• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

  10.06.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  2 tys. uczestników, w tym ponad stu wykładowców, także z zagranicy, bierze udział w rozpoczętym w czwartek w Szczecinie zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Podczas spotkania zaplanowano 40 sesji z różnych dziedzin pediatrii.  Wśród uczestników są nie tylko pediatrzy, ale również młodzi lekarze robiący specjalizacje, rezydenci pediatryczni i lekarze rodzinni.

  Jak powiedziała dziennikarzom prof. Alicja Chybicka, wybrana w czwartek powtórnie na prezesa Towarzystwa, zrzeszeni w nim lekarze będą zabiegać o takie zmiany w systemie opieki nad dzieckiem, by polepszyć profilaktykę, zwiększyć liczbę pediatrów, czy zbudować sieć poradni pediatrycznych na poziomie powiatów.

  Jak podkreśliła Chybicka, zmiany systemowe w służbie zdrowia niekorzystnie wpłynęły na opiekę nad najmłodszymi. "Nie istnieje opieka lekarska w szkole, dzieci trafiają do lekarza tylko wtedy, gdy są chore. Nie są badane pod kątem ewentualnych wad. Chcemy, żeby w Polsce było obowiązkowym badanie każdego zdrowego dziecka raz do roku" - tłumaczyła.

  Jej zdaniem, należy też zmienić przepisy tak, by matka mogła pójść z dzieckiem do pediatry bez skierowania od lekarza rodzinnego.

  Zdaniem prof. Chybickiej, konieczna jest profilaktyka m.in. chorób przewlekłych, co pozwoli na szybką diagnostykę w przypadku nowotworów czy chorób endokrynologicznych lub kardiologicznych u dzieci. Trzeba na masową skalę wykonywać nie tylko badanie wzroku i słuchu u dzieci, ale także np. USG brzucha - dodała.

  Chybicka zwróciła uwagę także na deficyt pediatrów. Średni wiek pediatry w Polsce to 60 lat. Powodem było wycofanie pediatrii "z pierwszej linii" i zastąpienie jej medycyną rodzinną. To spowodowało odejście licznej grupy pediatrów z zawodu - tłumaczyła. Dodała, że dzięki działaniom Towarzystwa, pediatrię uznano za specjalizację deficytową.

  W drugim dniu zjazdu, w piątek zostanie przyznany minister zdrowia Ewie Kopacz Oskar Pediatrii w uznaniu za jej działania na rzecz poprawy opieki nad dziećmi i młodzieżą w Polsce. EPR

  PAP - Nauka w Polsce

  krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Anna Jung – (ur. 6 czerwca 1944) prof. dr hab. n. med., lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, nefrologii, alergologii. Kierownik Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Prezydent Europejskiego Towarzystwa Termologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie. Medycyna rodzinna – dział medycyny zajmujący się kwestiami zagwarantowania wszystkim członkom rodziny, będącej pod opieką lekarza rodzinnego, kompleksowej opieki medycznej. Lekarz rodzinny jest zwykle pierwszym ogniwem w systemie, zapewniając tak zwaną podstawową opiekę zdrowotną. W swojej codziennej pracy współpracuje z lekarzami specjalistami (konsultantami), a także kieruje pacjentów do diagnostyki i leczenia w placówkach specjalistycznych. Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Hipertensjologia - dziedzina medycyny zajmująca się przebiegiem i leczeniem nadciśnienia tętniczego. Jako specjalność medyczna została wprowadzona w 2006 roku przez ministra zdrowia na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest dostępna dla lekarzy posiadających drugi stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych albo pediatrii. Czas trwania specjalizacji wynosi 2 lata. Neuropatologia – dział medycyny zajmujący się zmianami chorobowymi powstającymi w wyniku różnych chorób układu nerwowego. Lekarze-specjaliści neuropatologii to neuropatolodzy. W Polsce specjalizacja z neuropatologii jest specjalizacją II stopnia (mogą się w niej specjalizować lekarze mający już specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w neurologii, neurochirurgii lub patomorfologii).

  Pediatra - lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia. W ramach dalszego rozwoju zawodowego lekarza pediatry, dostępne są podspecjalizacje (lub specjalności szczegółowe), np. nefrologia dziecięca, endokrynologia dziecięca, onkologia dziecięca, hematologia dziecięca itp. Child Helpline International, CHI – międzynarodowa sieć telefonów zaufania dla dzieci. Istnieje od 2003 roku. Działa w 160 krajach i opiera się na wierze w to, że dzieci nie tylko mają własne prawa ale także są najlepszymi osobami, by zidentyfikować swoje własne problemy jeśli tylko dostarczy się im do tego odpowiednich narzędzi.

  Hepatologia – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami, budową i funkcjonowaniem wątroby oraz pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. W Polsce nie należy do specjalności lekarskich, w 2007 roku została uznana za umiejętność lekarską, ale akt prawny ustanawiający taki stan rzeczy stracił ważność w 2008 roku. Poradnictwem z zakresu hepatologii w Polsce zajmują się tradycyjnie specjaliści chorób zakaźnych, a także gastroenterolodzy. W rozporządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 2006 roku widnieje zapis, że poradnie hepatologiczne powinny być prowadzone przez lekarzy gastroenterologów, natomiast specjaliści chorób zakaźnych powinni prowadzić jedynie poradnie dla chorych z wirusowym zapaleniem wątroby (poradnie WZW). Według opinii Prezesa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego z 2006 roku hepatologia to dziedzina medycyny leżąca w kręgu zainteresowania lekarzy również innych specjalności. Pneumonologia i Alergologia Polska – to oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Monika Szturmowicz. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Paweł Górski.

  Fundacja "Dom w Łodzi" to pierwszy i jak na razie jedyny w Polsce niepubliczny dom dziecka dla chorych dzieci. Powstała ona w 2006 roku, a już rok później przyjęła pierwszych podopiecznych w placówce mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 13, jej prezesem jest Jolanta Bobińska. W różnych okresach działalności ośrodka miał on pod opieką od dwójki do tuzina dzieci.

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Ekonomika zdrowia dziedzina ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej. W szerszym znaczeniu jest to dziedzina obejmująca zarządzanie niedostatkiem środków finansowych w stosunku do nieograniczonego zapotrzebowania na rynku usług zdrowotnych. W Polsce rozwój ekonomiki zdrowia nastąpił w latach 70 - tych XX wieku - kiedy w krajach rozwiniętych wzrosły koszty związane z opieką zdrowotną. Do podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia niezbędne są narzędzia - ekonomiczne analizy i oceny. Surdopedagogika – dział pedagogiki specjalnej. Zajmuje się nauczaniem i wychowaniem osób z wadami słuchu, a także ich rodzinami i otoczeniem. Ponadto obejmuje też profilaktykę, diagnostykę i poradnictwo osobom z grupy ryzyka.

  Pediatria – dziedzina medycyny zajmująca się chorobami dziecięcymi, opieką nad dziećmi oraz ich rozwojem. Za ojca pediatrii uznaje się Abrahama Jacobiego. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – rocznik Polskiego Towarzystwa Językoznawczego działającego przy Instytucie Języka Polskiego PAN. Periodyk zawiera oprócz referatów zjazdowych także inne artykuły językoznawcze, recenzje i bibliografię ogólnojęzykoznawczą. Nowe numery udostępniane są na stronie Towarzystwa w formacie PDF (stopniowo udostępniane są również numery archiwalne).

  Dodano: 10.06.2011. 00:25  


  Najnowsze