• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmieniająca się rola wiedzy w edukacji i polityce zdrowotnej w Europie, Bruksela, Belgia

  19.07.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 23 września 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Zmieniająca się rola wiedzy w edukacji i polityce zdrowotnej w Europie".

  Uczenie maszynowe to gałąź sztucznej inteligencji. Jest to dyscyplina naukowa zajmująca się projektowaniem i opracowywaniem algorytmów, które umożliwiają komputerom wykształcenie zachowań na podstawie danych empirycznych, takich jak dane z czujników i baz danych.

  Proces uczenia się w wielowymiarowym i statystycznym przetwarzaniu sygnałów obejmuje takie zadania, jak wykrywanie, szacowanie, przewidywanie, klasyfikacja i optymalizacja. Typowymi podejściami są współczesne realizacje uczenia się nadzorowanego, nienadzorowanego i częściowo nadzorowanego oraz uczenia się ze wzmocnieniem z wykorzystaniem na przykład modelowania probabilistycznego i metod kernelowych.

  Sponsorem wydarzenia jest finansowany ze środków unijnych projekt Knowandpol (Wiedza i polityka w sektorze edukacji i zdrowia).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Propagacja wsteczna – podstawowy algorytm uczenia nadzorowanego wielowarstwowych, jednokierunkowych sieci neuronowych. Podaje on przepis na zmianę wag dowolnych połączeń elementów przetwarzających rozmieszczonych w sąsiednich warstwach sieci. Oparty jest on na minimalizacji sumy kwadratów błędów uczenia z wykorzystaniem optymalizacyjnej metody największego spadku. Dzięki zastosowaniu specyficznego sposobu propagowania błędów uczenia sieci powstałych na jej wyjściu, tj. przesyłania ich od warstwy wyjściowej do wejściowej, algorytm propagacji wstecznej stał się jednym z najskuteczniejszych algorytmów uczenia sieci. Grupowanie (analiza skupień) (ang. data clustering) – pojęcie z zakresu eksploracji danych oraz uczenia maszynowego, wywodzące się z szerszego pojęcia, jakim jest klasyfikacja bezwzorcowa. Hipnopedia - uczenie się w czasie snu; sposób uczenia się oparty na założeniu, że w początkowej fazie snu mózg ludzki jest w stanie odbierać sygnały i magazynować werbalne informacje, które z kolei w ciągu dnia mogą być przedmiotem ponownego uczenia się i szybszego utrwalania. Nocne "lekcje" eksponuje się wiec w okresie od zaśnięcia do zapadnięcia w głęboki sen i przed obudzeniem się, tj.: w okresach "płytkiego" snu. Badania nad hipnopedią znajdują się dopiero w stadium pocztowym.

  Robert Dilts (ur. 1955) — międzynarodowy trener, coach, konsultant od lat siedemdziesiątych XX wieku. Jest jednym z najbardziej znanych i wciąż tworzących trenerów w zakresie Neurolingwistycznego Programowania (NLP). Zajmuje się modelowaniem zachowań oraz strategii działań, uczenia się i komunikacji. Jest czołowym autorem wdrażającym oraz przenoszącym aplikacje i techniki NLP w obszarach edukacji, technik uczenia się, zdrowia, przywództwa. Jego osobisty wkład w obszarze NLP odnosi się do podstawowych założeń oraz technik NLP a w szczególności Strategii i Systemów Przekonań, został rozwinięty oraz jest znany jako Systemowe NLP. Rozpoznawanie wzorców – pole badawcze w obrębie uczenia maszynowego. Może być definiowane jako działanie polegające na pobieraniu surowych danych i podejmowaniu dalszych czynności zależnych od kategorii do której należą te dane.

  Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury jest rozwinięciem teorii uczenia się. Według Bandury uczenie się zachowań zachodzi jednak nie tylko poprzez warunkowanie reaktywne i warunkowanie sprawcze, ale także poprzez obserwowanie zachowań innych ludzi. Ten sposób uczenia się można nazwać modelowaniem lub naśladowaniem. Colin Rose (ur. 7 lipca 1940 w Hampton (Londyn) Middlesex w Wielkiej Brytanii) - brytyjski publicysta, trener, wykładowca, konsultant ogólnokrajowych systemów szkolnictwa, doradca brytyjskiego ministerstwa edukacji. Autor publikacji Accelerated Learning, Młody Mistrz, Master It Faster, FUNdamentals, Zabawy Fundamentalne, współautor Ucz się szybciej na miarę XXI wieku, twórca i propagator metod szybkiego uczenia się, założyciel firmy Uni-Vite Healthcare, współzałożyciel Accelerated Learning International, fundator Instytutu Nowoczesnej Edukacji. Seminarzysta i szkoleniowiec w zakresie budowania i ulepszania umiejętności uczenia się dla personelu międzynarodowych koncernów takich jak BP, Imperial Chemical Industries, PricewaterhouseCoopers, SAB, a także osób zajmujących się nowoczesną edukacją na terenie Bliskiego Wschodu, Japonii, USA, Niemiec oraz Polski.

  Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – coroczna olimpiada przedmiotowa, przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów,
  przy współpracy z: Polska Rama Kwalifikacji (ang. The Polish Qualifications Framework) - opis relacji pomiędzy kwalifikacjami zawierającymi ich hierarchię umieszczoną na ośmiu poziomach, na których wymagane są różne efekty uczenia się. Polska Rama Kwalifikacji obejmuje osiem poziomów kwalilifkacji. Na każdym poziomie wymagania dotyczące efektów uczenia się są opisywane w trzech kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

  Korpus - zbiór tekstów służący badaniom lingwistycznym, np. określaniu częstości występowania form wyrazowych, konstrukcji składniowych, kontekstów w jakich pojawiają się dane wyrazy. Korpusy językowe znalazły szerokie zastosowanie we współczesnej leksykografii. Są też wykorzystywane jako zbiory danych uczących i testowych w metodach uczenia maszynowego stosowanych w przetwarzaniu języków naturalnych.

  Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych – niepubliczna wyższa szkoła zawodowa, która powstała 14 czerwca 2002 roku w Łodzi i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 96. Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w dniu 1 maja 2010 dotychczasowa nazwa Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi została zmieniona na obecną.

  Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych.

  Dodano: 19.07.2011. 16:26  


  Najnowsze