• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zjawiska i urządzenia magnetoelektryczne, Londyn, Wlk. Brytania

  04.06.2012. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 24 września 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Zjawiska i urządzenia magnetoelektryczne" (Magnetoelectric phenomena and devices).

  W ciągu ostatniej dekady nastąpiła eksplozja działalności w zakresie materiałów i urządzeń wzajemnie przemieniających sygnały magnetyczne i elektryczne. Potrzebne w tym celu sprzężenie magnetoelektryczne może powstać w pojedynczym materiale lub na styku dwóch materiałów. W istniejących materiałach magnetoelektrycznych, zawierających metaliczne lub ceramiczne składniki magnetostrykcyjne, a także w ceramicznych materiałach piezoelektrycznych, napotykamy ograniczenia do kilku kiloherców ze względu na obecność strat wiroprądowych w metalicznej fazie magnetostrykcyjnej. Materiały te mogą być również trudne w obróbce i produkcji ze względu na swoją kruchość.

  W wydarzeniu wezmą udział naukowcy i badacze, aby omówić losowanie ze stosu, materiały cienkowarstwowe i inne urządzenia, jak również najnowsze odkrycia i osiągnięcia w tej dziedzinie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Materiały kryptograficzne to urządzenia, techniki i inne materiały służące do ochrony informacji niejawnych przekazywanych przez dowolne systemy telekomunikacyjne poprzez konwersję tej informacji do postaci niezrozumiałej i ponowne przetworzenie jej do pierwotnej postaci. Urządzenie dźwigowo-transportowe, urządzenia przeładunkowe – urządzenia transportu bliskiego do poziomego lub pionowego przemieszczania materiałów i obiektów, w obrębie placu składowego, magazynu, hali fabrycznej, fabryki lub innego obiektu. Materiałoznawstwo maszynowe – dziedzina materiałoznawstwa zajmująca się materiałami używanymi do budowy konstrukcji, urządzeń, maszyn i instalacji mechanicznych, energetycznych i elektrycznych.

  Archiwum zakładowe - komórka organizacyjna w urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie lub organizacji społecznej zajmująca się przejmowaniem materiałów archiwalnych niepotrzebnych do bieżącego urzędowania (działalności) i czasowym ich przechowywaniem, ewidencjonowaniem, udostępnianiem, brakowaniem oraz przekazywaniem materiałów zasługujących na trwałe przechowywanie do właściwego archiwum. Materiały ognioodporne (ogniotrwałe) – materiały stosowane w urządzeniach przenaczonych do pracy w wysokiej temperaturze albo w obecności ognia. Angielski termin "refractory" odnosi się do żarowytrzymałości, czyli odporności mechanicznej materiału w wysokiej temperaturze, podczas gdy wyróżnia się jeszcze pojęcie żaroodporności, czyli oporności korozyjnej w tych warunkach.

  Przepust kablowy (także dławnica kablowa, w handlu także dławik) - element umożliwiający przeprowadzenie kabla przez ścianę lub obudowę urządzenia elektronicznego, w handlu często nazywany dławikiem (nie jest to jednak dławik w znaczeniu elementu indukcyjnego). Przepust częściowo usztywnia przeprowadzany odcinek kabla ograniczając możliwość uszkodzeń mechanicznych które mogłyby powstać w wyniku zmęczenia materiału spowodowanego częstym zginaniem. Ponadto, zabezpiecza izolację przewodu przed przecięciem ostrymi krawędziami blaszanej obudowy urządzenia, może też dodatkowo utrudniać lub uniemożliwiać wyrwanie przewodu z wnętrza urządzenia. Przepusty kablowe są wykonywane z tworzyw sztucznych, gumy, rzadziej jako elementy metalowe. W urządzeniach produkowanych masowo przepust może stanowić integralny element izolacji kabla. W specjalistycznych zastosowaniach przepusty kablowe mogą pełnić dodatkowo rolę izolacyjną (np. zapewniać wodoszczelność, lub szczelność w granicach określonej różnicy ciśnień w urządzeniach próżniowych). SSC - grupa materiałów wybuchowych inicjujących/miotających, dzieląca się na: SSC, SSCR, SACSR, SASR, SAR - gdzie każda pojedyncza litera oznacza jeden składnik materiału.

