• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaufanie, reputacja i modelowanie użytkownika, Girona, Hiszpania

  15.06.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 11 lipca 2011 r. w Gironie, Hiszpania, odbędzie się wydarzenie pt. "Zaufanie, reputacja i modelowanie użytkownika".

  Aktualny trend w kierunku wykorzystywania chmury przez aplikacje softwareowe do przechowywania i przetwarzania informacji, które mogą być pobierane do portali społecznościowych i platform dla urządzeń mobilnych, nadaje nowej wagi dziedzinie zdecentralizowanego modelowania użytkownika. Ramy dynamicznego i celowego dzielenia się fragmentami trybu użytkownika między aplikacjami wymagają uwzględnienia zaufania między tymi aplikacjami. Zaufanie jednego agenta do drugiego można postrzegać jako prosty model użytkownik/agent.

  Naukowcy zajmujący się mechanizmami zaufania i reputacji analizowali przez wiele lat techniki umożliwiania autonomicznym agentom i rówieśnikom wymianę, gromadzenie i podejmowanie decyzji na podstawie takich prostych modeli użytkownika. Specjaliści od modelowania użytkownika mogą zdobyć ciekawe informacje w tym obszarze.

  Warsztaty zgromadzą naukowców ze społeczności interesujących się zaufaniem, modelowaniem reputacji i modelowaniem użytkownika, aby przeanalizować nowe trendy i przyszłe kierunki, jakie będzie można obrać.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dyskusja Wikipedii:Powiadomienia: Przydałaby się opcja powiadamiania o tym że ktoś linkował do wybranych przez użytkownika stron. Czyli analogicznie do "linki do artykułów: kiedy w artykule zostanie dodany link do artykułu utworzonego przez użytkownika" Pozwoliłoby to obserwować rozprzestrzenienie interesujących użytkownika artykułów. Marek Mazurkiewicz (dyskusja) 01:04, 24 sie 2013 (CEST) Dyskusja wikipedystki:Bubamara: Witaj. Na stronie WP:USURP złożono wniosek o przejęcie Twojej nazwy użytkownika, gdyż konto o tej nazwie nie było wykorzystywane w celach edycyjnych, a inny użytkownik chciałby edytować pod tym nickiem. Zasady opisane w dokumencie Wikipedia:Przejmowanie nazwy użytkownika stanowią, że nieużywane konta użytkownika mogą być przejęte przez inne osoby jeśli pierwszy właściciel konta nie sprzeciwi się temu procesowi w ciągu siedmiu dni. W informatyce pulpit semantyczny jest pojęciem dotyczącym idei związanych ze zmianą interfejsu użytkownika oraz sposobów obsługi danych w celu łatwiejszego ich współdzielenia między programami i procesami, które nie mogą być od razu przetworzone przez komputer. Dotyczy również koncepcji dotyczących możliwości automatycznego współdzielenia informacji pomiędzy różnymi osobami. Idea pulpitu semantycznego jest silnie związana z Semantic Web, ale skupia się użytku osobistym informacji.

  Flaker to polski serwis społecznościowy, łączący w sobie funkcję agregatora aktywności internetowej i mikroblogu. Użytkownicy mają możliwość publikowania i odczytywania wiadomości tekstowych (tzw. notatki). Notatki, o maksymalnej długości 1000 znaków, są wyświetlane na stronie użytkownika i dostarczane innym użytkownikom, którzy obserwują dany profil. Obserwującym są przesyłane również informacje o działaniach podejmowanych przez użytkownika w innych serwisach, na których posiada on konto (lista serwisów, z których dane mają być pobierane, musi być wcześniej zdefiniowana). Mogą to być na przykład ulubione filmy z YouTube czy linki dodane do Delicious. Interfejs tekstowy to interfejs użytkownika, w którym prezentowane informacje mają formę tekstu lub innych znaków wyświetlanych w trybie tekstowym. Użytkownik programu komputerowego z interfejsem tekstowym może wprowadzać polecenia z użyciem różnych urządzeń wejściowych, nie tylko z klawiatury, linia po linii, jak to ma miejsce w przypadku wiersza poleceń. Interfejs tekstowy mogą posiadać także aplikacje uruchamiane w trybie graficznym, zwykle w oknie które emuluje tryb tekstowy.

  Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela. Personalizacja – dostosowanie programu (jego ustawień, sposobu zachowania lub wyglądu) do indywidualnych potrzeb użytkownika. Personalizacja może także dotyczyć strony internetowej, kiedy jej zawartość lub sposób jej wyświetlania zależy od korzystającego użytkownika.

