• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • XXXIII Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki

  11.09.2008. 15:14
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  ZAPROSZENIE DO XXXIII KAWIARNI NAUKOWEJ BAŁTYCKIEGO FESTIWALU NAUKI

  25 września 2008 roku (czwartek) o godz. 18:00 do Hotelu Rezydent***** w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3) zapraszamy na kolejny wykład popularnonaukowy w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

  prof. dr hab. Marek Żukowski (Uniwersytet Gdański)
  Teleportacja - fantastyka naukowa czy nauka?


  Gość odpowie między innymi na następujšce pytania: Czy jest możliwa teleportacja taka jakš znamy z science fiction? Czym jest teleportacja kwantowa, a czym nie jest? Jak to się robi? Czy Uniwersytet Gdański ma z tym coś wspólnego? Jakie konsekwencje praktyczne i filozoficzne ma to zjawisko? Co to jest informatyka kwantowa?

  Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny, liczba miejsc ograniczona.
  Szczegóły w załšczeniu i na stronie http://www.festiwal.gda.pl/kawiarnia

  Prof. dr hab. Marek Żukowski urodził się w Gdyni w 1952 roku. W latach 1971-1976 studiował fizykę na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora uzyskał w 1983 (UG), zaś doktora habilitowanego w 1995 roku (UMK). Jest laureatem licznych nagród naukowych.

  Zainteresowania naukowe profesora stopniowo ewoluowały od elektrodynamiki kwantowej atomów, przez interferometrię kwantową, postawy teorii kwantów po kwantową informację. Realizował projekty wielu wielofotonowych eksperymentów interferencyjnych. Ostatnie prace dotyczą kwantowej kryptografii, kwantowej komunikacji, teorii splątania oraz szeregu uogólnień twierdzenia Bella.

  Profesor Żukowski jest autorem ponad 100 artykułów naukowych, z czego znakomita większość w bardzo renomowanych czasopismach naukowych, które były cytowane setki razy. Jego najczęściej cytowanym artykule (z 1993 roku) wraz z współautorami określił fizyczne warunki do uzyskania tzw. wymiany splątania, użyte później w pierwszym eksperymencie teleportacyjnym. Był promotorem 5 doktorów i jednego doktoratu honorowego Uniwersytetu Gdańskiego.

  Członek wielu rad naukowych, dwóch towarzystw naukowych (Optical Society of America i Polskie Towarzystwo Fizyczne) i szeregu grup badawczych na całym niemal świecie, co owocowało licznymi zagranicznymi wizytami naukowymi. Profesor jest również redaktorem naukowego periodyku International Journal of Quantum Information. Od września 2005 roku jest dyrektorem Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również członkiem rady Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej na Uniwersytecie Gdańskim.

  Hobby profesora to paradoksy kwantowe (codziennie), biegi długodystansowe (2000 km/rok), windsurfing (20 h/rok, niestety), czytanie i myślenie o Świecie i Wszechświecie (non-stop), słuchanie muzyki jazzowej i klasycznej (za mało!). Żona Małgorzata jest logopedą, zaś córka Monika studiuje biotechnologię.


  Patroni medialni Bałtyckiego Festiwalu Nauki:

  Radio Gdańsk
  Gazeta Wyborcza Trójmiasto
  Echo Miasta
  Portal Regionalny trojmiasto.pl
  Portal Województwa Pomorskiego ‘Wrota Pomorza’.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Marek Żukowski (ur. 11 grudnia 1952) – profesor zwyczajny fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Gdańskim, specjalista od zagadnień związanych z podstawami mechaniki kwantowej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą między innymi twierdzenia Bella i interferometrii kwantowej. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii. Harald Weinfurter (ur. 14 maja 1960 w Steyr) – profesor fizyki w Uniwersytetecie Ludwiga Maximiliana (niem. Ludwig-Maximilians-Universität München, LMU, Uniwersytet Monachijski). Specjalista w dziedzinie eksperymentów dotyczących podstaw mechaniki kwantowej, a w szczególności: kwantowej interferometrii ze skorelowanymi fotonami, kwantowego splątania, nierówności Bella, kwantowej komunikacji i przetwarzania informacji, kwantowej kryptografii i metrologii.

