• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakończyło się IV Forum Matematyków Polskich w Olsztynie

  07.07.2010. 07:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  120 osób ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce wzięło udział w IV Forum Matematyków Polskich w Olsztynie. Podczas spotkania zaprezentowano najważniejsze dokonania polskich matematyków z ostatnich kilkunastu miesięcy z wielu dyscyplin matematyki teoretycznej i stosowanej - poinformował dr Bernard Kasietczuk z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UMW).

  Wydział ten wraz z Polskim Towarzystwem Matematycznym był współorganizatorem zakończonego się 3 lipca Forum.

  W otwierającym konferencję referacie pt. "Dlaczego nieszczęścia chodzą parami" prof. Tomasz Downarowicz z Politechniki Wrocławskiej poddał analizie tzw. "prawo serii" dla pewnego typu zdarzeń. Jak zauważył, o tym, że niektóre rzadkie zdarzenia mają skłonność do powtarzania się w krótkim czasie po pierwszym wystąpieniu przekonali się już dawno temu.

  Na początku XX wieku kilku naukowców zafascynowanych tym zjawiskiem próbowało badać je w sposób systematyczny. Jednak - przypomniał wykładowca - oprócz nagromadzenia ciekawych i fascynujących przykładów nie uzyskali oni żadnych konkretnych rezultatów.

  Współcześnie uważa się, że tzw. prawo serii czy też zjawisko "synchronizmu" jest zwykłą iluzją, wynikiem niezrozumienia mechanizmów statystycznych rządzących rzeczywistością, a przede wszystkim tendencyjnej interpretacji naszych obserwacji. Mimo to, jak dowiódł referent, istnieją argumenty ściśle matematyczne przemawiające za tym, że "prawo serii" występuje na poziomie czysto teoretycznym w przypadku pewnego typu zdarzeń. Nie wiadomo natomiast, czy zjawisko to jesteśmy w stanie obserwować w praktyce.

  W trakcie konferencji pojawiło się też kilka referatów, które dotyczyły problematyki teorii modeli i logiki w matematyce. Jeden z nich (referat Jacka Jakubowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego) dotyczył na przykład matematycznych modeli ryzyka kredytowego, a inny (odczyt Ryszarda Rudnickiego) pokazywał na przykładach, jak matematyka pomaga w rozwiązywaniu zagadek biologicznych. Na przykład model Vito Volterra wyjaśnia zaskakujące fluktuacje zmiany stosunku liczby ryb drapieżnych i gatunków stanowiących ich pożywienie, spowodowane ograniczeniem połowów w czasie I wojny światowej.

  Poza interesującymi wykładami z matematyki teoretycznej - m.in. prof. Macieja Wojtkowskiego z UMW i Andrzeja Derdzińskiego, polskiego matematyka pracującego w USA - zainteresowanie specjalistów wzbudziła też sesja poświęcona statystyce matematycznej, w której podstawowy nurt dotyczył niestandardowych metod estymacji parametrów modeli stosowanych w analizie danych. W trakcie tej sesji wystąpili: prof. Mirosław Krzyśko (UAM), dr Tomasz Górecki (UAM) i mgr Wojciech Rejchel (UWM).

  Zgodnie z postanowieniem Polskiego Towarzystwa Matematycznego - głównego organizatora Forum oraz Izraelskiego Towarzystwa Matematycznego (Israel Mathematical Union) przyszłoroczne Forum odbędzie się podczas zjazdu obu towarzystw w Łodzi, w dniach 11-15 września.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WMiI, mat-inf) – wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferujący studia na kierunkach: Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej rozpoczął działalność pod obecną nazwą 1 września 2011 roku po zmianie nazwy Wydziału Matematyczno-Fizycznego, utworzonego w 1969 roku z połączenia istniejących na różnych wydziałach katedr: fizyki, matematyki i geometrii wykreśl­nej. W tamtym okresie był to jedyny tego typu wydział w polskich uczelniach technicz­nych. Witold Wolibner, prof. (ur. 24 września 1902 w Piotrowie (powiat płocki) - zm. 9 stycznia 1961 we Wrocławiu) - polski matematyk, kierownik Katedry Mechaniki Teoretycznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

