• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XXXI Spotkanie z nauką w Radomiu

  26.03.2010. 21:40
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Efekt cieplarniany - to temat XXXI Spotkania z nauką, które 28 marca organizuje Stowarzyszenie "Kocham Radom". O zjawisku opowie prof. Paweł Gierycz z Katedry Ochrony Środowiska z Politechniki Radomskiej i Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

  "Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Zapraszamy prelegentów - co najmniej ze stopniem doktora - którzy w przystępny sposób opowiadają o rozmaitych zagadnieniach związanych z nauką. Do tej pory omawiane były tematy dotyczące matematyki, fizyki, historii, biologii, politologii, historii, filologii polskiej, ekonomii, filozofii, chemii i geografii" - powiedział PAP organizator cyklu Paweł Błach.

  Dodał, że często po wykładzie odbywają się dyskusje słuchaczy z prelegentami

  Podczas najbliższego spotkania prof. Gierycz nie tylko wyjaśni, na czym polega efekt cieplarniany, ale i opowie, jak efekt cieplarniany wpływa na nasze życie i czy mamy na niego wpływ. Przy okazji pokaże, jak bardzo opinie nt. tego efektu się różnią.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  GWP – akronim od ang.: Global Warming Potential, czyli Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – wskaźnik ten został wprowadzony w celu ilościowej oceny wpływu poszczególnych substancji na efekt cieplarniany, odniesiony do dwutlenku węgla (GWP=1) w przyjętym horyzoncie czasowym (zazwyczaj 100 lat). Efekt cieplarniany – zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia. Neuronauka – interdyscyplina naukowa zajmująca się badaniem układu nerwowego. Neuronauka obejmuje zakres badań biologii, chemii i fizyki.

  Nauka w Polsce – ogół naukowej działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w Polsce dotyczącej nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych, inżynieryjnych, oraz sztuki i filozofii. Gaz cieplarniany (szklarniowy, z ang. GHG – greenhouse gas) – gazowy składnik atmosfery będący przyczyną efektu cieplarnianego. Gazy cieplarniane zapobiegają wydostawaniu się promieniowania podczerwonego z Ziemi, pochłaniając je i oddając do atmosfery, w wyniku czego następuje zwiększenie temperatury powierzchni Ziemi. W atmosferze występują zarówno w wyniku naturalnych procesów, jak i na skutek działalności człowieka.

  Historia idei – pole badań w historii i dziedzinach jej bliskich, zajmujące się wyrażaniem, kontynuacją i zmianami w ludzkich ideach na przestrzeni czasu. Uważa się tę dyscyplinę za siostrzaną wobec historii intelektualnej i zbliżoną do historii filozofii oraz historii literatury. Monografia – praca naukowa omawiająca jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący. Zebranie i omówienie wszystkich dostępnych informacji dotyczących bezpośrednio danego zagadnienia.

  Energy Star – międzynarodowy program mający na celu promowanie produktów energooszczędnych i zmniejszenie wydzielania gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego. Mikołaj Olszewski – polski historyk filozofii, kierownik zakładu Historii Filozofii Średniowiecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

  Krzysztof Michalski (ur. 4 października 1954) w Przedczu – polski dziennikarz i komentator naukowy, z radiem związany od 1981 roku. Pracował we wszystkich programach Polskiego Radia, zajmując się przede wszystkim popularyzacją nauki i techniki. Przygotowywał takie programy jak: Człowiek i Nauka, Klub Trójki, Bliskie Spotkania, Wieczór Muzyki i Myśli, Widnokrąg, Eksperyment – Teoria – Praktyka, WIST – quiz popularnonaukowy, Cudowny Świat Nauki, Echo, Wieczór z Jedynką.

  Nautologia (od gr. nautikós = okrętowy, żeglarski i logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka o rozwoju żeglugi, jej historii (również o portach i stoczniach) i związanych z nią dziedzinach pokrewnych.

  Inżynieria kwantowa to dziedzina grupująca zespół nauk i technologii, zajmująca się zagadnieniami najogólniej rozumianych technik wykorzystujących zjawiska kwantowe, które obecnie mogą w istotny sposób zaważyć na kształcie naszej cywilizacji w XXI wieku. Geografia fizyczna kompleksowa – dział geografii fizycznej, nauka o zróżnicowaniu i funkcjonowaniu środowiska geograficznego traktowanego jako całość, złożona z powiązanych i wzajemnie ze sobą oddziaływających komponentów. Nauka o organizacji środowiska.

  Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.

  Dodano: 26.03.2010. 21:40  


  Najnowsze