• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmarł ks. prof. Antoni Kość

  08.12.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. prawa, znawca problematyki prawa i kultury Dalekiego Wschodu, wieloletni prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. Antoni Kość zmarł w środę w Lublinie. Miał 62 lata. 

  Ks. Antoni Kość urodził się w 1949 r. w Rokietnicy, koło Jarosławia. W 1967 r. wstąpił do seminarium diecezjalnego w Przemyślu a cztery lata później wstąpił do misyjnego zgromadzenia werbistów. W maju 1974 r. ukończył studia teologiczne na KUL-u. W czerwcu tegoż roku przyjął święcenia kapłańskie w Misyjnym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Słowa Bożego w Pieniężnie.

  Od marca 1975 r. przez dwa lata studiował jęz. japoński w Center for Japanese Studies w Kamakura koło Tokio, pracując równocześnie w szkole niedzielnej jako nauczyciel jęz. angielskiego. W latach 1976-1978 studiował filozofię prawa na Sophia University w Tokio. W roku 1978 wyjechał do Niemiec i podjął dalsze studia prawnicze na uniwersytecie we Freiburgu, które ukończył doktoratem.

  Następnie w latach 1982-1983 studiował prawo anglo-amerykańskie w Chicago University w USA. W roku 1983 wrócił do Japonii, by pracować na stanowisku profesora w Nanzan University w Nagoya. W latach 1988-1989 podjął dalsze studia, tym razem z prawa kanonicznego, na Uniwersytecie Gregoriana w Rzymie.

  Następnie w 1989 r. rozpoczął kurs języka koreańskiego w Yonsei University w Seulu, a w roku 1991 podjął pracę na stanowisku profesora w Seoul National University i w Sogang University w Seulu.

  Od 1994 r. pracował na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. W roku 1998 uzyskał habilitację w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa (specjalność: filozofia prawa) na podstawie rozprawy ,,Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin". Od stycznia 1999 r. kierował Katedrą Filozofii Prawa. W marcu 2002 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

  W latach 2000-2008, przez dwie kadencje, pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a w latach 2005-2008 - dyrektora Instytutu Ogólnych Nauk o Prawie KUL.

  Prowadził zajęcia dydaktyczne z teorii i filozofii prawa, prawa japońskiego, historii myśli prawnej kultury chińskiej, filozoficznych podstaw prawa chińskiego, doktryn polityczno - prawnych. Jest autorem ok. 150 publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa.

  Ks. prof. Antoni Kość należał do Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej oraz Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Był wiceprezesem Towarzystwa Naukowego KUL.

  ,,Msza św. żałobna zostanie odprawiona 13 grudnia o godz. 12.15 w Kościele Akademickim KUL, a uroczystości pogrzebowe odbędą się 14 grudnia w Pieniężnie" - poinformował rzecznik prasowy KUL Radosław Hałas.

  PAP - Nauka w Polsce

  ren/ ls/ tot/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Artur Mezglewski (ur. 1960) – ksiądz katolicki, prawnik i kanonista, specjalista prawa wyznaniowego, prawa administracyjnego i karnego. Odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Filia w Rzeszowie) oraz studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL na kierunku prawo kanoniczne. W 1997 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, zaś w 2004 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. W latach 2005-2008 był kierownikiem II Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale PPKiA KUL JP II. W 2006 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. W latach 2006-2009 był kierownikiem Zakładu Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2008-2010 był kierownikiem Katedry Prawa Wykroczeń i Postępowań Dyscyplinarnych na Wydziale PPKiA KUL JP II. Od roku 2012 ponownie profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Ryszard Mariusz Małajny (ur. 1953 w Krośnie Odrzańskim) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, doktryn polityczno-prawnych oraz prawa wyznaniowego. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1975), w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1986 r. doktora habilitowanego nauk prawnych, w 1987 r. stanowisko docenta, w 1992 r. profesora uczelnianego, w 1994 r. tytuł profesora nauk prawnych, zaś w 2000 r. stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego i Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Tomasz Giaro (ur. 1951 we Wrocławiu) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, teorii, filozofii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Uczeń Henryka Kupiszewskiego i Maxa Kasera, profesor nauk prawnych, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Jan Krajczyński (ur. 1963) - polski prawnik, specjalista prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego, duchowny rzymskokatolicki. Doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Prawa o Posłudze Nauczania na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Polskiego Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, od 2012 r. redaktor naczelny Przeglądu Prawa Wyznaniowego. Opublikował m.in. Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej, Ząbki 2007. Wacław Uruszczak (ur. 28 września 1946 w Krakowie) - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu historii prawa oraz prawa kościelnego. Kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego oraz kierownik Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznanionego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytutu Jagiellońskiego. Adwokat.