  Forum Augusta, zbudowane w 2 p.n.e. na placu o wymiarach 125 x 90 m pomiędzy pobudowanymi później: Forum Trajana i Forum Nerwy, na północny wschód od istniejącego już Forum Cezara. Web syndication to zjawisko, w którym pewna część strony internetowej jest udostępniana innej stronie. Ogólnie mówiąc, web syndication odnosi się do tworzenia web feedów ze stron, które udostępniają streszczenie ostatnio dodanych treści (na przykład nowych wiadomości albo postów na forum).

  Musica Polonica Nova – festiwal polskiej muzyki współczesnej Musica Polonica Nova to jeden z nielicznych festiwali prezentujących współczesną polską twórczość muzyczną. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Związek Kompozytorów Polskich, organizatorem festiwalu jest Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, a dyrektorem artystycznym – jeden z najlepszych polskich dyrygentów młodego pokolenia – Szymon Bywalec. Od ponad pięćdziesięciu lat program festiwalu opiera się przede wszystkim na prawykonaniach utworów polskich kompozytorów, prezentowanych przez wybitnych artystów z kraju i zagranicy. Odbywający się co dwa lata festiwal jest jednym z ważniejszych wydarzeń stymulujących rodzimą twórczość kompozytorską. W trakcie Musica Polonica Nova obok koncertów organizowane są wydarzenia parateatralne, warsztaty dla młodych muzyków, spotkania z artystami. Played by Forum (rozgrywane na forum; PBF, gra przez forum, potocznie gra tekstowa lub gra forumowa) – gra (zazwyczaj gra fabularna) rozgrywana na forum dyskusyjnym, w której gracze (od kilku do kilkuset) wcielają się w role fikcyjnych postaci lub kierują całymi grupami lub strukturami (jak organizacje, państwa, społeczności).

  Forum Nerwy – wybudowane na placu o wymiarach 45,0 x 120,0 m. Budowę rozpoczął cesarz Domicjan a zakończył Nerwa w 97 r. Forum zostało wzniesione na miejscu istniejącej ulicy łączącej Forum Romanum z rzymską dzielnicą Suburą. Z tego powodu nazywane było też Forum Transitorum; nazywano je też Forum Palladium, z uwagi na poświęcenie go bogini Minerwie. Forum Nerwy graniczyło dłuższymi bokami z Forum Augusta i Forum Wespazjana. Świątynia Minerwy wybudowana została porządku korynckim po stronie wschodniej placu. Boki forum zamykały portyki pozorne złożone z ustawionych blisko ściany, niskich kolumn zwieńczonych belkowaniem. W ścianach pozostawiono przejścia do sąsiednich placów. Pozostałości kolumnady z fragmentami fryzu przetrwały do czasów dzisiejszych. Społeczne moderowanie to postawa niektórych użytkowników internetowego forum dyskusyjnego, która pojawia się w momencie, gdy jeden z nich złamie zasady forum, a moderator forum od razu nie reaguje. Społeczni moderatorzy działają także wtedy, gdy są przekonani, że reguły zostały złamane, a w rzeczywistości tak nie jest.

