• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyzwania bioetyki w dobie postępu technologicznego, Cagliari, Włochy

  30.11.2010. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 14-15 grudnia 2010 r. w Cagliari, Włochy, odbędzie się konferencja pt. "Wyzwania bioetyki w dobie postępu technologicznego".

  Wydarzenie, którego organizatorem jest Autonomiczny Region Sardynii i Sardegna Ricerche we współpracy z Universit? degli Studi di Cagliari, skupi się na zagadnieniach pojawiających się w praktyce medycznej w dobie postępu technologicznego. Obejmie również działalność badawczą, rozwojową i testy kliniczne prowadzane w regionie.

  Bioetyka to nauka filozoficzna dotycząca kontrowersji etycznych, jakie pojawiają się w związku z postępami biologii i medycyny. Bioetycy wywodzą się z różnych środowisk, posiadając kwalifikacje w rozmaitych dyscyplinach. Dziedzina ta jest głównie zainteresowana kwestiami etycznymi, które pojawiają się w powiązaniu z naukami przyrodniczymi, biotechnologią, medycyną, polityką, prawem i filozofią.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Postępowanie incydentalne - jedna z kategorii postępowania dodatkowego. W jego toku załatwia się kwestie dodatkowe, które pojawiają się w czasie postępowania zasadniczego. W literaturze jako przykład postępowania incydentalnego podaje się kwestię tymczasowego aresztowania. Cagliari (: Stazione di Cagliari) – stacja kolejowa w Cagliari, w regionie Sardynia, we Włoszech. Znajduje się w centralnej części Piazza Matteotti w dzielnicy Stampace. Ferrovie della Sardegna S.p.A. - spółka kolejowa na Sardynii. Prowadzi przewozy turystyczne Trenino Verde oraz szybkie linie tramwajowe w Sassari i Cagliari (Škoda 06 T).

  Michele Mastromarino (ur. 1 listopada 1893 w Cagliari, zm. 25 czerwca 1986 w Cagliari) – włoski gimnastyk, medalista olimpijski. Postępowania odrębne – postępowania uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego inaczej niż postępowanie w trybie zwykłym ze względu na przedmiot postępowania. Zostały uregulowane w tytule VII księgi pierwszej wspomnianego kodeksu. Ów tytuł składa się z kolei z siedmiu działów, które są poświęcone konkretnym postępowaniom odrębnym. Jednakże istnieje piętnaście postępowań odrębnych, a to ze względu na fakt, iż prawie wszystkie wspomniane działy (z wyjątkiem trzech) podzielone zostały na rozdziały, które szczegółowiej regulują kwestię postępowań odrębnych. Wyróżnić zatem należy takie postępowania odrębne:

  Port lotniczy Cagliari-Elmas (IATA: CAG, ICAO: LIEE) – międzynarodowy port lotniczy położony 4 km na północny zachód od Cagliari, na Sardynii, we Włoszech. Postępowanie egzekucyjne – zespół norm prawnych wchodzących w skład postępowania cywilnego, których celem jest przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego (rozumianego jako "sprawa cywilna" - art. 1 k.p.c.). Są to głównie sprawy dotyczące przymusowego wykonania orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, które stanowią tytuły egzekucyjne określone przez przepisy księgi drugiej k.p.c. Zupełnie odrębnie jest uregulowane i funkcjonuje postępowanie egzekucyjne w administracji, którego przedmiotem jest wymuszanie przez organy administracyjne wykonania obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym.

  Postępowanie następcze - jedna z kategorii postępowania dodatkowego. Prowadzi się je już po uprawomocnieniu się wyroku. Zalicza się do niego postępowanie w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie, postępowanie ułaskawieniowe i postępowanie w sprawie wyroku łącznego. Lucyfer z Cagliari, również Lucyferiusz z Calaris, wł. Lucifero Calaritano (zm. 370 lub 371) – biskup Cagliari na Sardynii od ok. 353 roku, przeciwnik arianizmu, święty Kościoła katolickiego.

