• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Złożone modele funkcji falowych - bębny, wykresy i nieład, Buckinghamshire, Wlk. Brytania

  12.07.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5 i 7 września 2012 r. w Buckinghamshire, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Złożone modele funkcji falowych - bębny, wykresy i nieład" (Complex patterns in wave functions - drums, graphs, and disorder).

  Funkcje falowe wykazują złożone modele, które są intensywnie analizowane w wielu gałęziach matematyki i fizyki. Ich rozkład wartości, zbiory węzłów, skrajne wartości i parametry lokalizacyjne - by ograniczyć się jedynie do kilku przykładów - są badane za pomocą zróżnicowanych metod, opracowanych przez sieć dyscyplin.

  Konferencja stworzy uczestnikom okazję do przedyskutowania tych wspólnych zagadnień i zaprezentowania różnych punktów widzenia i metod.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Modele parametryczne w identyfikacji procesów to modele o ściśle zdefiniowanej strukturze. Identyfikacja takich modeli zazwyczaj rozpoczyna się od etapu identyfikacji samej struktury, gdyż od niej bezpośrednio zależy liczba parametrów, których wartości będzie trzeba wyznaczyć na dalszym etapie (dla niektórych zastosowań, na przykład dla syntezy regulatora adaptacyjnego, wystarcza samo określenie struktury). Po wyznaczeniu struktury modelu, sam etap wyznaczania wartości parametrów nazywa się często etapem estymacji parametrów dla podkreślenia, że jest to jedynie jeden z końcowych etapów całego procesu identyfikacji. Modele nieparametryczne w identyfikacji procesów to modele, które nie posiadają struktury, którą trzeba by identyfikować. Ponieważ etap identyfikacji struktury modelu parametrycznego jest często bardzo skomplikowany, modele nieparametryczne stosuje się bardzo często na wstępnych etapach identyfikacji, dla uzyskania podstawowej wiedzy o badanym systemie. Marlow – miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire, położone nad Tamizą. W 2001 liczba ludności miasta wynosiła 17 522.

  Problem odwrotny (zagadnienie odwrotne, ang. Inverse problem) jest zadaniem, które często występuje w różnych gałęziach nauki czy matematyki gdzie niektóre parametry modelu muszą być wyznaczone z obserwowanych wartości. High Wycombe – miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire, położone nad rzeką Wye, na północny zachód od Londynu.

  Zbiór Julii i zbiór Fatou to dwa komplementarne (tzn. będące swoimi dopełnieniami) zbiory zdefiniowane przez odwzorowanie będące funkcją wymierną. Nieformalnie, zbiór Fatou funkcji zawiera wartości o takiej właściwości, że w ich bliskim otoczeniu pozostałe wartości zachowują się podobnie po iterowanym przekształcaniu zadaną funkcją, natomiast w zbiorze Julii są te wartości, dla których dowolnie małe zaburzenie może powodować drastyczne zmiany w ciągu iterowanych wartości. Stąd zachowanie funkcji w zbiorze Fatou jest „regularne”, natomiast w zbiorze Julii „chaotyczne”. Statystyczne tłumaczenie maszynowe – metoda tłumaczenia automatycznego, w której przekład tworzony jest w oparciu o modele statystyczne, których parametry pozyskiwane są poprzez analizę korpusu równoległego danej pary języków. Ten sposób tłumaczenia stanowi alternatywę dla metod opartych na regułach transferu, jak i dla systemów opierających się na przykładach.

  Pole kwantowe w fizyce jest to rozszerzenie koncepcji pola klasycznego – funkcji, która jest określona dla wszystkich punktów przestrzeni fizycznej. Jednak o ile pola klasyczne mają wartości liczbowe (lub wektorowe czy tensorowe, ale złożone z liczb), to wartości pól kwantowych są operatorami lub wektorami (tensorami) złożonymi z operatorów. Ekonomia matematyczna − kierunek w ekonomii zajmujący się badaniem szeroko pojętych zjawisk gospodarczych przy użyciu zaawansowanych technik matematycznych, takich jak analiza szeregów czasowych czy programowanie dynamiczne. Współczesna ekonomia głównonurtowa w coraz większej mierze odwołuje się do tych metod (chociażby poprzez modele równowagi ogólnej), niemniej podział na matematyczny i instytucjonalny nurt w ekonomii jest wciąż widoczny.

  Rozkład normalny, zwany też rozkładem Gaussa – jeden z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa. Odgrywa ważną rolę w statystycznym opisie zagadnień przyrodniczych, przemysłowych, medycznych, społecznych itp. Wykres funkcji prawdopodobieństwa tego rozkładu jest krzywą dzwonową.

  Wzory redukcyjne – wzory pozwalające sprowadzić obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta skierowanego do obliczenia wartości funkcji dla kąta ostrego, a dalej dla kąta o mierze z zakresu od 0° do 45°.

  Dodano: 12.07.2012. 16:37  


  Najnowsze