  Wyładowanie elektrostatyczne (ang. ElectroStatic Discharge). Symbolem ESD oznacza się wszelkie urządzenia (głównie elektryczne) które mogą być uszkodzone przez ładunki elektrostatyczne powstałe w urządzeniach, ludziach, narzędziach, i innych izolatorach lub półprzewodnikach. Ładunki elektrostatyczne - wyrażone w woltach - powstają podczas oddziaływania na siebie dwóch powierzchni (np. but człowieka z podłogą). Człowiek również ładuje się ładunkiem elektrostatycznym podczas chodzenia, pracy, czy nawet jazdy samochodem. W zależności od materiału z jakiego jest wykonana powierzchnia, napięcia te mogą się od siebie różnić, i tak: Zbiór archiwalny - zbiór materiałów archiwalnych, zgromadzony przez urzędy, instytucje, osoby fizyczne itp., przy uwzględnieniu pewnych kryteriów doboru i w określonym celu (np. zbiór dokumentów do dziejów miasta, osoby itp.). W przeciwieństwie do zespołu archiwalnego zbiór archiwalny składa się z materiałów celowo kolekcjonowanych i niebędących rezultatem statutowej działalności danego urzędu czy instytucji.

  Urządzenie wielofunkcyjne (ang. MFP – Multi Function Product) – urządzenie będące najczęściej połączeniem drukarki, skanera i faksu, zazwyczaj współpracujące z komputerem, choć możliwa jest też praca niezależna – jako kopiarka lub faks. Drukarka wchodząca w skład urządzenia jest najczęściej atramentowa, droższe modele wyposażane są w ustrój laserowy. Nazwa odnosi się także do innych kategorii sprzętów, poza komputerami, jak sprzęt RTV i AGD, do których zaliczają się urządzenia wielofunkcyjne łączące kilka urządzeń i spełniających różne funkcję przy pomocy jednego urządzenia. Przykładowo robot kuchenny, urządzenia gastronomiczne. Ze względu na uniwersalność urządzenia takie nazywane są potocznie kombajnami.

  Fleksometr - rodzaj urządzenia, które służy do badania odporności różnych materiałów na zginanie się w rzeczywistości.

  Ścieranie (zużycie ścierne) - niszczenie wierzchniej warstwy współpracujących, poruszających się względem siebie części. Ubytek materiału jest spowodowany oddzielaniem cząstek materiału na skutek rysowania, mikroskrawania lub bruzdowania. (Mikroskrawanie to odrywanie nierówności, ubytek. Rysowanie to nieciągłości, pękanie wgłębne. Bruzdowanie to przemieszczenia materiału.) iBookstore to system sprzedaży i rozprowadzania na rynku materiału typu EPUB przez firmę Apple Inc. Materiały (książki) dostarczane są do aplikacji iBooks działającej obecnie na urządzeniach działających na systemie iOS (na urządzenia iPhone, iPod touch i iPad). Od dnia premiery (3 kwietnia 2010) sklep iBookstore był dostępny tylko dla użytkowników zamieszkałych w USA, jednak w chwili obecnej iBookstore funkcjonuje w krajach posiadających dostęp do App Store.

  Materiały funkcjonalne – materiały zmieniające kształt i właściwości fizyczne pod działaniem pól zewnętrznych: Prąd znamionowy – ustalony prąd pracy urządzenia elektrycznego, przy poziomie którego urządzenie to zachowuje się zgodnie z jego przeznaczeniem. Informacja o prądzie znamionowym zamieszczana jest na tabliczce znamionowej urządzenia oraz zamieszczana w instrukcji obsługi urządzenia.

  Urządzenie transportowe to urządzenie dźwigowo-transportowe do wewnętrznego transportu materiałów i obiektów, w obrębie placu składowego, magazynu, hali fabrycznej, fabryki placu budowy lub innego obiektu. Piła – samodzielne narzędzie lub część urządzenia w formie ząbkowanego ostrza służące do przerzynania materiałów takich jak drewno, kamień, metal i innych ciał stałych. Ostrze to wprawiane jest w ruch w zależności od rodzaju piły, np. za pomocą mięśni lub energii elektrycznej, parowej czy wodnej.

  Dodano: 04.06.2012. 17:26  


  Najnowsze