• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaproszenie do składania wniosków o Europejskie Stypendia Rozwoju Kariery programu Marie Curie

  17.03.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o Europejskie Stypendia Rozwoju Kariery programu Marie Curie.

  Działanie to ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego przeznaczonego na zaawansowane szkolenia i mobilność międzynarodową na okres od 12 od 24 miesięcy (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Wsparcie dotyczy pojedynczych projektów przedstawionych przez doświadczonych naukowców prowadzących prace w kraju członkowskim lub stowarzyszonym w porozumieniu z organizacją goszczącą z siedzibą w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym. Oczekuje się, że projekty wniosą istotny wkład w rozwój zawodowy najlepszych i najbardziej obiecujących badaczy europejskich w celu poszerzenia i zwiększenia ich wkładu w gospodarkę i społeczeństwo oparte na wiedzy.

  Wparcie zostanie przeznaczone na indywidualne międzynarodowe stypendia europejskie przyznawane na poziomie Unii Europejskiej najlepszym i najbardziej obiecującym badaczom prowadzącym prace w krajach członkowskich lub stowarzyszonych. Będzie ono przyznawane na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez badaczy wspólnie z organizacją goszczącą.

  Akcja ma na celu wsparcie rozwoju lub wznowienia kariery doświadczonych naukowców na różnych etapach życia zawodowego i jest ukierunkowana na zwiększenie zróżnicowania ich kompetencji w zakresie zdobywania umiejętności wielo- lub interdyscyplinarnych i/lub podejmowania działań międzysektorowych. Celem jest wsparcie badaczy w uzyskaniu i/lub umocnieniu wiodącego, niezależnego stanowiska, takiego jak główny badacz, profesor albo inne stanowisko wyższego szczebla w sektorze edukacji lub przedsiębiorstw.

  Działanie może także pomóc badaczom po urlopach we wznowieniu kariery naukowej. Aby wszystkie oferty miały zapewnione równe szanse, kandydaci mogą się ubiegać o ocenę przez oddzielny zespół wielodyscyplinarny. Do oceny w ramach wznowienia kariery kwalifikują się wyłącznie badacze, którzy przez 12 miesięcy poprzedzających ostateczny termin składania wniosków nie prowadzili prac badawczych w ramach żadnego stypendium ani nie byli zatrudnieni w sektorze badawczym.

  Łączna pula środków przeznaczonych na realizację wniosków wynosi 109 mln euro.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 17.03.2011. 16:17  


  Najnowsze