• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Żydowski Uniwersytet Otwarty rozpocznie nowy cykl wykładów

  12.01.2010. 16:21
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Pierwszy w tym roku wykład na Żydowskim Uniwersytecie Otwartym Fundacji Shalom, który zainaugurował swoją działalność w 2009 roku i ma na celu przybliżenie słuchaczom kultury żydowskiej, odbędzie się 17 lutego.

  Działalność Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego została objęta patronatem Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłady dotyczą przede wszystkim tradycji, twórczości i działalności społecznej Żydów.

  Cykl przyszłorocznych wykładów rozpocznie się 17 lutego 2010 r. Zajęcia będą odbywać się w każdą środę i czwartek w stołecznym Klubie Mamele Fundacji Shalom przy Placu Grzybowskim.

  Dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wykłady są bezpłatne, dla pozostałych uczestników opłata semestralna wynosi 150 zł. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego.

  Wśród prowadzących znajdą się znawcy tematyki żydowskiej, m.in. kierownik Zakładu Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. Monika Adamczyk-Grabowska, dr Mirosława Bułat z Katedry Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Piotr Paziński - dziennikarz, eseista, krytyk literacki i tłumacz.

  Żydowski Uniwersytet Otwarty to kolejna propozycja dydaktyczna oferowana przez Fundację Shalom. W 2006 roku powołany został Uniwersytet Trzeciego Wieku, a od kilku lat organizowane są kursy języka jidysz, konkursy dla uczniów gimnazjów, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz liczne seminaria. Fundacja Shalom organizuje również Festiwal Kultury Żydowskiej "Warszawa Singera".

  Na Żydowski Uniwersytet Otwarty można zapisać się w Fundacji Shalom. Szczegóły na stronie www.shalom.org.pl

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gołda Tencer (jid. גאָלדע טענצער; ur. 2 sierpnia 1949 w Łodzi) – polska aktorka, reżyser i piosenkarka żydowskiego pochodzenia, od 1969 związana z Teatrem Żydowskim im. Ester Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie, także działaczka kulturalna, popularyzatorka języka jidysz, założycielka i prezeska Fundacji Shalom, organizatorka Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Paweł Frelik (ur. 29 maja 1969) – polski amerykanista i tłumacz, wykładowca akademicki, a także autor tekstów, publicysta i dziennikarz. Studiował w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), gdzie w roku 1994 uzyskał tytuł magistra, a w 2002 stopień doktora. Od 2002 roku pełni funkcję adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej UMCS. Stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Riverside (2011-2012). Od 2008 roku wykłada w Ośrodku Studiów Amerykańskich (OSA) Uniwersytetu Warszawskiego. Janusz Wojciech Wojcieszak (ur. 1953, zm. prawdopodobnie 8 października 2012 w Warszawie) – polski filozof i filolog, doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie filozofii kultury Ameryki Łacińskiej i literaturoznawstwa hispano-amerykańskiego. Wykładowca Instytutu Filologii Romańskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) oraz starszy wykładowca Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz tłumacz .

  Janusz Gruchała (ur. 1949, zm. 21 listopada 2011) – polski historyk, prof. dr hab., wieloletni wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Synagoga Bet Israel w Stambule – synagoga znajdująca się w Stambule, w dzielnicy Şişli. Razem z synagogą Neve Shalom jest wspierana i zarządzana przez Fundację Neve Shalom.

  Fundacja Shalom - niezależna organizacja pozarządowa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000 187833. Powołana jako amerykańsko-polsko-izraelska Fundacja Shalom w 1988 roku z inicjatywy aktorki Gołdy Tencer, działa na rzecz kultywowania pamięci tradycji żydowskich w Polsce. Tomasz Żyro (ur. 1955 w Warszawie) - profesor doktor habilitowany nauk politycznych i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej . Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Napisał i obronił rozprawę doktorską: - Myślenie utopijne w amerykańskiej tradycji i współczesności społeczno-politycznej (Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 1986. W latach 1987-1989 był redaktorem PWN. W 1989 został stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej. W 1990 i 1991 w Committee on Social Thought (Chicago University). Od 1992 do 1995 był dyrektorem programowym fundacji - Instytut Polityczny. W 1995 konsultant dla Center for Strategic and International Studies (Washington, D.C.). W roku 2002 napisał i obronił rozprawę habilitacyjną:- Ideologia Americana. U źródeł przekonań politycznych (Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Od 1997 adiunkt Instytutu Nauk Politycznych UW. Aktualnie jest także profesorem zwyczajnym (tytuł odebrany w dniu 9 czerwca 2010 r. z rąk pełniacego obowiązki prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych (SWPS) w Warszawie.

