• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XI Kielecki Festiwal Nauki

  23.09.2010. 14:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15-30 września 2010 roku w kilku polskich miastach będzie miała miejsce 11 edycja Kieleckiego Festiwalu Nauki.

  Zgodnie z tradycją targów naukowych odbywających się na całym świecie, celem festiwalu jest promowanie nauki, kultury i sztuki. Bogaty program, składający się z około 200 wydarzeń, jest skierowany do różnych grup docelowych, w szczególności do młodzieży.

  Każdy znajdzie w nim coś dla siebie - obejmuje on zagadnienia od pokazów fizycznych i chemicznych do zajęć ze sztuk walki. Odwiedzający mogą także wziąć udział w historycznym pokazie teatralnym zatytułowanym "Od Jana Sobieskiego do roku 1939". Jan III Sobieski był XVII-wiecznym królem Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

  Gala festiwalowa odbędzie 26 września na placu Moniuszki w Kielcach. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej na temat programów i inicjatyw UE, takich jak sieć Enterprise Europe Network, pozwalająca małym firmom maksymalnie wykorzystać zalety rynku europejskiego, a także na temat roli serwisu CORDIS w wymianie wiedzy pomiędzy światem nauki i biznesu.

  Tegoroczna edycja Festiwalu Nauki odbędzie się jednocześnie w pięciu miastach: w Busku, Chęcinach, Kielcach, Sędziszowie oraz Sandomierzu. W zeszłym roku w wydarzeniach towarzyszących Festiwalowi wzięło udział blisko 70 000 osób.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Warszawski Festiwal Nauki – coroczna impreza odbywająca się w przedostatnim tygodniu września w Warszawie, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Początkowo czas trwania Festiwalu obejmował jeden weekend, edycja która odbyła się w 2011 roku trwała 10 dni (od 16 do 25 września). FN jest współzałożycielem i członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką EUSCEA. ENEMEF (Nocny Maraton Filmowy) – impreza filmowa, odbywająca się cyklicznie (średnio raz w miesiącu) w kilkunastu miastach w Polsce. Ten cykl filmowy jest organizowany od 1998 roku — wówczas odbył się pierwszy maraton z tego cyklu, jeszcze pod nazwą Nocny Maraton Filmowy. Od 1998 roku zorganizowanych zostało 366 edycji ENEMEFów w 15 miastach w Polsce, w których wzięło udział 339.615 osób. W tym okresie odbyło się również kilka edycji specjalnych ENEMEFów, włączonych do programów Festiwalu Filmowego i Artystycznego Lato Filmów w Toruniu, Festiwalu Filmowego Unii Europejskiej oraz Europejskiego Festiwalu Filmowego. Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń.

  Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki – festiwal odbywający się w Łodzi od 2001 r. którego zadaniem jest promocja osiągnięć łódzkich środowisk naukowych i artystycznych, popularyzacja nauki i sztuki a także integracja środowisk akademickich z ogółem mieszkańców miasta. Festiwal odbywa się zwykle w kwietniu. James Burke (ur. 22 grudnia 1936 w Londonderry) – brytyjski historyk nauki, badający relacje pomiędzy odkryciami naukowymi, technicznymi wynalazkami oraz przesłankami społecznymi i ekologicznymi przyczyniającymi się do ich odkrycia. Jego książki, artykuły oraz programy dokumentalne mają charakter powiązanych ze sobą wielu wątków. Historia nauki jest przez niego prezentowana jako splot powiązanych ze sobą wydarzeń prowadzących do kumulacji wiedzy. W latach 90. był felietonistą w Scientific American (edycja polska: Świat Nauki).

  Inżynieria materiałowa - interdyscyplinarna dziedzina nauki, działająca w obszarze nauk technicznych i dziedzinie nauk technicznych wymienionych w wykazie będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586).

  Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania. Karolina Targosz (ur. 22 września 1938 w Krakowie) - historyk, historyk nauki. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego - mgr historii (1961), mgr historii sztuki (1962), dr nauk humanistycznych w zakresie historii kultury (1965), od 1962 pracownik naukowy w Zakładzie, obecnym Instytucie Historii Nauki PAN – dr habilitowany z zakresu historii nauki, prof. nadzwyczajny (1988), prof. PAN (1997), długoletni członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN i Komisji Historii Nauki PAU.

  Dolnośląski Festiwal Nauki, do 2000 Wrocławski Festiwal Nauki – coroczna impreza odbywająca się pod koniec września i w październiku na Dolnym Śląsku, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Festiwal organizowany jest od 1998 roku, a obecną nazwę ma od 2001. Pierwszy festiwal z 1998 obejmował imprezy naukowe we Wrocławiu (3 dni), Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu (1 dzień). Kolejne edycje stawały się z reguły coraz dłuższe i obejmujące więcej miast, tak że XV Festiwal w 2012 trwał 22 dni i oprócz w/w miast odbywa się także w Zgorzelcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Bystrzycy Kłodzkiej i Ząbkowicach Śląskich. Organizatorami są uczelnie dolnośląskie i lokalne jednostki PAN, przy współudziale różnych instytucji kultury i firm. Inicjatorką powstania i głównym koordynatorem Festiwalu w pierwszych latach była prof. Aleksandra Kubicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. W edycji w 2011 roku odbyło się przeszło 1200 imprez naukowych, które łącznie odwiedziło ponad 110 tys. osób.

  Kognitywistyka – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia: nauki kognitywne (ang. Cognitive Sciences) bądź nauki o poznaniu.

  KWordQuiz - program, który służy głównie do nauki nowego słownictwa, będący częścią KDE Education Project, które z kolei jest częścią środowiska graficznego KDE. Program jest dostępny na licencji GNU GPL. KWordQuiz używa formatu kvtml. Można go wykorzystać do nauki słownictwa, praktycznie wszystkich języków świata, ponieważ w pełni wspiera Unicode. Po za nauką słownictwa można wykorzystać go do uczenia się terminologii z wielu innych dziedzin nauki, np. do nauki stolic państw świata. Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki założone w 2005 w Warszawie, którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Centrum jest instytucją, powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Dodano: 23.09.2010. 14:49  


  Najnowsze