• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zjazd zimowy Sekcji Studenckiej PTChem

  15.11.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pod hasłem "Chemia - od nauki do biznesu" odbędzie się 29. Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem). Studenci spotkają się 10 grudnia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Sekcja Studencka PTChem jest organizacją zrzeszającą studentów i doktorantów kierunków chemicznych, biochemicznych, biotechnologicznych oraz innych nauk pokrewnych.

   

  Jak zapowiadają organizatorzy, w spotkaniach weźmie udział czterech specjalistów. "Dwóch ze świata nauki, którzy opowiedzą o najnowszych trendach w swych dziedzinach oraz dwóch ze świata biznesu (chemiczno - farmaceutycznego), którzy wprowadzą nas w tajemnice sukcesu swojego, a także firm, którymi zarządzają" - napisano w przesłanym PAP komunikacie PTChem.

  Sekcja Studencka PTChem działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chemicznego szczycącego się 90-letnią tradycją. "Jako że integracja środowiska chemicznego jest dla nas kwestią priorytetową, co roku organizujemy dla naszych członków Zjazd Zimowy bez opłat za uczestnictwo" - deklarują organizatorzy.

  W zjeździe mogą brać udział również osoby, które nie są członkami PTChem. Na Zjeździe będzie się można zapisać do Sekcji Studenckiej, a także uiścić składkę członkowską (15 zł rocznie).

  Formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://www.ssptchem.pl/

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Medal Jana Zawidzkiego – medal przyznawany członkom Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem) za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej. Polskie Towarzystwo Chemiczne – stowarzyszenie naukowe skupiające osoby zawodowo lub tylko amatorsko związane z chemią. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i popularyzacja ich wśród społeczeństwa. Medal Marii Skłodowskiej-Curie – medal przyznawany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) chemikom pracującym na stałe poza granicami Polski, za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za zasługi dla PTChem.

  Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne (Photonics Society of Poland, PSP) - polska organizacja zrzeszająca naukowców, przedsiębiorców, administratorów nauki oraz studentów i doktorantów związanych z fotoniką i optoelektroniką. Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie, fotoniki, rozwijanie więzi pomiędzy fizykami i inżynierami, naukowcami i praktykami pracującymi w tej dziedzinie, integracja i reprezentacja krajowego środowiska nauki i techniki. Powstało w dniu 18.10.2007 z przekształcenia Polskiej Sekcji SPIE działającej od 1988 roku. Współpracuje z pokrewnymi organizacjami zawodowymi: Sekcją Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskim Komitetem Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Sekcją Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Polską Sekcją IEEE oraz SPIE. Współdziała przy organizacji w kraju konferencji naukowych i przemysłowych z dziedziny optoelektroniki i fotoniki. PSP zrzesza ponad 300 członków w kraju i zagranicą. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie – znajduje się w Warszawie przy ul. Freta 16. Mieści się w XVIII-wiecznej kamienicy mieszczańskiej, w której, w 1867 r. urodziła się Maria Skłodowska-Curie i w której obecnie mieści się również siedziba Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem).

  Medal Wiktora Kemuli – medal przyznawany wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) i Komitet Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej. Medal jest przyznawany razem z dyplomem okolicznościowym. Polska Sekcja IEEE (PS IEEE) polska organizacja naukowo-techniczna zrzeszająca inżynierów (także studentów i doktorantów) elektryków, elektroników, mechatroników, technologów materiałów, informatyków, fizyków, managerów nauki i przemysłu, ekonomistów i innych specjalistów z dziedzin pokrewnych oraz obszarów w których wykorzystywane są techniki informacyjne (energetyka, przemysł motoryzacyjny, lotniczy, morski, automatyka i robotyka, technologie jądrowe, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i obronność, matematyka, fizyka, biologia i medycyna). Jest częścią międzynarodowego Instytutu IEEE z siedzibą zarządu w Nowym Jorku – największej organizacji zawodowej na świecie. PS IEEE powstała w roku 1972 pod przewodnictwem profesora Adama K.Smolińskiego.

  Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk jest organizacją zrzeszajacą osoby zajmujące się twórczością naukową, tj. osoby prowadzące badania naukowe, autorów książek i rozpraw naukowych, autorów podejmujacych zagadnienia społecznej roli nauki. Siedzibą Towarzystwa jest Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. I Zjazd odbył się 5 listopada 1980. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Kierunków Rolniczych i Nauk Pokrewnych (International Association of Students in Agricultural and Related Sciences [IAAS]) jest wiodącą, apolityczną organizacją studencką typu non-profit, skupiającą młodych ludzi zorientowanych na edukację w szeroko pojętym rolnictwie (nauki przyrodnicze, ochrona środowiska, technologia żywności, architektura krajobrazu, ekonomia i wiele innych).

  Olimpiada chemiczna – coroczny konkurs organizowany od 1954 roku zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Chociaż olimpiada jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, to mogą w niej brać udział również uczniowie klas gimnazjalnych. Stanowi też krajowe eliminacje na międzynarodową olimpiadę chemiczną. W skład drużyny na olimpiadę międzynarodową wchodzą 4 osoby – zwycięzca i 3 osoby które uzyskały najwięcej punktów obliczonych według wzoru L = 3NIII + NII + Pm + Pl + Pw, gdzie L to całkowita liczba punktów, N - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi uzyskanemu odpowiednio w III i II etapie, Pm – punkty za medalowe miejsce w poprzednich olimpiadach międzynarodowych (20 punktów za każdy medal), Pl – punkty za tytuł laureata w poprzednich olimpiadach (20 punktów za każdy tytuł), Pw – punkty za tytuł wyróżnionego w poprzednich olimpiadach (10 punktów za każdy tytuł).

  Medal Ignacego Mościckiego - medal przyznawany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) za wybitne osiągnięcia z zakresu technologii chemicznej.

  Zjazd chorągwi - najwyższa władza chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Zjazd obraduje jako zjazd zwykły lub zjazd nadzwyczajny. Zrzeszenie Studentów Polskich Uniwersytetu Warszawskiego (ZSP UW) - najstarsza organizacja studencka działająca na Uniwersytecie Warszawskim, która jest podstawową jednostką Zrzeszenia Studentów Polskich. Działalność ZSP UW obejmuje wiele sfer: reprezentację środowiska akademickiego, obronę jego praw, prowadzenie doradztwa prawnego dla studentów, dbanie o studencką kulturę, sport i turystykę, prowadzenie klubów studenckich w różnych środowiskach. ZSP UW jest organizacją wolną światopoglądowo, nieangażującą się w działalność polityczną i wyznaniową.

  Ptaki obserwowane w Polsce, lecz nie zaliczone do awifaunygatunki ptaków, które według klasyfikacji AERC zaliczono do kategorii D (pochodzenie niepewne) oraz E (pojaw nienaturalny). Do 31 grudnia 2012 r. stwierdzono w Polsce wystąpienie 60 takich gatunków (według podziału przyjętego przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, która zajmuje się weryfikacją obserwacji). CHEMIK nauka-technika-rynek - czasopismo naukowo-techniczne popularyzujące problemy chemii i przemysłu chemicznego, w tym zagadnienia badawcze oraz ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju przemysłu. W czasopiśmie są publikowane artykuły dotyczące m.in. problemów chemii stosowanej, metod kontroli procesów i zarządzania produkcją (z uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy), zagadnień organizacyjno-prawnych, problemów współpracy nauki z przemysłem. Roczny cykl wydawniczy obejmuje wydania tematyczne:

  KWordQuiz - program, który służy głównie do nauki nowego słownictwa, będący częścią KDE Education Project, które z kolei jest częścią środowiska graficznego KDE. Program jest dostępny na licencji GNU GPL. KWordQuiz używa formatu kvtml. Można go wykorzystać do nauki słownictwa, praktycznie wszystkich języków świata, ponieważ w pełni wspiera Unicode. Po za nauką słownictwa można wykorzystać go do uczenia się terminologii z wielu innych dziedzin nauki, np. do nauki stolic państw świata.

  Dodano: 15.11.2011. 00:33  


  Najnowsze