• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zdrowy mózg, zdrowa Europa - nowy horyzont w badaniach nad mózgiem i w opiece zdrowotnej, Dublin, Irlandia

  06.05.2013. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27-28 maja 2013 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się konferencja pt. "Zdrowy mózg, zdrowa Europa - nowy horyzont w badaniach nad mózgiem i w opiece zdrowotnej" (Healthy brain: healthy Europe - A new horizon for brain research and healthcare).

  Wedle ostatnich szacunków około jedna trzecia Europejczyków cierpi na co najmniej jedno zaburzenie mózgowe. W 2010 r. szacowany, łączny koszt poniesiony przez państwa członkowskie UE i kraje stowarzyszone wyniósł 798 mld EUR, co jest porównywalne z łącznym kosztem chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów i cukrzycy.

  Skutecznego zarządzania kosztami w zakresie opieki zdrowotnej i socjalnej, edukacji, zatrudnienia i produkcyjności nie uda się poprawić jedynie poprzez udoskonalenia wprowadzane w opiece zdrowotnej. Rozwiązania należy raczej szukać w nowych, zintegrowanych i innowacyjnych działaniach, które wykorzystują nasze atuty badawcze i zapewniają realne korzyści zdrowotne.

  Cele konferencji organizowanej przez Komisję Europejską są następujące:

  * Zachęcić władze do promowania koordynacji.
  * Pomóc w rozprawianiu się z tabu dotyczącymi zdrowia mózgu i z powiązanymi z nim zagadnieniami.
  * Podnieść świadomość wagi badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki.
  * Zaakcentować zapotrzebowanie na odpowiednie infrastruktury, strategie i otoczenie regulacyjne.
  * Ułatwić absorpcję i integrację wyników badań w ramach polityki i dobrych praktyk.
  * Posunąć naprzód praktyczne zastosowanie nowego paradygmatu badań nad mózgiem i opieki zdrowotnej z uwzględnieniem potrzeb pacjenta.
  Spodziewany jest udział renomowanych ekspertów z całej Europy, aby podkreślić powód, dla którego decydenci powinni opracować lub udoskonalić krajowe strategie badań nad mózgiem i opieki zdrowotnej. Wśród zaproszonych gości znajdą się decydenci, przedstawiciele ministerstw, agencji finansujących, przedsiębiorstw, organizacji pacjentów oraz naukowcy i profesjonaliści z branży opieki medycznej .

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski. Sanitariusz/sanitariuszka – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce.

  Sanitariusz (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę sanitariuszka) – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej. System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

  Poliklinika – zakład opieki zdrowotnej, udzielający porad lekarskich ogólnych i specjalistycznych, mający jednocześnie zadania naukowo-dydaktyczne. e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego:

  Dodano: 06.05.2013. 15:17  


  Najnowsze