  Marek Karol Czachor (ur. 30 marca 1960 w Słupsku) – współczesny polski naukowiec, doktor habilitowany nauk fizycznych ze specjalnością fizyka teoretyczna, profesor nadzwyczajny w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Syn Ewy Kubasiewicz. Artur Ekert (ur. 19 września 1961 we Wrocławiu) – fizyk prowadzący badania w zakresie podstaw mechaniki kwantowej oraz kwantowego przetwarzania informacji. Obecnie zajmuje on stanowiska profesora fizyki kwantowej na wydziale Matematyki Uniwersytetu Oksfordzkiego a także profesora honorowego Lee Kong Chian (Lee Kong Chian Centennial Professor) na Narodowym Uniwersytecie Singapuru oraz dyrektora Centrum Technologii Kwantowych działającego w ramach tego uniwersytetu.

  Józef Sienkiewicz (ur. 1954 w Pasłęku) – fizyk, specjalista z zakresu fizyki teoretycznej, fizyki atomowej, fizyki komputerowej oraz informatyki stosowanej, profesor zwyczajny na Politechnice Gdańskiej. W latach 2008 do 2012 dziekan na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, od roku 2012 – prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej. Józef Majewski (ur. 1960) – teolog, medioznawca i publicysta, doktor habilitowany teologii, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Pełni funkcję kierownika Zakładu Komunikacji Kulturowej i Aksjologii Dziennikarstwa; wykłada na Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Od 1998 roku redaktor miesięcznika WIĘŹ. Jest stałym współpracownikiem Tygodnika Powszechnego. Autor, współautor lub redaktor 20 książek oraz ponad 700 artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i dziennikarskich. Jest członkiem Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI.

  Teleportacja kwantowa (QT z ang. quantum teleportation) – w kwantowej teorii informacji technika pozwalająca na przeniesienie stanu kwantowego na dowolną odległość z wykorzystaniem stanu splątanego. Iwona Sagan (ur. 1958) – polski geograf, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Centrum Doskonałości RECOURSE.

  Teoria kwantowa - a właściwie kwantowe teorie to teorie szczegółowe modele fizyczne, które za swą podstawę teoretyczną przyjmują mechanikę kwantową. Często nazwa teoria kwantowa jest używana jako synonim mechaniki kwantowej.

  Fred Alan Wolf (ur. 3 grudnia 1934) – fizyk teoretyczny i pisarz z zakresu fizyki kwantowej, świadomości i ich powiązań. Jest popularyzatorem nauki na Discovery Channel i autorem wielu książek. Jego teorie dotyczące wzajemnych relacji świadomości i fizyki kwantowej zostały określone w Newsweeku jako "z pogranicza nauki."

  Urszula Jackowiak (ur. 1937) – polska prawniczka, profesor zwyczajny, były kierownik katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, Członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Autor wielu publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Grzegorz Węgrzyn (ur. w 1963 w Gdańsku) – profesor, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego od 1 września 2008. Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG w latach 2002-2008. Zajmuje się biologią molekularną, chorobami genetycznymi, biochipami DNA oraz bakteriami.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, powstał w 1 września 1991 roku, po oddzieleniu się z Wydziału Chemii. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Katarzyna Hałkowska - polska matematyk, specjalizują się w algebrze, algebrze uniwersalnej i logice matematycznej. Jest absolwentką i pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (od 1994 roku Uniwersytet Opolski). Przez wiele lat współpracowała z prof. Jerzym Słupeckim i u jego boku uzyskała kolejno stopnie naukowe: doktora oraz doktora habilitowanego na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1995 roku otrzymał tytuł profesora. W latach 2002-2008 sprawowała funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto wykładała w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego (IF UO) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 3 katedry, 1 zakład i 8 pracowni naukowych. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z spektroskopią atomową, fizyką plazmy i astrofizyką, strukturą elektronowa i atomową fazy skondensowanej, fizyką teoretyczną, biofizyką oraz dydaktyką fizyki. Instytut oferuje studia na kierunku fizyka. Aktualnie w instytucie kształci się studentów w trybie dziennym na studiach I (licencjat lub inzynier), II (mgr) i III (dr) stopnia oraz na studiach podyplomowych. Jego kadrę naukową tworzy 24 pracowników: 4 profesorów, 5 doktorów habilitowanych, 14 doktorów i 1 magister, zatrudnia też 5 pracowników naukowo-technicznych . Siedzibą instytutu jest Gmach Główny Uniwersytetu Opolskiego położony przy ulicy Oleskiej w Opolu, powstały w latach 50. XX wieku.