  Kwadrans Akademicki - pismo WSP w Olsztynie, powstało w 1994 z inicjatywy rektora prof. dr hab. Andrzeja Staniszewskiego i prorektora prof. dr hab. Edwarda Mierzwy. Redaktorem naczelnym był ówczesny mgr Andrzej Korytko. Początkowo wydawano broszurę w formacie A4, z czarno-białą winietą i w objętości 12 stron. W 1998 okładka uzyskała kolor, a objętość zwiększyła się do 20 stron. Redakcja składała się w większości ze studentów Wydziału Humanistycznego. Na łamach poruszano tematykę studencką oraz pracowniczą. Pismo uzyskało kilkakrotnie pozytywne recenzje na łamach lokalnej prasy: Gazety Olsztyńskiej, Dziennika Pojezierza oraz lokalnej telewizji Vectra. Redakcja „Kwadransa” współpracowała z akademickim ogólnopolskim pismem "Forum Akademickie". Pismo w 1997 r. zainicjowało imprezę poetycką "Turniej Jednego Wiersza". Po połączeniu uczelni olsztyńskich i powstaniu Uniwersytetu, pismo przestało wychodzić. W jego miejsce utworzono Wiadomości Uniwersyteckie. Kwadrans Akademicki – ukazywał się od 1995 r. do momentu utworzenia uniwersytetu (jesień 1999).

  Szczepan Borkowski (ur. 26 kwietnia 1929 w Tarnowie, zm. 26 lipca 2003 w Gliwicach) – polski matematyk i mechanik, profesor nauk technicznych. Przez całą karierę naukową związany z Politechniką Śląską; był dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizycznego (obecnego Wydziału Matematyki Stosowanej) w latach 1981–1985, kierownikiem Katedry Mechaniki Teoretycznej w latach 1994–1997, a także kierownikiem Zakładu Mechaniki Ośrodków Ciągłych w latach 1984–1999. Specjalista od nieliniowej teorii powłok, nieliniowej teorii sprężystości i termosprężystości, metod numerycznych rozwiązywania zadań brzegowych termosprężystości, teorii ośrodków niejednorodnych i zagadnień wariacyjnych.

  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (IM UWr) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 10 zakładów, 2 pracownie naukowe oraz laboratorium komputerowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z podstawami matematyki, teorią modeli, algebrą, teorią liczb, geometrią i topologią różniczkową, geometryczną teorią grup, równaniami różniczkowymi, analizą harmoniczną, teorią miary, analizą funkcjonalną, rachunkiem prawdopodobieństwa, procesami stochastycznymi, zastosowaniami probabilistycznymi, statystyką matematyczną, historią matematyki, dydaktyką matematyki, teorią miary, rachunkiem prawdopodobieństwa, statystyką matematyczną, topologią oraz zastosowaniem probabilistyki. Instytut oferuje studia na kierunku matematyka oraz studia podyplomowe. Shoutbox (polskich określeń jest kilka, m.in.: krzykacz, rozmównica; czasem również: czat) – element serwisów internetowych umożliwiający odwiedzającym szybką (i zazwyczaj lekką) wymianę zdań bez potrzeby wysyłania trwałych wiadomości na standardowym forum dyskusyjnym lub użycia oddzielnego mechanizmu takiego jak IRC. Często stanowi dodatkowy element bardziej rozbudowanych systemów dyskusyjnych, na przykład pozwala na poruszanie luźniejszych tematów na forach dyskusyjnych.

  Matematyka finansowa jest dzisiaj jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin matematyki stosowanej. Zajmuje się opisywaniem bogactwa ekonomicznej rzeczywistości przy pomocy aparatu matematycznego. Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych.

  Nagroda Carla Friedricha Gaussa za Zastosowania Matematyki jest nagrodą z matematyki, przyznawaną wspólnie przez Międzynarodową Unię Matematyczną oraz Niemieckie Towarzystwo Matematyczne za "wybitny wkład matematyczny, który posiadł znaczące zastosowania poza matematyką". Nazwa nagrody pochodzi od imienia niemieckiego matematyka Carla Friedricha Gaussa. Po raz pierwszy została wręczona w 2006 roku. Wręczana jest co cztery lata na Międzynarodowym Kongresie Matematyków. Rafał Sztencel (ur. 22 maja 1953, zm. 26 stycznia 2008) – polski matematyk, publicysta i tłumacz, wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Był autorem podręczników probabilistyki oraz serii artykułów w miesięczniku „Delta”.

  Dodano: 07.07.2010. 07:18  


  Najnowsze