  Mystery meat navigation (skrót MMN, dosł. nawigacja tajemniczego mięsa) to zjawisko ukrytej nawigacji, które opisał i spopularyzował webdesigner Vincent Flanders. Występuje ono w interfejsach użytkownika (szczególnie na stronach internetowych), gdy użytkownik nie wie dokąd prowadzi hiperłącze, które widzi. W szczególnych przypadkach użytkownik nie widzi nawet gdzie znajdują się łącza. Dyskusja Wikipedysty:Agiofunds: Witam. Twoja nazwa użytkownika nie jest zgodna z zasadami. Proszę, zapoznaj się ze stroną Wikipedia:Nazwa użytkownika, a następnie złóż wniosek o zmianę nazwy na stronie Wikipedia:Prośby o zmianę nazwy użytkownika. Cathy Richards (dyskusja) 16:31, 4 sty 2012 (CET)

  Serwer anonimizujący (ang. anonymizing proxy, anonymous proxy) - serwer pośredniczący, który funkcjonuje jako przekaźnik między użytkownikiem i serwisem internetowym oraz którego zadaniem jest ukrywanie adresu IP maszyny użytkownika, usuwanie niektórych elementów pozwalających na identyfikację użytkownika (ciasteczka, identyfikator używanej przeglądarki, itp.) i ewentualne szyfrowanie komunikacji, co ma na celu uczynienie użytkownika anonimowym.

  Formularz elektroniczny: Oprogramowanie, które służy do sporządzania elektronicznego dokumentu, lub zbioru takich dokumentów. Jeżeli wytworzone przez formularz dokumenty są następnie przetwarzane przez jakiś system informatyczny to ten formularz elektroniczny może być traktowany, jako interfejs użytkownika.

  Tooltip - graficzny element interfejsu użytkownika, wyświetlany po najechaniu kursorem myszy na element nim opatrzony. Tooltip to przeważnie mała "chmurka" lub "dymek", który zawiera komentarz albo poszerzenie opisywanego zagadnienia. Tajemnica telekomunikacyjna służy ochronie danych związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, chronione są informacje przesyłane w sieciach telekomunikacyjnych, które dotyczą użytkownika jak również treści komunikatów. Tajemnica telekomunikacyjna wykracza poza zakres ochrony danych osobowych, dotyczące praktycznie każdego zachowania użytkownika związanego z korzystaniem usług telekomunikacyjnych. Treścią tajemnicy jest zakaz zapoznawania się, utrwalania, przechowywania, przekazywania lub innego wykorzystywania treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby inne niż nadawca i odbiorca komunikatu, chyba że:

  Pharming – bardziej niebezpieczna dla użytkownika oraz trudniejsza do wykrycia forma phishingu. Charakterystyczne dla pharmingu jest to, że nawet po wpisaniu prawidłowego adresu strony www, ofiara zostanie przekierowana na fałszywą (choć mogącą wyglądać tak samo) stronę www. Ma to na celu przejęcie wpisywanych przez użytkownika do zaufanych witryn haseł, numerów kart kredytowych i innych poufnych danych. Architektura wielowarstwowa (ang. multi-tier architecture lub n-tier architecture) – architektura komputerowa typu klient-serwer, polegająca na rozdzieleniu interfejsu użytkownika, przetwarzania i składowania danych na kilka osobnych warstw, które mogą być oddzielnie rozwijane i aktualizowane, co ułatwia ich utrzymanie i nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie pozostałych warstw.

  ARPU (skrót z ang. average revenue per user = średni przychód na użytkownika) - termin używany przez operatorów telekomunikacyjnych do określenia miesięcznego przychodu (rozmowy, wiadomości, usługi...) na jednego użytkownika sieci (abonenta). On-Device Portal (ODP) - to nowa generacja produktów, które dostarczają treści (tekst, muzyka, video, dzwonki itd.) dla telefonów komórkowych przy użyciu specjalnego programu zainstalowanego w urządzeniu mobilnym. ODP (on-device portal) powstał w wyniku ewolucji technologii WAP, zapewniając o wiele bardziej wygodny i funkcjonalny interfejs użytkownika, udostępniając nowe możliwości przeglądania treści oraz ich zakupu.

  Oprogramowanie użytkowe lub oprogramowanie aplikacyjne – oprogramowanie oferujące bezpośredni kontakt z człowiekiem, czyli interakcję z użytkownikiem komputera. Oprogramowanie użytkowe przeznaczone jest do wykonywania czynności poleconych przez użytkownika oraz rozwiązywania problemów zadanych przez użytkownika.

  Dodano: 15.06.2011. 15:37  


  Najnowsze