  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego powstało z przekształconego Działu Wydawniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku wraz z powołaniem Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku. Oficyna zajmuje się przede wszystkim wydawaniem podręczników akademickich, rozpraw, monografii oraz publikacji ciągłych i dokumentacyjnych ze wszystkich dziedzin wiedzy objętych działalnością badawczą i dydaktyczną Uniwersytetu Gdańskiego. Jest najstarszą i największą oficyną wydawniczą działającą w Trójmieście i w całym regionie Polski Północnej. W ciągu 30 lat działalności wydała ponad 2 200 tytułów o łącznym nakładzie bliskim miliona egzemplarzy. Leon Józef Koj, ur. (3 lutego 1929 r. w Tarnowskich Górach, zm. w 2006), profesor zwyczajny nauk humanistycznych, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

  Instytut Anglistyki UMCS - jest jednostką organizacyjną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią języka angielskiego, historią literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, studiami conradoznawczymi oraz dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego.

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Humanistyczny powstał wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Organizatorem i pierwszym dziekanem był prof. dr hab. Konrad Górski. Rozpoczęcie wykładów na Wydziale w dniu 24 XI 1945 r. inaugurowało jednocześnie działalność dydaktyczną całego Uniwersytetu.

  Tadeusz Paleczny (ur. 18 sierpnia 1955 w Wadowicach) – socjolog kultury, narodu i stosunków etnicznych; kierownik Katedry Kulturoznawstwa Międzynarodowego oraz dyrektor Instytutu Studiów Regionalnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; wykładowca Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Adam Kopciowski (ur. 1974) - polski historyk specjalizujący się w historii Żydów polskich w XX wieku. Pracownik naukowy (adiunkt), zatrudniony w Zakładzie Kultury i Historii Żydów przy Instytucie Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. Stypendysta United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie (2005). członek Komisji Kontrolującej Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich oraz Rady Państwowego Muzeum na Majdanku. Jest członkiem lubelskiej filii Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

  Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W strukturze organizacyjnej wyodrębnione są dwa Instytuty, w skład których wchodzi 15 zakładów naukowych. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęło swoją działalność w 1972 roku jako Sekcja Wydawnicza Filii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1997 Filia Uniwersytetu Warszawskiego uzyskała samodzielność i powstał Uniwersytet w Białymstoku. Oferta wydawnicza została wówczas rozszerzona o podręczniki akademickie, czasopisma naukowe oraz prace zbiorowe i materiały z konferencji odbywających się w nowo powstałych wydziałach, katedrach i instytutach.

  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z największych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 1996 roku. W jego skład wchodzi osiem instytutów i trzy katedry. W roku akademickim 2009/2010 na WZiKS kształci około 5,5 tys. studentów. Od lutego 2009 jego siedziba znajduje się na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Łojasiewicza 4. Dziekanem wydziału jest dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ. Abraham Weiss (1895-1970) - doktor filozofii, rabin i docent Talmudu w Żydowskim Instytucie Nauki, członek Komitetu Żydowskiego, który jak mógł tak opóźniał decyzję o utworzeniu warszawskiego Getta. W 1940 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez ponad ćwierć wieku mieszkał w Nowym Jorku, będąc wykładowcą Uniwersytetu Yeshiva. Po przejściu na emeryturę w 1967 roku wyjechał do Izraela, gdzie kontynuował wykłady na Uniwersytecie Bar-Ilan w Ramat Gan.

  Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku - polska fundacja założona w 2004 w celu wspierania rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i studenckiej. Magdalena Śniadecka-Kotarska - polska antropolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Studiów Latynoamerykańskich na Uniwersytecie Łódzkim. Wykłada również w Centrum Studiów Latynoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim.

  Dodano: 12.01.2010. 16:21  


  Najnowsze