• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów

  29.07.2010. 00:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Wielość i jedność germanistyki w skali światowej" - pod takim hasłem od 30 lipca do 7 sierpnia na Uniwersytecie Warszawskim będzie odbywać się XII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (Internationale Vereinigung fuer Germanistik - IVG).

  Jak poinformowała Katarzyna Łukaszewska z biura prasowego UW, w kongresie ma wziąć udział ponad 2 tysiące osób, w tym wielu wybitnych naukowców z całego świata. Jednym z zadań kongresu będzie pokazanie germanistyki jako dziedziny akademickiej.

  Wystąpienia i dyskusje prowadzone będą w ramach 60 sekcji, z których każda odnosić się będzie do innych zagadnień współczesnej germanistyki. Wśród nich znalazły się tematy związane m.in. z problemami globalizacji, wielokulturowości, wykorzystaniem multimediów w komunikacji, kulturą cyfrową, ale także odnoszące się do: teorii badań nad przekładem, dialektów niemieckich, romantyzmu niemieckiego, niemieckiej powieści politycznej, badań nad niemiecką literaturą średniowieczną oraz językami: jidysz, holenderskim i afrikaans. Specjalne sekcje omawiać będą także m.in. pisanie o holokauście, polsko-niemieckie miejsca pamięci, tożsamość narodową w literaturze.

  Jednym z wydarzeń kongresu będzie uroczyste wręczenie Nagrody Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD) im. Jakuba i Wilhelma Grimmów. Nagroda ta przyznawana jest co roku naukowcom spoza Niemiec za wybitny wkład w niemieckie literaturoznawstwo i językoznawstwo, nauczanie języka niemieckiego jako języka obcego oraz niemcoznawstwo.

  Jak poinformował attache prasowy ambasady Niemiec w Warszawie Konrad Lax, w tym roku Nagrodą Grimmów uhonorowany zostanie amerykański germanista prof. David E. Wellbery. Otrzyma on 10 tys. euro oraz dotację na czterotygodniowy pobyt badawczy na jednej z niemieckich uczelni.

  David E. Wellbery jest założycielem i dyrektorem Centrum Badań Interdyscyplinarnych nad Literaturą i Kulturą Niemiecką na Uniwersytecie w Chicago. Jest też m.in. współwydawcą "Deutsche Vierteljahrsschrift fuer Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte" (Niemiecki kwartalnik o literaturze i historii myśli) i wydawcą "New History of German Literature" (Nowej historii literatury niemieckiej). Wcześniej uhonorowany został m.in. nagrodą badawczą Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Jest członkiem-korespondentem Bawarskiej Akademii Nauk i doktorem honoris causa Uniwersytetu w Konstancji.

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Germanistów zostało założone w 1951 roku. Kongresy organizuje co pięć lat, począwszy od 1955 roku. Podczas ostatniego kongresu, który odbył się w 2005 roku w Paryżu, na prezydenta IVG został wybrany prof. Franciszek Grucza z Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. DSR

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ bk/ bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Inicjatywa „Schulen: Partner der Zukunft” (z niem.: „Szkoły: partner dla przyszłości”) – projekt edukacyjny, którego pomysłodawcą był od 2008 Frank-Walter Steinmeier – ówczesny federalny minister spraw zagranicznych Niemiec. Celem inicjatywy jest stworzenie globalnej sieci co najmniej tysiąca szkół partnerskich, w których podnoszona będzie jakość nauczania języka niemieckiego, a także rozbudzane zainteresowanie historią i współczesnością Niemiec. Koordynatorem programu jest niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Instytut Goethego i Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD (z niem. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) - największa wspólna organizacja niemieckich szkół wyższych wspierająca międzynarodową współpracę akademicką, przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców. Została założona 1 stycznia 1925 roku w Bonn, zawiesiła działalność w 1945 roku, a wznowiła w 1950. Programy DAAD są skierowane do wszystkich krajów i obejmują wszystkie dziedziny nauki. DAAD jest finansowana ze środków publicznych Republiki Federalnej Niemiec, głównie ze środków federalnych różnych ministerstw (przede wszystkim Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Katedra Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego: Powołana do życia 15 lutego 1993 roku Katedra Badań Niemcoznawczych jest samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną, działającą przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, która specjalizuje się zarówno w analizie zagadnień dotyczących polityki, historii, kultury, geografii, gospodarki Niemiec, Austrii i Szwajcarii, jak i w nauczaniu języka niemieckiego, postrzeganego jako narzędzie w poznawaniu, zrozumieniu i badaniu szeroko pojętych procesów politycznych, społeczno-kulturowych dokonujących się w krajach niemieckiego obszaru językowego w skali globalnej, państwowej oraz lokalnej.

