• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zsieciowane nauki humanistyczne - historia sztuki w Internecie, Acquafredda di Maratea, Włochy

  16.07.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9-14 października 2010 r. w Acquafredda di Maratea, Włochy, odbędzie się konferencja pt. "Zsieciowane nauki humanistyczne - historia sztuki w Internecie".

  Od niepamiętnych czasów nowe technologie przyczyniają się do postępów naukowych i przemiany metod badawczych. Obecnie sieć WWW oferuje rewolucyjne modele współpracy naukowej. Ten postęp jest stale łączony z pojawieniem się i wprowadzeniem Internetu kooperacyjnego, powszechnie nazywanego Web 2.0, jak również sieci 3.0 wzbogaconej semantycznie.

  Celem konferencji jest zgromadzenie historyków sztuki i innych naukowców (w tym humanistów cyfrowych), aby badać punkty styczne pomiędzy Internetem a procesami współpracy badawczej na podstawie analizy modeli współpracy z użyciem mediów elektronicznych w historii sztuki i innych dziedzinach.

  Konferencja stworzy okazję do wymiany pomysłów i zaprezentowania istotnych projektów w tej dziedzinie. Wykłady obejmą tematykę od historii sztuki (i sztuki cyfrowej) po filozofię i kulturoznawstwo, psychologię, socjologię, grafikę komputerową i inne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Galerie sztuki współczesnej (ang. contemporary art gallery), również Galeria współczesna - instytucja o komercyjnym charakterze, gdzie sztuka współczesna wystawiana jest z przeznaczeniem na sprzedaż. Określenie galeria sztuki jest powszechnie używane w znaczeniu muzeum sztuki, natomiast "galeria sztuki współczesnej" uzywana jest w znaczeniu komercyjna galeria sztuki. Typowym przykładem takiej galerii jest Gallery Row w Los Angeles, a w Polsce dla przykładu można wymienić Galeria 2 Światy w Krakowie. Szczególnym przypadkiem galerii współczesnej jest vanity gallery, gdzie pobiera są opłaty od artystów za wystawiania ich pracy. Ikonografia – dziedzina badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i interpretacja elementów treściowych i symbolicznych w dziełach sztuki. Termin użyty w piśmiennictwie greckim jako eikonographia ma oznaczenie przedstawienia obrazowego. Paweł Leszkowicz – historyk sztuki, kurator, wykładowca akademicki. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu, wykłada także na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Należy do sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).

  Collegium Artium (CA) - organizacja pożytku publicznego o statusie fundacji, której celem jest prowadzenie badań w dziedzinie nauk humanistycznych, wspieranie kultury i sztuki oraz rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej. Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.

  Maria Hussakowska-Szyszko – historyczka i krytyczka sztuki. Zajmuje się współczesnym muzealnictwem, kuratorstwem, historią sztuki nowoczesnej i współczesnej, sztuką amerykańską. Waldemar Deluga (ur. 1961) - historyk sztuki. Absolwent historii sztuki KUL. Pracował jako kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jako wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie pracuje w Katedrze Historii Sztuki Bizantyńskiej i Postbizantyńskiej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się min. historią grafiki. Prowadzi prace inwentaryzacyjne grafiki polskiej w kolekcji British Museum. Współwydawca Series Byzantina oraz przewodniczący rady naukowej Art of the Orient.

  Pismo antropologiczne Barbarzyńca – czasopismo naukowe wydawane w Krakowie przez Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury” przy współpracy środowiska studentów, magistrów i doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Ukazują się w nim artykuły naukowe z dziedzin szeroko pojętej humanistyki, takich jak etnologia, antropologia kulturowa, religioznawstwo, socjologia, kulturoznawstwo, filozofia, filologia, historia sztuki itp. Autorami tekstów i zdjęć są studenci i doktoranci z różnych środowisk akademickich Polski. Centrum Sztuki WRO (WRO Art Center) - działająca od 2008 roku we Wrocławiu instytucja zorientowana na prezentację zjawisk z zakresu sztuki współczesnej, nowych mediów i eksperymentu technologicznego. Centrum Sztuki WRO powstało w oparciu o doświadczenia i projekty zespołu Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów, która od 1989 roku organizuje Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO. Centrum funkcjonuje w ramach mecenatu Samorządu Wrocławia.

  Université Paris-I lub Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – jeden z 13 autonomicznych uniwersytetów paryskich. Jego specjalizacje obejmują ekonomię, zarządzanie, historię sztuki, filozofię, nauki humanistyczne, prawo i nauki polityczne. Centrum administracyjne uniwersytetu znajduje się w pod adresem 12, place du Panthéon, w 5. dzielnicy Paryża, kilka wydziałów ma siedzibę w historycznym budynku Sorbony, uniwersytet posiada też około dwudziestu ośrodków w różnych częściach miasta. Uniwersytet specjalizuje się w domenach takich jak prawo, nauki ekonomiczne oraz polityczne, zarządzanie, sztuka oraz nauki społeczne. Jest członkiem PRES i HESAM.

  Dodano: 16.07.2010. 19:12  


  Najnowsze