Nowego Domu Ławy, siedzibie gdańskich patrycjuszy.

  Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” – jednostka ochrony przeciwpożarowej zajmująca się ochroną Portu Gdańsk, przyległych dzielnic miasta Gdańsk oraz bezpieczeństwem i ekologią wód portowych i Zatoki Gdańskiej. Została utworzona w 1991 na bazie powstałej w 1947 roku Portowej Straży Pożarnej. Gdańskie Towarzystwo Naukowe – założone w roku 1922 jako Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku z inicjatywy Polonii Gdańskiej i działało do roku 1939. Po wojnie reaktywowane w roku 1945, a pod obecną nazwą działa od roku 1956. Obecnie ma 5 wydziałów i wydaje m.in. Rocznik Gdański i Acta Biologica. Obecnie prezesem jest Jerzy Błażejowski.

  Wydział Chemiczny to jeden z dziewięciu wydziałów Politechniki Gdańskiej kształcący w zakresie nauk technicznych i przyrodniczych.

  Salon Niezależnych – wystawa artystyczna, organizowana corocznie w Paryżu od 1884 roku. Jej powstanie było wyrazem sprzeciwu artystów wobec oficjalnego salonu, którego jury odrzucało część zgłoszonych prac.

  Galeria Alternatywa w Gdańsku – prywatna galeria sztuki Marty Kulczak, przy ul. Mariackiej 9/10 w Gdańsku. Galeria rozpoczęła działalność wystawą malarstwa Janusza Ploty w dniu 3.03. 2002 r. Patronem artystycznym galerii był malarz, rektor gdańskiej PWSSP (ASP) (w latach 19691981) - profesor Władysław Jackiewicz. Galeria zakończyła działalność w 2005 r. Sparkasse der Hansestadt Danzig (Kasa Oszczędności Hanzeatyckiego Miasta Gdańska) – działający w Gdańsku w latach 1907-1945 bank o kapitale gdańskim, mieszkańców Gdańska.

  Michał Broszko ( ur. 29 lutego 1880, zm. 8 listopada 1954 w Gdańsku) - hydromechanik, profesor Politechniki Warszawskiej i Gdańskiej, członek Polskiej Akademii Nauk. W 1921 r. podał teorię ruchu burzliwego cieczy rzeczywistych (tzw. teoria B).
  Gdańsk – jeden z sześciu okręgów historycznych w Gdańsku. Na tym obszarze znajduje się dawne oraz współczesne centrum miasta. 16 września 1994 roku historyczny Gdańsk (w zasięgu obwarowań z XVII wieku) został wpisany na listę Pomników historii.

  Gdański Okręg Przemysłowy – w skład okręgu wchodzi głównie Trójmiasto, aglomeracja gdańska. Położony jest nad Morzem Bałtyckim, dlatego też podstawą rozwoju jest gospodarka morska, w tym głównie przemysł stoczniowy (Stocznia Gdańska). Oprócz tego rozwinięty jest przemysł elektrotechniczny i spożywczy. Dużą rolę odgrywa także przemysł petrochemiczny – w Rafinerii Gdańskiej przerabiana jest ropa naftowa. Dawniej stosowano także określenie Okręg Przemysłowy Zatoki Gdańskiej. Sen (fr. Le Rêve) – obraz olejny namalowany w 1910 przez francuskiego malarza naiwnego Henriego Rousseau. Było to jego ostatnie dzieło. Zostało po raz pierwszy pokazane na wystawie Salon Niezależnych w 1910, na kilka miesięcy przed śmiercią artysty.

  Kościół św. Józefa w Gdańsku – kościół rektorski należący do parafii św. Brygidy archidiecezji gdańskiej. Do kościoła przylega kaplica, w której przez cały dzień odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której można też skorzystać z sakramentu pojednania.

  Dodano: 17.06.2010. 08:18  


  Najnowsze