• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XXVI Seminarium Pracowni Komet i Meteorów

  09.03.2010. 18:57
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  13 marca w warszawskim Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN odbędzie się dwudzieste szóste Seminarium Pracowni Komet i Meteorów (PKiM). W spotkaniu mają wziąć udział nie tylko stali współpracownicy stowarzyszenia, ale także zupełnie początkujący obserwatorzy "spadających gwiazd".

  PKiM jest jedną z najaktywniejszych na świecie grup badających meteory i komety. Poza seminarium, stowarzyszenie organizuje co roku również letnie obozy astronomiczne oraz mniejsze kampanie związane z obserwacją poszczególnych rojów.

  Marcowe seminarium ma być dla obserwatorów z całej Polski okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów. Podczas spotkania odbędą się również prezentacje - w ich trakcie o problemach teoretycznych związanych z prowadzonymi przez PKiM badaniami czy zagadnieniach technicznych, dotyczących konstrukcji sprzętu będą mówić pracownicy Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN.

  Wykłady rozpoczną się o godz. 11.30 w siedzibie CAMK PAN (ul. Bartycka 18), jednak już od godz. 10.00 członkowie Pracowni będą czekać na uczestników spotkania.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium powinny przesłać zgłoszenie zawierającego imię i nazwisko oraz podstawowe dane kontaktowe na adres poczty elektronicznej: [email protected]

  Dodatkowo, zainteresowani wygłoszeniem referatu powinni do 1 marca dostarczyć na wskazany e-mail jego temat oraz określić czas potrzebny na prezentację i ewentualne preferencje co do godziny.

  Więcej informacji można znaleźć na stornie PKiM, pod adresem: http://www.pkim.org

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pracownia Komet i Meteorów (PKiM) to organizacja astronomiczna zrzeszająca miłośników astronomii z całej Polski. PKiM zajmuje się badaniem małych ciał Układu Słonecznego, głównie aktywnością rojów metorowych. Prowadzona działalność obejmuje obserwacje wizualne, teleskopowe, fotograficzne, video oraz radiowe. Seminarium (łac. seminarium - szkółka roślin) - metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, czy też w jeszcze inny sposób, jak również biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Włocławskiej we Włocławku – rzymskokatolickie seminarium duchowne działające w ramach struktur Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zostało erygowane 16 sierpnia 1569 r. przez ordynariusza kujawsko-pomorskiego bpa Stanisława Karnkowskiego. W momencie założenia było pierwszym seminarium duchownym w Królestwie Polskim.

  Warszawska szkoła astronomiczna – określenie stosowane w odniesieniu do grupy astronomów warszawskich, będących wychowankami profesorów Stefana Piotrowskiego (1910-1985) i Włodzimierza Zonna (1905-1975), pracujących w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. Doktoranci Stefana Piotrowskiego do dziś kierują zakładami mechaniki nieba i astrofizyki w warszawskim Centrum Badań Kosmicznych PAN. Najwybitniejszym przedstawicielem tej szkoły był Bohdan Paczyński (1940-2007). Teatr Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie - amatorski teatr kleryków odbierających formację w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC) w Ołtarzewie.

  Wojciech Hanc (ur. 5 października 1941 w Wilczynie) – polski duchowny katolicki, teolog, profesor i były rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku oraz profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Seminarium Teologiczne im. Girolamo Savonaroli w Scranton - jedyne seminarium duchowne Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Seminarium kształci przyszłych księży polskokatolickich oraz świeckich pracujących w przyszłości dla dobra wspólnoty, według własnego programu metodyczno-wychowawczego.

  Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie – jedyne seminarium duchowne Kościoła Polskokatolickiego w RP, założone w początkach 1960 przez bp. dra Maksymiliana Rodego, ale mające swoją genezę w okresie XX-lecia międzywojennego. Seminarium kształci przyszłych księży polskokatolickich oraz świeckich pracujących w przyszłości dla dobra wspólnoty, według własnego programu metodyczno-wychowawczego. Jerzy Bagrowicz (ur. 19 czerwca 1938 w Gogolinie), polski duchowny katolicki, teolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Akademii Teologii Katolickiej i Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

  Zdzisław Pawlak (ur. 13 października 1942 w Joance), polski duchowny katolicki, filozof, etyk, profesor i rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, AWSD - seminarium duchowne w Białymstoku, jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Wilnie. Uczelnia została przeniesiona z Wilna do Białegostoku w 1945. ze względu na nakaz władz sowiecko-litewskich dotyczący zamknięcia seminarium. W 1981 rozpoczęto budowę nowego gmachu, a w kolejnych latach dobudowano część rekreacyjną i dydaktyczną. Seminarium wykształciło ponad 460 księży. Seminarium posiada także bibliotekę.

  Trening interpersonalny: Jako początek treningu interpersonalnego wskazuje się warsztaty dla kadry kierowniczej, organizowane w roku 1946 w Connecticut. Prowadzono tam wykłady, seminaria oraz spotkania w kilkunastoosobowych grupach, na których omawiano problemy, jakie uczestnicy warsztatów napotykali w pracy. Spotkania prowadzili współpracownicy Kurta Lewina. Wojciech Frątczak (ur. 9 kwietnia 1949 w Księżej Wólce), polski duchowny katolicki, historyk, profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i adiunkt na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

  Seminarium Duchowne we Lwowie (obecnie Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej we Lwowie-Brzuchowicach) - rzymskokatolickie seminarium duchowne założone we Lwowie w 1703 roku.

  Dodano: 09.03.2010. 18:57  


  Najnowsze