• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zagrożenia ze strony sieci społecznych dla wymiany danych multimedialnych, Paryż, Francja

  25.10.2010. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 7-10 grudnia 2010 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Zagrożenia ze strony sieci społecznych dla wymiany danych multimedialnych".

  Wraz z szerszym wykorzystywaniem multimediów, większy nacisk kładziony jest na kompromis między dostępnością danych a prywatnością. Ta debata doprowadziła do zdefiniowana modeli kontroli dostępu do multimediów, zapewniających bezpieczne przeszukiwanie i publikowanie treści multimedialnych. W przypadku popularnych mediów względy prywatności doprowadziły do usuwania, a także filtrowania na poziomie poszczególnych osób (np. zasłanianie twarzy popularnej osoby w programie telewizyjnym).

  Jednakże popularność sieci społecznych, w których indywidualni użytkownicy publikują i wymieniają się danymi, w tym obiektami multimedialnymi (w większości zdjęciami i filmami wideo) postawiło przed ochroną prywatności nowe wyzwania.

  Celem tego wydarzenia będzie analiza najnowszych technik ochrony prywatności w zakresie materiałów multimedialnych w powiązaniu z sieciami społecznymi. Omawiane będą następujące tematy:
  - ochrona treści prywatnych w materiałach multimedialnych;
  - kontrola dostępu do materiałów multimedialnych;
  - ukrywanie materiałów multimedialnych;
  - ujęcie ilościowe zagrożenia ze strony sieci społecznych;
  - wykrywanie interferencji w środowiskach multimedialnych;
  - prywatne obiekty multimedialne w obecności wyszukiwarek opartych na zagrożeniach;
  - problemy dotyczące eksploracji materiałów multimedialnych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biblioteka multimediów – spotykana w odtwarzaczach multimedialnych baza danych mająca za zadanie przejrzyste wyświetlenie listy plików multimedialnych z wszystkich lub wybranych przez użytkownika folderów, ułatwiająca utrzymanie ich w porządku i w efekcie - odtwarzanie. Ochrona danych osobowych – regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności. Nokia N – seria telefonów komórkowych firmy Nokia z serii N to klasa telefonów multimedialnych. Są przeznaczone do zastosowań głównie multimedialnych (zdjęcia, filmy, muzyka), choć dzięki wielu dostępnym aplikacjom mogą przydać się biznesmenom. Smartfony te są oparte na systemie operacyjnym Symbian, większość jest wyposażonych w technologię Wi-Fi, posiadają własną przeglądarkę internetową, slot kart pamięci typu microSD, miniSD i aparat fotograficzny.

  T-Mobile SDA music (inne nazwy: Qtek 8100, o2 xPhone IIm, a nadana przez producenta – HTC Amadeus) – smartfon zaprojektowany do odtwarzania treści multimedialnych, produkowany na życzenie europejskich sieci: T-Mobile oraz o2, sprzedawany także pod marką Qtek. Jego producentem jest HTC. xine - w informatyce biblioteka służąca do odtwarzania plików multimedialnych dla uniksowych systemów operacyjnych wydana na licencji GNU/GPL. Na jej bazie powstało kilka programów multimedialnych, między innymi Kaffeine i gxine. Biblioteka umożliwia odtwarzanie CD, DVD, VCD co więcej potrafi dekodować filmy/pliki zapisane w formacie AVI, MOV, WMV i MP3 z lokalnego dysku twardego, pokazywać multimedialny strumień przez Internet. xine jest biblioteką, która obsługuje bardzo wiele dostępnych formatów plików jak i tych, które są bardzo rzadko spotykane.

  Analiza sieciowa lub społeczna analiza sieciowa (ang. social network analysis) to określenie badań sieci społecznej i stosunków społecznych. Badania te wykorzystują teorię sieci (ang. network theory) i koncentrują się na analizie stosunków pomiędzy elementami sieci (jednostkami, organizacjami, itp.). Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest polskim funduszem państwowym, którego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. FUS realizuje zadania z zakresu I-go Filaru ubezpieczeń społecznych w systemie redystrybutywnym.

  Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę. Prywatność – termin, który - w najszerszym znaczeniu - określa możliwość jednostki lub grupy osób do utrzymania swych danych oraz osobistych zwyczajów i zachowań nieujawnionych publicznie.

  CD-ROM XA (ang. Compact Disc - Read Only Memory eXtended Architecture - rozszerzona architektura CD-ROM) jest rozwinięciem standardu CD-ROM definiującym sposób zapisu danych multimedialnych (obraz, dźwięk, wideo, animacja) na nośnikach optycznych. Dane te są przeplatane przy zapisie, aby umożliwić ich jednoczesne odtwarzanie i zmniejszyć czas dostępu.

  Narodowy Rachunek Zdrowia – system prezentacji danych na temat ekonomicznej strony systemu ochrony zdrowia. Jest to stosunkowo nowe narzędzie porównywania wydatków na ochronę zdrowia, które ujmuje je w sposób wszechstronny, zapewniający porównywalność w skali międzynarodowej. Prace nad wdrożeniem metodologii rachunków zdrowia w Polsce zostały podjęte przez zespół ekspertów pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w 2001 roku, a od 2004 są prowadzone w Głównym Urzędzie Statystycznym w ścisłej współpracy z instytucjami, które gromadzą dane o wydatkach na ochronę zdrowia: tj. Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Finansów.

  Alfabetyzm cyfrowy, także alfabetyzm informacyjny (ang. information literacy) – określenie posiadania umiejętności w zakresie korzystania z Internetu i narzędzi multimedialnych w celu wyszukiwania, analizowania i zarządzania informacją. Photostory - program do tworzenia multimedialnych pokazów ze zdjęć zapisywanych w plikach AVI, tworzony przez Microsoft.

  pwn.pl Sp. z o.o. to spółka z Grupy Wydawniczej PWN zajmująca się oferowaniem rozwiązań językowych (m.in. usługi tłumaczeń profesjonalnych w biurze tłumaczeń, usługi nauki języków obcych przez e-learning, sprzedaż tłumaczy komputerowych Translatica oraz słowników multimedialnych PWN) oraz aplikacji multimedialnych i edukacyjnych (m.in. encyklopedii i atlasów) dla klientów indywidualnych i biznesowych. Siedziba spółki mieści się we Wrocławiu, lecz jej główny adres to biuro zlokalizowane w Poznaniu. W średniowiecznym domostwie, podobnie jak we współczesnym domu, skupiało się życie rodzinne wszystkich warstw społecznych Europy. Jednak dawniej mieszkało w nim o wiele więcej domowników niż dzisiaj, gdy dominuje model rodziny nuklearnej. Zarówno w pałacu króla jak i w skromnej chacie chłopa, wraz z panem domu oraz jego najbliższą rodziną żyli bliżsi bądź dalsi krewni, a także służba i podwładni, których liczba wahała się w zależności od dostatku chlebodawcy. Domostwa tego typu przeminęły wraz z ustanowieniem potrzeby prywatności, co miało miejsce u schyłku średniowiecza.

  Polskie sieci kablowe: W Polsce funkcjonuje ponad 500 operatorów sieci telewizji kablowej, z których korzysta ok. 4,898 mln abonentów. Telewizje kablowe są siecią telekomunikacyjną, która pozwala na oferowanie abonentom pakietu programów radia i telewizji oraz coraz częściej szerokiego asortymentu interaktywnych usług multimedialnych (tj. internet zarówno stacjonarny i mobilny, telefon, czy VOD).

  Dodano: 25.10.2010. 16:37  


  Najnowsze