  Antoni Sylwester Śliwiński prof. dr hab. (ur. 15 listopada 1928 w Jarocinie), emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego, znany w świecie specjalista z zakresu akustyki fizycznej, a szczególności: akustyki molekularnej, ultradźwięków, akustooptyki, fotoakustyki. Jest autorem i współautorem ponad 390 publikacji, w tym jest autorem, współautorem lub redaktorem 14 książek. Członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych. Był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Akustycznego w 1963 r., jego Sekretarzem Generalnym w latach 1963 – 70 oraz Przewodniczącym od 1987 r. do 1997. Należy do kolegiów redakcyjnych wielu czasopism: Ultrasonics (Londyn, od 1965), Acoustics Letters (Londyn, od 1980), Archives of Acoustics (PAN, od 1985), Oceanologia (PAN, od 1980), Acustica (Stuttgart, 1990-96), Akusticzeskij Żurnal (Rosyjska AN – Moskwa, od 1990), Opto-electronics Review (od 1995). Jest członkiem International Commission on Acoustics przy International Union of Pure and Applied Physics (reprezentant Polski na kadencje 1981-1984, 1984-1987, 1996-1999, 1999-2004, 2004-2007), Komitetu Fizyki PAN, Komitetu Akustyki PAN. Jest członkiem International Commission on Acoustics przy International Union of Pure and Applied Physics i zastępcą Przewodniczącego Komitetu Akustyki PAN oraz Przewodniczącym Komitetu Narodowego do Kontaktów z Międzynarodowym Komitetem Akustyki (ICA). Jerzy Dobrzycki (ur. 8 kwietnia 1927, zm. 1 lutego 2004) – historyk nauki, specjalizował się w dziejach astronomii, profesor w Instytucie Historii Nauki PAN. Był jednym z jego twórców i pierwszym z wyboru dyrektorem (w latach 1989-1995). Od 1983 roku aktywnie działał w Towarzystwie Naukowym Warszawskim (w latach 1992-1995 jako sekretarz generalny, po 1995 roku jako sekretarz Wydziału III i członek Komisji Rewizyjnej). Był pochodzącym z wyboru członkiem Międzynarodowej Akademii Historii Nauki (Académie Internationale d’Histoire des Sciences), Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki (International Union of the History and Philosophy of Science) oraz Międzynarodowej Unii Astronomicznej (International Astronomical Union). Jako członek komitetów redakcyjnych „Studi Galileani” (Castel Gandolfo) i „Journal for the History of Astronomy” (Cambridge) przyczynił się do trwałej obecności polskich badań z zakresu historii nauki w kręgu zachodnioeuropejskim. Przez wiele lat (1976-1997) wykładał historię nauki w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem licznych komitetów naukowych: Komitetu Historii Nauki i Techniki, Komisji Neolatynistycznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej, następnie Komitetu Nauk o Kulturze PAN, Komitetu Astronomii, a także rad naukowych: Instytutu Historii Nauki, Archiwum i Muzeum Ziemi PAN.

  Ignacy Gryczyński - ur. 1948, fizyk, biolog, profesor biologii komórki i anatomii, dyrektor Głównych Zakładów Mikroskopii w Zakładzie Biologii Komórki i Genetyki University of North Texas. W 1966 ukończył liceum w Łobzie i zdał tutaj maturę . Ukończył studia i obronił doktorat z fizyki na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotnie otrzymał za swoje badania nagrodę ministra nauki w roku 1975 (z A. Kawskim) i 1981. Autor ponad 400 publikacji Zainteresowania badawcze z zakresu spektroskopii fluorescencyjnej i jej zastosowań w biochemii i biologii. Członek Society for Experimental Biology and Medicine i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

  Dodano: 11.09.2008. 15:14  


  Najnowsze