• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Żywność i żywienie w XXI wieku, Warszawa, Polska

  20.07.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 8 - 9 września 2011 r. w Warszawie, Polska, odbędzie się konferencja pt. "Żywność i żywienie w XXI wieku".

  Bio-gospodarka obejmuje cały wachlarz ekosystemów - zasoby lądowe i morskie, bioróżnorodność i materiały biologiczne (roślinne, zwierzęce i drobnoustrojowe), przetwórstwo i konsumpcję. Obecnie ten obszar jest istotnym sektorem gospodarki, zapewniając rozwój i miejsca pracy dla milionów Europejczyków.

  Temat "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego ma pomóc w budowaniu silnej i konkurencyjnej bio-gospodarki oraz dostarczyć rozwiązań problemów, przed którymi staje Europa i świat, takich jak wyżywienie rosnącej populacji świata i walka ze zmianami klimatu z jednoczesnym łagodzeniem ich skutków.

  W czasie konferencji podjęta zostanie próba zidentyfikowania głównych trendów w badaniach i technologii z dziedziny żywności i żywienia, a także rozmaitych wyzwań, z jakimi mierzy się przemysł rolno-spożywczy oraz bezpieczeństwo żywnościowe w wymiarze europejskim i światowym, przez co wydarzenie ma wnieść wkład w zdefiniowanie priorytetów badawczych na okres najbliższych 10-15 lat.

  Spotkanie organizowane jest w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie UE w ścisłej współpracy z Komisją Europejską.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Codex Alimentarius (łac. książka żywności, kodeks żywności) – jest to zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe. Świąteczna Zbiórka Żywności – ogólnopolska zbiórka żywności organizowana rokrocznie od 1997 roku przez Federację Polskich Banków Żywności na przełomie listopada i grudnia na terenie sklepów. Jej celem jest zebranie żywności, która zostaje następnie przekazana w okresie przedświątecznym osobom najuboższym przez organizacje współpracujące z polskimi bankami żywności, a także zwrócenie uwagi na problemy biedy i niedożywienia w Polsce. Do 2012 roku zebrano łącznie ponad 6400 ton żywności. Kolejna, 17. Świąteczna Zbiórka Żywności, odbywać się będzie w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2013 roku. Żywność liofilizowana – żywność konserwowana metodą liofilizacji, czyli suszenia po zamrożeniu z zastosowaniem obniżonego ciśnienia. Żywność liofilizowana jest odwadniana poprzez usunięcie od 70% do 96% wody. Powstrzymuje to rozwój mikroorganizmów i bardzo spowalnia procesy enzymatyczne.

  Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, European Food Safety Authority) – agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Parmie, zajmująca się określaniem standardów produktów żywnościowych oraz przygotowywaniem aktów prawnych w zakresie żywności. Żywność wysokiego ryzyka - definiowana w systemie HACCP to żywność, która ze względu na swój skład ułatwia wzrost i rozwój potencjalnie niebezpieczniej mikroflory. Żywność ta nie jest poddawana dalszej obróbce termicznej i przetwarzaniu. Do takiej żywności można zaliczyć: potrawy na bazie jaj, mleko i przetwory mleczne, skorupiaki surowe i ugotowane, surowe mięso itd.

  Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła – instytut naukowo-badawczy zajmujący się wpływem żywności na zdrowie człowieka oraz wyznaczaniem polskich norm i zaleceń żywieniowych. Nina Baryłko-Pikielna (ur. 1930 w Warszawie) − polska specjalistka w dziedzinie badań jakości artykułów żywnościowych, a przede wszystkim sensorycznych analiz jakości, profesor nauk rolniczych, związana z Instytutem Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła i SGGW w Warszawie oraz Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

  Mispol SA – polskie przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego z siedzibą w Białymstoku, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności oraz karmy dla zwierząt domowych. Żywność syntetyczna - typ żywności zawierający wiele syntetycznie przetworzonych składników oraz związków nie występujących w przyrodzie. Przykładem mogą być popularne zupy instant z makaronem oraz dania bez gotowania. Zawierają one różne związki, np. glutaminian sodu a także suszone i przetworzone surowce, jak skrobia modyfikowana. Żywność syntetyczną potocznie nazywa się sztuczną, co znajduje odzwierciedlenie w nazwach produktów np. miód sztuczny. Żywność syntetyczna nie jest korzystna dla zdrowia.

  Numer E – kod chemicznego dodatku do żywności, który został uznany przez wyspecjalizowane instytucje Unii Europejskiej za bezpieczny i dozwolony do użycia. Nazwa pochodzi od kontynentu – Europy. Lista tych numerów (zwana listą E) jest sporządzana przez Komitet Naukowy Technologii Żywności i następnie dołączana do dyrektywy Komisji Europejskiej, która podlega zaaprobowaniu przez Parlament Europejski.

  Zielone miejsca pracy (zielone kołnierzyki, ang. Green-collar jobs, green jobs) – miejsca pracy powstałe w wyniku włączenia zasady zrównoważonego rozwoju w procesy modernizacyjne. Są to przede wszystkim prace związane z sektorem transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł energii, budownictwa i gospodarki odpadami. Ich rozkwit związany jest z rosnącym przekonaniem, że zmiany klimatyczne są efektem działalności człowieka, więc ich zahamowanie wymaga zmian ekonomicznych, zapewniających zachowanie środowiskowego dobrostanu i zapewnienie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz pracujących w sektorach, które obecnie przyczyniają się w największy sposób do globalnego ocieplenia (takich jak przemysł samochodowy czy też wydobycie węgla). Zielone miejsca pracy są elementem Zielonego Nowego Ładu.

  Federalna Ustawa o Żywności, Lekach i Kosmetykach (ang. Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, FFDCA, FDCA, FD&C) – zbiór ustaw uchwalonych przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1938 roku dający prawo Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków do nadzorowania bezpieczeństwa żywności, leków i kosmetyków. Wydział Technologii Żywności Szkoły Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – wydział powstały w 1961 r. na bazie Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego na wydziale Rolniczym. Od dnia 1 stycznia 2008r obowiązuje nowa nazwa wydziału: Wydział Nauk o Żywności. Wydział posiada pełne prawa akademickie do doktoryzowania i habilitowania.

  Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA) – amerykańska agencja rządowa utworzona w 1906. Wchodzi w skład Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych i jest odpowiedzialna za kontrolę żywności (dla ludzi i zwierząt), suplementów diety, leków (dla ludzi i zwierząt), kosmetyków, urządzeń medycznych i urządzeń emitujących promieniowanie (w tym także niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych w Stanach Zjednoczonych.

  Dodano: 20.07.2011. 17:17  


  Najnowsze