• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bateria elektryczna

  07.09.2009. 14:20
  opublikowane przez: Krzysztof Pawlaczek

  Dzisiaj elektryczność kojarzy nam się z czymś, co bierze się z gniazdka w ścianie. Ale w 1800 roku nie było jeszcze linii elektrycznych i pionierskie eksperymenty z prądem przeprowadzano przy użyciu baterii. Pierwsza bateria elektryczna wykonana została przez włoskiego fizyka, Alessandra Volte. Jego rodak, fizjolog Luigi Galvani, przeprowadzając sekcję żaby, zauważył dziwne zjawisko. Zaobserwował, że dotknięcie mięśni i nerwów wypreparowanej kończyny płaza dwoma różnymi metalami wywołuje ich skurcze. Volta stwierdził, że owe drgania są spowodowane elektrycznością, powstającą w wyniku kontaktu dwóch różnych metali. W końcu XVIII wieku rozpoczął on systematyczne badania nad odkrytą przez siebie elektrycznością. Doszedł do wniosku, że może wytwarzać prąd elektryczny, umieszczając dwie metalowe płytki, zwane elektrodami, w przewodzącym prąd związku chemicznym - elektrolicie.

  Volta nazwał swoje ogniwo galwaniczne "stosem". Nazwa ta jest o tyle uzasadniona, że ogniwo to wyglądało rzeczywiście jak stos. Składało się z par cynkowych i miedzianych blaszek, przekładanych filcowym krążkiem, zwilżonym lekkim roztworem soli lub kwasu. Dwa przeciwległe końce stosu połączone były drutem, w którym pojawiał się prąd elektryczny. Ciało żaby we wcześniejszych eksperymentach Volty było zatem jedynie łącznikiem umożliwiającym przepływ prądu.

  Odkrycie Volty miało ogromne znaczenie dla rozwoju współczesnej fizyki. Umożliwiło dokonywanie późniejszych wynalazków, otwierających nową epokę w dziejach ludzkości - epokę elektryczności.

  W późniejszych czasach naukowcy na cześć Volty nazwali jednostkę napięcia elektrycznego woltem.

  Volta zademonstrował swoją nową baterię, zwaną też "stosem", wielu naukowcom, w tym tej grupie Francuzów. Stworzył on pierwsze sztuczne źródło prądu elektrycznego. Baterie dostępne były na długo przed powstaniem linii elektrycznych.

  Grafika
  Źródło: Transformed from http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
  Licencja: Released into the public domain (by the author)
  Autor: Original uploader was Gordeonbleu at en.wikipedia

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Elektryczność (od gr. ήλεκτρον (elektron) – bursztyn) – ogólna nazwa zjawisk związanych z oddziaływaniem ciał mających ładunek elektryczny (na przykład elektronów i protonów) oraz z przepływem tych ładunków (prądem elektrycznym). W fizyce elektryczność obejmuje elektrostatykę, elektrodynamikę i prąd elektryczny. Można wyróżnić elektryczność naturalną, np. atmosferyczną oraz elektryczność związaną z techniką. Elektrofor - przyrząd, generator ładunku elektrycznego. W jego działaniu wykorzystuje się zjawisko indukcji elektrostatycznej. Skonstruowany został po raz pierwszy przez szwedzkiego fizyka Johana Wilckego a udoskonalony i spopularyzowany w roku 1775 przez włoskiego fizyka Alessandra Voltę. Potencjał Volty (nazywany też różnicą potencjału Volty, różnicą potencjału kontaktu, albo zewnętrzną różnicą potencjału, Δψ, delta psi) – w elektrochemii jest to różnica potencjału elektrycznego pomiędzy dwoma punktami w próżni znajdującymi się blisko powierzchni nienaładowanych metali M1 i M2 będących w kontakcie elektrycznym.

  Ogniwo galwaniczne – układ złożony z dwóch elektrod zanurzonych w elektrolicie (dwa półogniwa). Źródłem różnicy potencjałów elektrodreakcje chemiczne, zachodzące między elektrodami a elektrolitem. Gdy przez ogniwo nie płynie prąd (ogniwo otwarte), różnica potencjałów jest równa sile elektromotorycznej (SEM). Zamknięcie obwodu elektrycznego umożliwia przepływ ładunków i pojawienie się nadnapięcia, wskutek polaryzacji elektrod. Faza - ogólne określenie źródła napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej. Nazwę "faza" stosuje się też do określenia samego przebiegu sygnału z takiego źródła.

  Ogniwo Leclanchégo – najpopularniejsze nieładowalne ogniwo galwaniczne występujące powszechnie w handlu np. jako popularne tzw. baterie okrągłe (różnej wielkości, oznaczane symbolami R3/AAA, R6/AA (tzw. paluszek), R10, R14, R20 (o napięciu 1,5 V) lub baterie płaskie (o napięciu 4,5 V – trzy ogniwa połączone szeregowo). Akumulator elektryczny – rodzaj ogniwa galwanicznego, które może być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym. Wszystkie rodzaje akumulatorów elektrycznych gromadzą i później uwalniają energię elektryczną dzięki odwracalnym reakcjom chemicznym zachodzącym w elektrolicie oraz na styku elektrolitu i elektrod.

  Prawo Gaussa dla elektryczności w fizyce, zwane również twierdzeniem Gaussa, to prawo wiążące pole elektryczne z jego źródłem, czyli ładunkiem elektrycznym. Natężenie pola elektrycznego jest polem wektorowym i spełnia twierdzenie Gaussa-Ostrogradskiego: Ogniwo paliwowe to ogniwo generujące energię elektryczną z reakcji utleniania stale dostarczanego do niego z zewnątrz paliwa. W odróżnieniu od ogniw galwanicznych (akumulatory, baterie), w których energia wytwarzanego prądu musi zostać wcześniej zgromadzona wewnątrz tych urządzeń (co znacznie ogranicza czas ich pracy), ogniwa paliwowe nie muszą być wcześniej ładowane. Wystarczy tylko doprowadzić do nich paliwo. W przypadku ogniw galwanicznych ładowanie może być procesem trwającym wiele godzin, a ogniwa paliwowe są gotowe do pracy po niewielkim czasie wymaganym do nagrzania.

  Dodano: 07.09.2009. 14:20  


  Najnowsze