  Hanzeatycka Nagroda Goethego (Hansischer Goethe-Preis) to niemiecka nagroda przyznawana za osiągnięcia z dziedziny literatury oraz inne osiągnięcia artystyczne. Nagroda jest przyznawana co 2 lata od 1949. Komitet Historii Nauki i Techniki PAN powstał w maju 1952 jako element organizacji Wydziału I Polskiej Akademii Nauk. W czasie kilkudziesięcioletniej historii zmieniała się nazwa, struktura i funkcje Komitetu. Początkowo był to Komitet Historii Nauki Polskiej, liczący zaledwie osiem osób, reprezentujących nauki społeczne. Pierwszym przewodniczącym został prof. Bogusław Leśnodorski. Nieco ponad rok później posiadał już 5 sekcji (Historii Nauk Społecznych; Historii Nauk Przyrodniczych; Historii Nauk Technicznych i Techniki; Podsekcję Historii Nauk Medycznych; Podsekcję Historii Urbanistyki i Architektury), stanowił organizację międzywydziałową, usytuowaną przy Prezydium PAN i skupiał przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. W 1956, podczas VIII Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki (FlorencjaMediolan), Komitet Historii Nauki PAN został członkiem Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki/Oddział Historii Nauki i Techniki (International Union of History and Philosophy of Science/Division of History of Science and Technology).

  Ciemno, prawie noc – powieść Joanny Bator opublikowana w 2012 roku. Utwór nawiązuje gatunkowo do powieści kryminalnej, powieści psychologicznej, powieści gotyckiej i horroru. Powieść została w 2013 roku nagrodzona Nagrodą literacką Nike, otrzymała też przyznawaną przez TVP Kultura nagrodę Gwarancji Kultury w kategorii literatura. Była nominowana do Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia oraz znalazła się w półfinalne Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

  Studia Copernicana – seria powołana do życia w 1970 roku w Zakładzie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk (obecnie: Instytut Historii Nauki PAN) w Warszawie; od tomu 42. jej współwydawcą jest Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Maciej Lewenstein (ur. 1955 w Warszawie) – polski fizyk teoretyk o specjalności fizyka statystyczna, optyka kwantowa, sieci neuronowe. Magister Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z 1978. Doktorat w Essen University (promotor prof. Fritz Haake) w 1983. Rozprawę habilitacyjną wykonał w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w 1986. Pracował jako PostDoc z laureatem Nagrody Nobla, prof. Royem Glauberem na Uniwersytecie Harvarda, potem zatrudniony był w Saclay (francuskim Centrum Badań Jądrowych - CEA), następnie jako profesor na Uniwersytecie w Hanowerze. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Fotoniki (ICFO) w Castelldefels i Katalońskiej Instytucji Badań i Studiów Zaawansowanych w Barcelonie. Tytuł profesorski otrzymał 11 maja 1993 w dziedzinie nauk fizycznych.

  Nagroda Goethego (Goethepreis der Stadt Frankfurt) – niemiecka nagroda przyznawana za osiągnięcia z dziedziny literatury. Nazwa nagrody pochodzi od niemieckiego poety Johanna Wolfganga Goethego.

  Nagroda Biblioteki Kongresu USA im. Johna Klugego nagroda ufundowana przez amerykańskiego miliardera Johna Klugego, a przyznawana przez Bibliotekę Kongresu USA. W zamierzeniu fundatora ma to być odpowiednik Nagrody Nobla w dziedzinach humanistycznych. Pierwszym laureatem został Leszek Kołakowski. Nazwisko laureata, wedle oficjalnego komunikatu, miało być ogłaszane 5 listopada każdego roku, jednak nagroda nie jest przyznawana regularnie.

  Semina Scientiarum – czasopismo naukowe (rocznik) poświęcone zagadnieniom z dziedziny filozofii, wydawane od 2002 roku przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych. Pokrewne jest do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Redakcja związana jest z seminarium z filozofii przyrody, które prowadzone jest na Wydziale Filozoficznym UPJPII przez prof. dra hab. Michała Hellera oraz prof. UPJPII dra hab. Janusza Mączkę.

  Dodano: 29.07.2010. 00:17  


  Najnowsze