  Wojciech Marian Góralski (ur. 19 marca 1939 w Poznaniu) — polski prawnik i kanonista, specjalista prawa kanonicznego, prawa wyznaniowego i konkordatowego, duchowny rzymskokatolicki. Profesor tytularny nauk prawnych. Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor zwyczajny UKSW. Zajmował stanowisko prorektora UKSW oraz dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. W powszechnym plebiscycie wygrał tytuł „Płocczanin Roku 2004” Filozofia prawa – nauka filozoficzna, której przedmiotem jest refleksja nad prawem. Jako dział filozofii zaliczana jest do filozofii politycznej lub filozofii praktycznej. Jako nauka prawna zaliczana jest (obok teorii prawa) do ogólnych nauk o prawie.

  Tomasz Szeląg ( ur. 6 lipca 1980 w Krakowie) – Doktor nauk prawnych, historyk prawa. W 2004 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ w latach 1999-2004 oraz przewodniczący Sekcji Prawa Rzymskiego w roku akademickim 2001/2002. Adam Bosiacki (ur. 1968 w Warszawie) – prawnik, historyk prawa. Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych.

  Dariusz Walencik (ur. 25 września 1974) – prawnik, kanonista i historyk, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, specjalizujący się w prawie wyznaniowym i kanonicznym. Kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Opolskiego. Wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. W latach 2009-2012 redaktor naczelny Przeglądu Prawa Wyznaniowego.

  Ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor - urodzony 24 kwietnia 1946 roku w Bełżycach, kanonista,pracownik naukowy KUL. 1970 r. magister teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 1979 r. doktor prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1999 r.obrona przewodu habilitacyjnego oraz powołanie na Kierownika Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego. W 2001 r. powołany przez Senat KUL na stanowisko profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na:Wydziale Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji, Wydziale Teologii oraz na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Autor licznych artykułów,haseł do Encyklopedii Katolickiej oraz monografii ,,Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095", Lublin 1999.

  Krzysztof Zbigniew Krasowski (ur. 1955 w Gnieźnie) – polski prawnik, specjalista w zakresie historii państwa i prawa, prawa wyznaniowego oraz historii nauki prawa, adwokat. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1978) i Wydziału Prawa i Administracji UAM (1979). Profesor tytularny nauk prawnych. Kierownik Katedry Historii Ustroju Państwa Wydziału Prawa i Administracji UAM. Od 2008 r. prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Członek kolegium redakcyjnego Czasopisma Prawno-Historycznego, rady naukowej Przeglądu Prawa Wyznaniowego, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Teoria prawa – jedna z ogólnych nauk prawnych, zajmująca się teoretyczną refleksją nad prawem. W odróżnieniu od filozofii prawa jej przedmiotem jest zwykle konkretne prawo pozytywne.

  Analityczna teoria prawa (także analityczna filozofia prawa) - powstały w XX wieku nurt teorii i filozofii prawa, bazujący na twierdzeniach i metodach filozofii analitycznej. Uważana jest za kontynuatorkę pozytywizmu prawniczego.

  Dodano: 08.12.2011. 00:04  


  Najnowsze