• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XIII Forum Architektury Krajobrazu na SGGW

  25.08.2010. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przegląd i ocena dorobku polskiej architektury krajobrazu oraz opisującego ją języka odbędzie się podczas XIII Forum Architektury Krajobrazu w warszawskim SGGW w dniach 2-4 września. Zaplanowano pięć paneli dyskusyjnych, warsztaty i prezentacje multimedialne.

  Konferencję organizuje Katedra Architektury Krajobrazu, Ochrony Środowiska, Sztuki Krajobrazu oraz Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Spotkanie zbiega się z 80-leciem nauczania architektury krajobrazu w SGGW.

  Hasło tegorocznego Forum, czyli ogólnopolskiej konferencji naukowej, to "Horyzonty architektury krajobrazu, PRZEDMIOT - METODA - JĘZYK." Na spotkaniu będzie mowa o zmianach w przedmiocie, metodach, narzędziach analizy, oceny i projektowania krajobrazu oraz języku, który ten krajobraz opisuje. Uczestnicy spotkania będą rozmawiać m.in. na temat krajobrazu Warszawy, jego szans i zagrożeń.

  Dyskusje panelowe będą dotyczyły: udziału architektów krajobrazu w realizacji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, przedmiotu, metody i języka architektury krajobrazu oraz architektury krajobrazu jako dyscypliny naukowej.

  "Postawa twórcza wobec krajobrazu. My otwieramy się przed Wami, Wy otwórzcie się dla Nas" - tak nazwano warsztaty odbywające się w trakcie Forum, podczas którego uczestników będą się mogli podzielić swoim spojrzeniem na architekturę krajobrazu. Wcześniej to organizatorzy zaprezentują swoje punkty widzenia.

  Organizatorzy warsztatów chcą sprawdzić, czy prawdziwe jest twierdzenie, że architektura krajobrazu jest zrównoważoną dyscypliną twórczą mieszczącą się pomiędzy nauką a sztuką. W sprawdzeniu tego poglądu pomoże anonimowa ocena prezentacji trwających do 5 minut, przedstawianych przez organizatorów, jak i zaproszonych gości.

  Podczas Forum znajdzie się również czas na prezentacje multimedialne, obrazujące kondycję krajobrazu Polski.

  Patronat nad XIII Forum Architektury Krajobrazu objęli: prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Architekt krajobrazu – zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauk przyrodniczych,artystycznych, inżynierskich, socjologicznych ), polegający na realizacji, na zlecenie zamawiającego, obiektów architektury krajobrazu. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki - obszar chronionego krajobrazu ustanowiony 24 marca 2009 roku Rozporządzeniem Nr 4/2009 Wojewody Łódzkiego w spr. wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki. Obszar Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki – obszar chronionego krajobrazu ustanowiony Uchwałą nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach wraz ze zmianą dokonaną Rozporządzeniem Nr 36 Wojewody Skierniewickiego z dnia 28.07.1997 Dz. Urz. Nr 18, poz.113.

  Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej – obszar chronionego krajobrazu ustanowiony 24 marca 2009 roku Rozporządzeniem Nr 6/2009 Wojewody Łódzkiego w spr. wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Harvard Graduate School of Design: The Harvard Graduate School of Design (GSD) jest szkołą podyplomową na Uniwersytecie Harvarda prowadzącą stopnie z architektury, architektury krajobrazu, planowania przestrzennego i designu.

  Typologia krajobrazu naturalnego Polski - jest podziałem krajobrazu naturalnego na poszczególne jednostki hierarchiczne. Władysław Oszkinis (ur. 19 czerwca 1910 w Suwałkach, zm. 28 września 1967 w Poznaniu) - doktor ogrodnictwa, jeden ze współtwórców Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, badacz roślin ozdobnych.

  Dumbarton Oaks − pałac w stylu federalnym wraz z przyległymi ogrodami zlokalizowany w waszyngtońskiej dzielnicy Georgetown, siedziba biblioteki Dumbarton Oaks Research Library and Collection, centrum bizantologii, centrum studiów cywilizacji prekolumbijskich oraz ośrodek studiów architektury krajobrazu. Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu -obszar chronionego krajobrazu ustanowiony 24 marca 2009 roku Rozporządzeniem Nr 8/2009 Wojewody Łódzkiego w spr. wyznaczenia Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na powierzchni 46 340 ha. Na podstawie Uchwały Nr XXII/407/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku jego powierzchnia została zmniejszona i obecnie wynosi 43 790 ha.

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy -obszar chronionego krajobrazu powołany rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 13 z dnia 27 lipca 2006 roku. Zajmuje powierzchnię 155,55 ha.

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Miazgi pod Andrespolem -obszar chronionego krajobrazu powołany uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr XLIX/466/06 z dnia 8 czerwca 2006 roku. Zajmuje powierzchnię 155,55 ha.

  Longin Majdecki (ur. 4 października 1925 w Warszawie, zm. 14 lipca 1997 tamże) – polski architekt krajobrazu i historyk sztuki. Jeden z najwybitniejszych architektów krajobrazu w Polsce i na świecie Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Ogrodniczą II stopnia na Ursynowie. Uzyskał dyplom na Wydziale Ogrodniczym SGGW oraz na Studium Podyplomowym Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1959 uzyskał dyplom historyka sztuki na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1949 pracował jako architekt-ogrodnik. Obszar Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy - obszar chronionego krajobrazu, położony w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego.

  Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi -obszar chronionego krajobrazu utworzony w 1989 roku. W 1993 roku decyzją Rady Miasta i Gminy w Łasku zasięg obszaru został powiększony aż do południowo-zachodniej granicy gminy. Sokolnicki Obszar Chronionego Krajobrazu -obszar chronionego krajobrazu w województwie łódzkim położony na północ od Łodzi.

  Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich - obszar chronionego krajobrazu, położony w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego – obszar chronionego krajobrazu, położony w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego.

  Obszar chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie – obszar chronionego krajobrazu, położony w środkowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre - Lewice (OChKRM-L) został powołany uchwałą Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie ochrony walorów krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr. 19 z dnia 17 lipca 1989, poz. 231 z późniejszymi zmianami).

  Dodano: 25.08.2010. 00:33  


  Najnowsze