• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XII Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii i II Międzynarodowa Konferencja Studentów Biotechnologii - Wrocław, 19-21.11.20

  19.10.2010. 15:13
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii (ASSB) i Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów "Przybysz" z Uniwersytetu Wrocławskiego mają zaszczyt ogłosić XII Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii (XII OASSB) i II Międzynarodową Konferencję Studentów Biotechnologii, które odbędą się we Wrocławiu, 19-21 listopada 2010.

  Seminarium jest organizowane z myślą o integracji studentów biotechnologii z różnych uczelni w Polsce oraz z zagranicy. Właśnie dlatego, po raz pierwszy w historii ASSB, Seminarium odbędzie się w języku angielskim. Zachęcamy do przygotowywania prezentacji i plakatów opisujących wyniki własnych prac badawczych.

  Aby uporządkować strukturę konferencji zachowaliśmy podział, który spodobał się uczestnikom rok temu. Pogrupowaliśmy ją na tematyczne sesje: Biotechnologię białą, Biotechnologię czerwoną, Biotechnologię zieloną, Bioinformatykę oraz Sesję Posterową, które będą odbywać się sekwencyjnie w jednej sali wykładowej.

  Streszczenia prezentacji ustnych i plakatów zostaną wydane w postaci publikacji pokonferencyjnej i rozdane każdemu uczestnikowi wraz z materiałami konferencyjnymi.

  Rejestracja obowiązkowa ze względu na ograniczoną liczbę miejsc!
  Formularz rejestracyjny oraz wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na www.assb.pl

  Do zobaczenia we Wrocławiu,
  SKNB Przybysz
  XIIOASSB@gmail.com


  Organizator


  Sponsor strategiczny


  Sponsor Złoty


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jacek Józef Otlewski (ur. 1956 r.) – polski biolog, specjalizujący się w chemii biofizycznej i enzymologii, nauczyciel akademicki, pierwszy dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2006-2012. Anna Jadwiga Podhajska (z domu Wiśniewska, ur. 17 kwietnia 1938 w Gdyni, zm. 5 lutego 2006 w Gdańsku) - lekarz, profesor biotechnologii, specjalistka w dziedzinie mikrobiologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie biotechnologii i animatorka życia naukowego Pomorza. Współzałożycielka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku (MWB UG-AMG) oraz założycielka Centrum Transferu Technologii w ramach Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni. Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (WB UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 2006 roku w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych na trzy mniejsze jednostki organizacyjne i poprzez przekształcenie Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk biologicznych na studiach stacjonarnych.

  Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepublicznych (w skrócie MONSSUN) – polskie stowarzyszenie powstałe w 1994 i reprezentujce studentów uczelni niepublicznych oraz działające na rzecz zrównania praw studentów uczelni niepublicznych z prawami studentów uczelni publicznych i umacniania pozycji szkół niepublicznych w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Edukacja we Wrocławiu: Wrocław należy do największych w Polsce ośrodków uniwersyteckich. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się tu około 150 tysięcy osób. Życie umysłowe skupia się wokół wyższych uczelni, na czele z Uniwersytetem Wrocławskim liczącym 47 000 studentów i Politechniką Wrocławską (ponad 40 000 studentów). Założony w 1950 roku Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu posiada tradycje kształcenia sięgające 1811 roku. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – powołany w 1947 kształci ponad 18 000 studentów. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu założony w 1951 roku jest jednym z największych tego typu w kraju, z liczbą ponad 13 000 studentów. Oprócz licznych placówek państwowych, we Wrocławiu istnieje wiele uczelni prywatnych i ośrodków badawczych.

  Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu – seminarium duchowne we Wrocławiu, kształcące księży katolickich dla archidiecezji wrocławskiej. Uniwersytet Süleymana Demirela w Isparcie (tur.) Süleyman Demirel Üniversitesi) – drugi pod względem liczby studentów uniwersytet w Turcji, mieszczący się w Isparcie. Powstał na bazie działającej od 1976 Akademii Inżynieryjno-Architektonicznej. W 1992 parlament turecki uchwalił ustawę 3837, powołującą do życia 22 nowe uniwersytety, w tym uniwersytet w Isparcie. W skład uczelni wchodzi obecnie siedemnaście wydziałów. Uniwersytet specjalizuje się w badaniach z zakresu biotechnologii i ochrony środowiska.

  Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych – powstał w wyniku reorganizacji Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni. Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej.

  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (WF UWr) – jeden z 10 oraz drugi pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstał w 1950 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Humanistycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  International Fellowship of Evangelical Students (IFES) - międzynarodowa organizacja ewangeliczna prowadząca działalność ewangelizacyjną i duszpasterską wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni oraz uczniów szkół średnich. W skład IFES wchodzą lokalne, krajowe organizacje studenckie (w Polsce: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie).

  Uniwersytet Mehmet Akif Ersoy (tur.) Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi) – założony w 2006 (na mocy ustawy 5467) uniwersytet turecki, mieszczący się w Burdur. Powstał na bazie wyższej szkoły pedagogicznej, działającej od 1965 i Wydziału Weterynaryjnego, stanowiącego część Uniwersytetu Akdeniz w Antalyi. Nowa uczelnia przyjęła imię Mehmeta Âkifa Ersoya, twórcy tureckiego hymnu narodowego. W skład uczelni wchodzi obecnie pięć wydziałów, a także cztery ośrodki badawcze. Obecnie na uczelni studiuje ponad 14 tysięcy studentów. Uniwersytet specjalizuje się w badaniach z zakresu zootechniki, biotechnologii i ochrony dziedzictwa kulturowego. Transhumanizm (czasem skracany do >H lub H+) – ideologia postulująca użycie nauki i techniki, w szczególności neurotechnologii, biotechnologii i nanotechnologii, do przezwyciężenia ludzkich ograniczeń i poprawy kondycji ludzkiej.

  Kameralny Chór Akademii Medycznej we Wrocławiu: Chór zrzesza studentów i absolwentów Akademii Medycznej, oraz innych wrocławskich uczelni. Chór powstał w 2000 roku, a jego założycielem i dyrygentem jest Agnieszka Franków-Żelazny. Duszpasterstwo Akademickie "Antoni" - wrocławskie duszpasterstwo akademickie, działające przy rzymskokatolickim klasztorze ojców franciszkanów pw. św. Antoniego Padewskiego. Duszpasterstwo jest wspólnotą studentów i młodzieży pracującej, prowadzoną przez ojców franciszkanów.

  Dodano: 19.10.2010. 15:13  


  Najnowsze