• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmieniające się wyzwania w promowaniu zdrowia układu sercowo-naczyniowego, Barcelona, Hiszpania

  17.10.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 4 - 5 listopada 2011 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się konferencja pt. "Zmieniające się wyzwania w promowaniu zdrowia układu sercowo-naczyniowego".

  W czasie konferencji omówione zostanie zdrowie układu sercowo-naczyniowego z perspektywy biologii molekularnej, patofizjologii klinicznej i badań populacyjnych z zamiarem zredukowania obciążenia, jakie dla publicznej opieki zdrowotnej stanowią choroby sercowo-naczyniowe.

  Wydarzenie ma zachęcać do interdyscyplinarnego dialogu naukowców i klinicystów ze środowiska akademickiego i przemysłowego oraz inne strony zaangażowane w profilaktykę i leczenie chorób sercowo-naczyniowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego to grupa objawów i danych z wywiadów, których obecność zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. SCORE (ang. Systematic COronary Risk Evaluation) - skala oceny ryzyka sercowo-naczyniowego opracowana dla populacji krajów europejskich przez międzynarodowe grono ekspertów pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na podstawie ponad 3 milionów osobo-lat obserwacji oraz 7934 incydentów sercowo-naczyniowych zakończonych zgonem. Kardiochirurgia – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych. Jest podspecjalnością chirurgii. Obecnie wyodrębnia się kardiochirurgię dziecięcą, zajmującą się leczeniem wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego w życiu płodowym i w okresie dziecięcym oraz kardiochirurgię dorosłych, skierowaną na leczenie wad wrodzonych i nabytych układu sercowo-naczyniowego i choroby wieńcowej w okresie dorosłości (łączy się z nią transplantologia zajmująca się m.in. przeszczepianiem serca, jednocześnie serca i płuca lub obu płuc). Zyskała w Polsce status specjalności podstawowej od 2000.

  Hipowolemia (łac. hypovolaemia) – stan, w którym w łożysku naczyniowym znajduje się zbyt mała ilość płynu (krwi) do jego pojemności, tym samym nie zapewnia wystarczających warunków do funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Polikardiografia – jest techniką diagnostyczną (grupa metod polielektrograficznych) układu sercowo-naczyniowego opartą na równoczesnej rejestracji zapisu zjawisk elektrycznych, akustycznych oraz pulsu ciśnienia krwi. Polikardiografia wypełnia więc lukę pozostawioną przez elektrokardiografię w zakresie diagnozowania:

  Miguel A. Ondetti (ur. 14 maja 1930 r. w Buenos Aires, zm. 23 sierpnia 2004 r.) - argentyńsko-amerykański naukowiec, pionier badań, które doprowadziły do odkrycia kaptoprylu, pierwszego doustnego inhibitora konwertazy angiotensyny stosowanego w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego. Endoproteza – wykonany z biomateriałów element, wszczepiany operacyjnie do organizmu (implant), zastępujący lub wspomagający utraconą funkcję narządu lub narządów. Termin ten odnosi się głównie do implantów zastępujących uszkodzone elementy układu ruchu, zwłaszcza staw biodrowy i kolanowy, chociaż do endoprotez zaliczamy też np. implanty układu sercowo-naczyniowego. Endoprotezami nie są natomiast implanty ortopedyczne, służące do zespalania złamanych kości (osteosyntezy), które po zrośnięciu się tkanki kostnej są usuwane z organizmu.

  Choroby układu krążenia – schorzenia dotyczące narządów i tkanek wchodzących w skład układu krążenia, a w szczególności serca, tętnic i żył, dlatego często są też nazywane chorobami układu sercowo-naczyniowego. Historycznie ich rozpoznawaniem i leczeniem zajmowała się interna. Obecnie są domeną kardiologii, natomiast operacyjnym (inwazyjnym ich leczeniem zajmują się chirurgia naczyniowa, kardiologia inwazyjna, kardiochirurgia. Leczeniem chorób naczyniowych zajmuje się też neurologia czy reumatologia. Enalapryl (łac. Enalaprilum) – organiczny związek chemiczny, lek należący do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny wykazujący działanie hipotensyjne. Jest stosowany w terapii nadciśnienia tętniczego, a także w innych schorzeniach układu sercowo-naczyniowego.

  Kardiologia (z gr. "καρδιά" – serce, "λόγος" – nauka) – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego (serca, aorty i mniejszych naczyń krwionośnych), ich rozpoznawaniem i leczeniem.

  Dodano: 17.10.2011. 16:17  


  Najnowsze