  Cagliari Calcio, włoski klub piłkarski z siedzibą w mieście Cagliari na Sardynii, założony w 1920 roku. Obecnie występuje w rozgrywkach Serie A - 1. ligi. Ostatnie lata spędził balansując między pierwszą a drugą ligą. Jedyne scudetto Cagliari zdobyło w 1970 roku, a do tego sukcesu w głównym stopniu doprowadził najlepszy strzelec reprezentacji Włoch - Luigi Riva. W 2003 roku kontrakt z Cagliari podpisała największa gwiazda piłki nożnej z Sardynii - Gianfranco Zola, były piłkarz Chelsea Londyn i reprezentacji Włoch.

  Bioetyka (ang. bioethics, gr. bios życie, ethos zachowanie) – dział etyki zajmujący się zagadnieniami etycznymi w biologii i medycynie.
  Bioetyka zrodziła się jako odrębna dyscyplina naukowa w wyniku refleksji Van Rensselaera Pottera (1911-2001), profesora onkologii University of Wisconsin w Madison (USA), nad przebiegiem i skutkami rewolucji naukowej i technicznej we współczesnym świecie. Swoje przemyślenia i propozycje dotyczące bioetyki zawarł w dwóch publikacjach:

  Diego Gregorio Cadello (ur. 1 marca 1735 w Cagliari, zm. 5 lipca 1807 tamże) – włoski duchowny katolicki, kardynał, arcybiskup Cagliari. Postępowanie przygotowawcze – pierwszy etap postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, w sprawach tych jego przeprowadzenie jest obligatoryjne.

  Defensywna polityka przemysłowa (negatywna, pasywna) – polityka przemysłowa obejmująca działania chroniące i wspomagające gałęzie przeżywające trudności strukturalne lub kryzys. Jej celem jest utrzymanie poziomu zatrudnienia w schyłkowych branżach przemysłu, zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego kraju przez utrzymanie zdolności produkcyjnych lub uniezależnienie się od niepewnych źródeł zaopatrzenia. Często dąży ona też do utrzymania gałęzi ważnych ze względu na sieć powiązań kooperacyjnych z innymi rodzajami przemysłu, wspieranie postępu technologicznego oraz ograniczenie monopolistycznego zachowania konkurencji. Postępowanie niesporne - dawna (stosowana do 31 grudnia 1964) nazwa postępowania nieprocesowego. Została zarzucona jako nie odpowiadająca istocie rzeczy - istnieją bowiem kategorie spraw rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym, w których jest wyraźny pierwiastek sporu o prawo.

  Nicola Grauso (ur. w 1949 w Cagliari) – włoski przedsiębiorca i wydawca, absolwent prawa na Uniwersytecie w Cagliari, które ukończył w 1975 roku. W 1976 stworzył Videolinę, obecnie główną telewizję prywatną na Sardynii. Postępowanie o stwierdzenie zgonu – rodzaj sprawy cywilnej rozpoznawanej w postępowaniu nieprocesowym. Wszczyna się je w wypadku, gdy łącznie zachodzą dwie przesłanki:

  Postępowanie uproszczone jest jednym z postępowań odrębnych, uregulowanych Kodeksem postępowania cywilnego. Przepisy dotyczące tegoż postępowania wprowadzono do KPC mocą ustawy z 2000. Francesco Pisano (ur. 29 kwietnia 1986 roku w Cagliari) – włoski piłkarz występujący najczęściej na pozycji prawego obrońcy. Obecnie gra w Cagliari Calcio.

  Postępowanie administracyjne – administracyjne prawo formalne (procesowe), w doktrynie jest definiowane jako określony tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów bądź też jako uporządkowany ciąg czynności procesowych, dokonywanych przez organ administracji publicznej i inne podmioty tego postępowania, zmierzających do załatwienia sprawy indywidualnej w drodze decyzji administracyjnej. Postępowanie administracyjne sensu stricto nazywa się także ogólnym postępowaniem administracyjnym oraz postępowaniem administracyjnym jurysdykcyjnym.

  Dodano: 30.11.2010. 16:37  


  Najnowsze