• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wystawa w 25. rocznicę śmierci studenta Uniwersytetu Gdańskiego

  08.11.2010. 10:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wystawa poświęcona Marcinowi Antonowiczowi, studentowi I roku chemii Uniwersytetu Gdańskiego, który w 1985 r. stracił życie z rąk milicjantów w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, zostanie otwarta w poniedziałek w Bibliotece Głównej uczelni.  Jak poinformował PAP dr Tadeusz Zaleski z Uniwersytetu Gdańskiego, na ekspozycji znajdą się m.in. zdjęcia, dokumenty i pamiątki związane z tragicznym losem 19-letniego studenta, w tym przyznany mu pośmiertnie w 2007 r. przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

  Marcin Antonowicz został zatrzymany wieczorem 19 października 1985 r. w Olsztynie wraz z dwoma kolegami przez patrol milicyjny. Wsadzono ich do milicyjnego stara, po pewnym czasie koledzy zostali puszczeni wolno. Kilkanaście minut później Antonowicz został znaleziony nieprzytomny na ulicy z urazem mózgu. Jak wówczas podawały władze, przyczyną wypadku było wyskoczenie przez niego z samochodu. Student zmarł nie odzyskawszy przytomności 2 listopada w olsztyńskim szpitalu.

  Odprawiony cztery dni później pogrzeb zgromadził 15 tys. osób. W czasie uroczystości przemawiał rektor uniwersytetu Karol Taylor, a list od Lecha Wałęsy odczytał przewodniczący samorządu studenckiego Tomasz Posadzki (w latach 90. prezydent Gdańska). Śledztwo dotyczące śmierci studenta zostało umorzone.

  Jeszcze w listopadzie władze zwolniły z funkcji rektora prof. Taylora, a także dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Mariana Kwapisza oraz prodziekana tego wydziału Jerzego Grzywacza. W akcie solidarności z Taylorem rezygnację złożyło troje prorektorów gdańskiej uczelni.

  Okoliczności dotyczące tragicznej śmierci studenta wspomina w książce "Moja kaszubska Stegna" (2010) jeden z ówczesnych prorektorów prof. Brunon Synak (obecnie przewodniczący sejmiku pomorskiego). Podkreśla, że milicjanci zatrzymali Antonowicza dokładnie w pierwszą rocznicę zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki.

  "Od początku sprawę tę ówczesne władze trzymały w głębokiej tajemnicy. Mimo to informacja ta dotarła do nas, niemal natychmiast po znalezieniu się Marcina w szpitalu. Do Instytutu Chemii (którym kierował wówczas prof. Zbigniew Grzonka) zadzwonił anonimowy rozmówca i przekazał wiadomość o ciężkim pobiciu naszego studenta przez milicję. Żadnych szczegółów nie znaliśmy" - napisał Synak.

  Jak wspomina, rektor wysłał go wraz prodziekanem Jerzym Grzywaczem do Olsztyna, aby tam na miejscu dowiedzieli się więcej o tym, co stało się ze studentem. Trafili do miejscowego szpitala, gdzie, jak się okazało, jako lekarze pracowali rodzice Antonowicza.

  "Była to jedna z najtrudniejszych rozmów w moim życiu. Trudno było z siebie wydobyć głos patrząc na twarze rozpaczających rodziców Marcina - ukochanego syna, olimpijczyka, przyjętego na studia bez egzaminu wstępnego, świetnie zapowiadającego się studenta" - wyznał Synak. Według cytowanych przez niego relacji, milicjant, który wziął do ręki legitymację studencką Marcina, pozwolił sobie na ironiczny komentarz: - O, student z Gdańska...".

  "Nieprzytomnego Marcina, z silnie krwawiącą raną głowy, pogotowie przywiozło do szpitala w czasie, gdy w izbie przyjęć dyżur pełniła jego matka. Początkowo nie zorientowała się, że przyjmuje własnego syna. Najpierw zauważyła charakterystyczny wykonany przez siebie sweter, dopiero potem rozpoznała jego twarz" - wspomina Synak.

