• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zrównoważone zaopatrzenie w białko, Amsterdam, Holandia

  14.12.2011. 11:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 16 marca 2012 r. w Amsterdamie, Holandia, odbędą się warsztaty pt. "Zrównoważone zaopatrzenie w białko".

  Globalne zapotrzebowanie na białko zwierzęce (takie jak mięso i nabiał) szybko rośnie. Zjawisko to spowodowane jest rosnącą populacją na świecie i nasilane zwiększającym się dochodem na mieszkańca w krajach uprzemysławiających się w Azji i Ameryce Południowej.

  Zmniejszanie oddziaływania na środowisko globalnego spożycia białka ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

  Wydarzenie poświęcone będzie optymalizacji produkcji białka zwierzęcego w perspektywie oddziaływania na środowisko i opracowywania alternatyw dla tradycyjnych produktów na bazie białka zwierzęcego. Poruszone zostaną również strategie dotyczące zrównoważonego zaopatrzenia w białko i inicjatyw unijnych powiązanych z tym zagadnieniem.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Białka fibrylarne (białka włókniste, włókienkowe lub włókiennikowe, skleroproteiny, skleroproteidy, albuminoidy) - białka proste o strukturze włókienkowej stanowiące podstawowy materiał budulcowy organizmów zwierzęcych. Pierwszy białoruski oddział szturmowy (biał. Першы беларускі штурмовы зьвяз) – ochotniczy kolaboracyjny oddział zbrojny o charakterze dywersyjnym, złożony z Białorusinów działający w czerwcu 1941 r. na sowieckiej Białorusi. Antagoniści insuliny – grupa organicznych związków chemicznych, hormonów zwierzęcych o działaniu przeciwstawnym (antagonistycznym) do insuliny. Mają one zasadniczy wpływ na metabolizm węglowodanów, lipidów oraz białek. Mechanizm tego antagonistycznego oddziaływania jest różny i zależny od głównego kierunku działania poszczególnych hormonów.

  Białka fuzyjne (białka chimeryczne) – białka powstające z połączenia 2 lub większej liczby genów, które pierwotnie były odpowiedzialne za produkcję niezależnych białek. Produktem genu fuzyjnego jest białko (polipeptyd), którego funkcja jest w pewnym stopniu pochodną funkcji białek kodowanych przez geny wchodzące w skład takiego połączenia. Białoruskie Towarzystwo Naukowe (biał. Беларускае навуковае таварыства) – białoruska instytucja naukowa działająca w okresie międzywojennym, reaktywowana podczas niemieckiej okupacji.

  Oddział Siemiona Michalczuka (ros. Oтряд Семенa Михальчукa) – białoruski oddział partyzancki na sowieckiej Białorusi w I poł. lat 50. XX w. Białoruski Komitet Narodowy (biał. Беларускі Нацыянальны Камітэт) – reprezentacja białoruskich partii konserwatywno-prawicowych, istniejąca w okresie od 25 marca do 8 lipca 1917 roku.

  p21 / WAF1 (znany również jako inhibitor 1 kinaz zależnych od cyklin lub białko oddziałujące z CDK 1) – białko, które u człowieka kodowane jest przez gen CDKN1A, zlokalizowany na chromosomie 6 (6p21.2). Towarzystwo Języka Białoruskiego im. Franciszka Skaryny (biał. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, ТБМ) — białoruska organizacja społeczna i kulturalna mająca za cel ochronę i popularyzację języka białoruskiego wśród mieszkańców Białorusi.

  Białoruska Partia Wolności (biał. Беларуская Партыя Свабода, БПС) - białoruskie ugrupowanie polityczne o charakterze nacjonalistycznym.

  Mikromacierz białkowa – płytka szklana lub plastikowa z naniesionymi w regularnych pozycjach mikroskopowej wielkości polami, zawierającymi białka lub związki wiążące białka. Pozwalają na oznaczanie rodzajów, ilości lub aktywności białek w badanym preparacie.

  Struktura trzeciorzędowa białka – poziom organizacji, na którym można opisać budowę białka. Określa się tu wzajemny układ w przestrzeni elementów struktury drugorzędowej, bez uwzględniania zależności od sąsiednich cząsteczek. Kształt, wielkość i właściwości danej podjednostki decydują o aktywności biochemicznej, w tym o działaniu enzymu. Warunkują ją różne wiązania chemiczne oraz oddziaływania międzycząsteczkowe np.: "Białorusin na Straży" (biał. "Беларус на варце") – białoruskie pismo wydawane na okupowanej Białorusi podczas II wojny światowej na terenie Białorusi.

  Dodano: 14.12.2011. 11:37  


  Najnowsze