• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zgromadzenie ogólne Net!Works, Bruksela, Belgia

  05.09.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 5 października 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się zgromadzenie ogólne Net!Works.

  Net!Works to europejska platforma technologiczna sieci i serwisów komunikacyjnych. Misją gromadzącej ponad 700 interesariuszy z sektora komunikacyjnego sieci jest umacnianie Europy na pozycji lidera technologii sieciowych. Platforma Net!Works współpracuje również z podmiotami spoza społeczności naukowej. Na przykład decydenci z rozmaitych organów publicznych odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy czy politykę lokalną i regionalną także są w kontakcie z platformą.

  Wydarzenie posłuży za forum do przedstawienia najnowszych wiadomości i działań w nauce i przemyśle oraz wymiany informacji na temat inicjatyw i przedsięwzięć na szczeblu europejskim. W programie przewidziano:
  - wykłady przedstawicieli Komisji Europejskiej;
  - wiadomości dotyczące udziału w konsultacjach społecznych Komisji, np. w konsultacjach w sprawie zielonej księgi w zakresie finansowania ze środków unijnych badań naukowych i innowacji prowadzonych w ramach przyszłych programów ramowych;
  - informacje na temat zbliżającego się 8. zaproszenia w 7PR;
  - prezentację najnowszych postępów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego "Internet przyszłości";
  - informacje na temat nowej edycji programu badań strategicznych Net!Works.

  Zgromadzenie ogólne jest współorganizowane ze spotkaniem Future Networks Concertation WE.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Młodzieżowa Sieć Regionalna (ang. AER Youth Regional Network – YRN) stworzona przez Zgromadzenie Regionów Europy (ang. Assembly of European Regions – AER) jest platformą zrzeszającą regionalne organizacje młodzieżowe, rady i parlamenty z całej Europy. Platforma ta działa jako forum, które pozwala młodym ludziom posiadać wpływ na regionalną i europejską politykę. Jego członkowie dzielą się doświadczeniami i wiedzą specjalistyczną. Prezydentem Sieci jest Olov Oskarsson (Szwecja), natomiast wiceprezydentem Michał Matlak z Polski. Międzynarodowy Dzień Rodzin – święto obchodzone 15 maja. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 r. w rezolucji nr 47/237. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny. Porównanie klientów poczty elektronicznej. Poniższe tabele porównują ogólne oraz niektóre techniczne informacje na temat programów klienta poczty elektronicznej. W dalszej części artykułu, na określenie klienta poczty elektronicznej używana będzie nazwa program pocztowy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat danego programu, proszę skorzystać z dedykowanego artykułu.

  Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju (ang. World Development Information Day) - święto obchodzone corocznie 24 października, w Dzień Narodów Zjednoczonych, ustanowione rezolucją 3038 (XXVII) przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku. I Want to Break Free – utwór zespołu Queen, napisany przez Johna Deacona, z albumu The Works, wydanego w 1984. Utwór oraz zrealizowany do niego teledysk należą do najbardziej znanych utworów grupy.

  Instytut ONZ do spraw Badań i Szkoleń, UNITAR (ang. United Nations Institute for Training and Research) - autonomiczna instytucja powołana przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1965, w celu szkolenia kadr na potrzeby krajów członkowskich, przede wszystkim rozwijających się, oraz agencji i programów prowadzonych przez ONZ; w celu badania i objaśniania działań ONZ i jej agencji. Światowy Dzień Statystyki, ang. World Statistics Day - święto obchodzone co pięć lat 20 października, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 64/267) 3 czerwca 2010 roku z inicjatywy Komisji Statystycznej ONZ.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Zombie Influx – dwunasty album studyjny duetu muzycznego Nox Arcana powstały przy współpracy Jeffa Hartza. Wydany 15 września 2009 roku przez wytwórnię Monolith Graphics i Buzz-Works. Temat albumu skupia się wokół inwazji zombie.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (ang. International Volunteer Day, IVD), również Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny – święto obchodzone corocznie 5 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku.

  Windows Live Spaces (znany również dla jego użytkowników pod nazwą MSN Spaces) – platforma blogów i serwis społecznościowy Microsoft. Strona została utworzona na początku 2004 roku pod nazwą Spaces MSN jako konkurencyjna dla innych serwisów społecznościowych. Windows Live Spaces uzyskał wynik około 27 milionów (27 000 000) unikalnych odwiedzin miesięcznie (dane z sierpnia 2007 r.). Z uwagi na dynamiczny rozwój konkurencyjnych serwisów społecznościowych, Microsoft planuje zamknięcie usługi z końcem marca 2011 roku, proponując użytkownikom przejście na platformę WordPress. The Complete Works – zestaw pudełkowy (box set) zawierający 14 albumów zespołu Queen wydanych do 1985 roku (od Queen do The Works) oraz dodatkowy album Complete Vision, zawierający siedem utworów wcześniej opublikowanych wyłącznie na singlach. Każda z czternastu płyt była zmiksowana cyfrowo i opakowana w białą kopertę z nadrukowanym rzymskim numerem określającym kolejność chronologiczną. Album Complete Vision otrzymał numer XIV. Reprodukcje okładek płyt znajdowały się w dołączonym do zestawu albumie. Uzupełnienie kompletu stanowiła mapa świata z zaznaczonymi występami Queen do roku 1985.

  United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA; pol. Agencja Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie) - jest organizacją powołaną w dniu 8 grudnia 1949 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu zapewnienia edukacji, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i pomocy w nagłych wypadkach dla palestyńskich uchodźców przebywających na terytorium Libanu, Jordanii, Syrii i Autonomii Palestyńskiej. Jest jedyną agencją ONZ angażującą się w pomoc dla uchodźców z określonego regionu świata i określonego konfliktu zbrojnego. Jest oddzielona od urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, który zajmuje się problematyką uchodźców na całym świecie. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Spice and Wolf (jap. 狼と香辛料 Ōkami to kōshinryō) – japońska seria powieści ilustrowanych napisanych przez Isuna Hasekura z ilustracjami Jū Ayakura. ASCII Media Works opublikowało 17 powieści od lutego 2006 roku do lipca 2011 przez swój imprint Dengeki Bunko. ASCII Media Works poinformowało, że do października 2008 roku w Japonii zostało sprzedane ponad 2,2 milionów egzemplarzy pierwszych dziewięciu powieści. Seria została nazwana "unikalną opowieścią fantastyczną" przez Mainichi Shimbun z powody fabuły koncentrującej się na ekonomii, handlu i sprzedaży zamiast typowych tematów fantasy, takich jak miecze i magia.

  Dodano: 05.09.2011. 16:37  


  Najnowsze