  Od roku akademickiego 2005/2006 dla upamiętnienia Marcina Antonowicza decyzją Senatu Uniwersytetu Gdańskiego przyznawane jest stypendium jego imienia przeznaczone dla najlepszego studenta z terenów wiejskich.

  PAP - Nauka w Polsce, Robert Pietrzak

  hes/ bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oprócz tytułowego kierunku, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Chemii oraz Oceanografii i Geografii. Od roku akademickiego 2009/2010 istnieje międzywydziałowy kierunek Przyroda (studia I stopnia, dzienne). W skład wydziału wchodzi jedenaście katedr, dwie stacje badawcze i jedna pracownia. Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego – budynki wydziału rozrzucone są w kilku oddalonych od siebie miejscach. Było to szczególnie zauważalne do jesieni 2008, gdy wraz z Wydziałem Biologii stanowił jedność. Najbardziej znaną, podległą instytucją jest Fokarium w Helu. Oprócz tytułowych kierunków, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Chemii oraz Biologii. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, powstał w 1 września 1991 roku, po oddzieleniu się z Wydziału Chemii.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (WPiA UG) – największy wydział w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał wraz z utworzeniem uniwersytetu w 1970 roku. Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego – mieści się w budynku w stylu niemieckiego renesansu. Oprócz tytułowego kierunku, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Biologii oraz Oceanografii i Geografii. W jego skład wchodzi 9 katedr, 11 zakładów oraz 4 pracownie (w tym 3 pracownie samodzielne).

  Muzeum Kryminalistyki – muzeum w Gdańsku, mieści się przy ul. Bażyńskiego 6 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jedyna w Polsce placówka tego rodzaju. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – został założony staraniami trójmiejskiego środowiska akademickiego. Założycielami wydziału byli m.in.: Karol Taylor, Wacław Szybalski, Anna Podhajska oraz Wiesław Makarewicz. Wydział mieści się w budynku gdańskiej, poniemieckiej Victoriaschule oraz w nowo wybudowanym Instytucie Biotechnologii przy ulicy Kładki 24.

  Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – fokarium (placówka naukowo-badawcza) Stacji Morskiej zarządzany przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego znajdujące się w Helu przy Bulwarze Nadmorskim. Stacja Badania Wędrówek Ptaków (SBWP) - jednostka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego wykonująca zadania badawcze (nie prowadzi zajęć kursowych ze studentami).

  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego powstało z przekształconego Działu Wydawniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku wraz z powołaniem Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku. Oficyna zajmuje się przede wszystkim wydawaniem podręczników akademickich, rozpraw, monografii oraz publikacji ciągłych i dokumentacyjnych ze wszystkich dziedzin wiedzy objętych działalnością badawczą i dydaktyczną Uniwersytetu Gdańskiego. Jest najstarszą i największą oficyną wydawniczą działającą w Trójmieście i w całym regionie Polski Północnej. W ciągu 30 lat działalności wydała ponad 2 200 tytułów o łącznym nakładzie bliskim miliona egzemplarzy.

  Pomnik Studenta w Katowicach (właśc. Pomnik Studenta Uniwersytetu Śląskiego) − pomnik zlokalizowany przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Bankowej 12.

  Iwona Sagan (ur. 1958) – polski geograf, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Centrum Doskonałości RECOURSE. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (WMFiI UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii poprzez wydzielenie z jego struktur Instytutu Chemii i przekształcenia go w samodzielny Wydział Chemii. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych matematycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Andrzej Ceynowa (ur. 22 listopada 1951 w Gdańsku) – doktor habilitowany, profesor UG, filolog języka angielskiego, literaturoznawca. W latach 20022008 rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1 września 2008 dziekan nowo utworzonego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Studencki Nobel - konkurs na najlepszego studenta w Polsce, organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Konkurs polega na wyborze utalentowanych studentów spośród większości szkół wyższych w Polsce, zarówno państwowych, jak i prywatnych, wyłonieniu najlepszego studenta na niemal każdej polskiej uczelni, wyborze laureatów w każdym województwie i wreszcie na wyłonieniu najlepszego z najlepszych w kraju - zwycięzcy Studenckiego Nobla.

  Dodano: 08.11.2010. 10:19  


  Najnowsze